Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
פסח במשגב
מושב 1 מתוך 6 תאריך: 09/03/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 6.23

דרוג שמותסניף תוצאה [1] מספרי חבר סניף
1 בן נאים אהוד - טרגר דרור 64.62 64.62 777 3805 קריות/ לא חבר בהתאגדות
2 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 57.01 57.01 40386 23310 כרמיאל/קריות
3 ויסמן צבי - קריינדלר מיכאל ד"ר 56.79 56.79 19267 5441 קריות/כרמיאל
4 מורוזנסקי לאוניד - צבעוני פנחס 56.48 56.48 24822 5435 כרמיאל
5 דגון אסתר - ארליך רחל 56.42 56.42 18612 18780 קריות
6 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 53.90 53.90 40908 9650 קריות
7 לילינג נעמי - פרידמן יוסף 53.86 53.86 41340 23589 קריות
8 שטריך אליעזר - דונציס דוד 53.01 53.01 40844 21296 קריות/כרמיאל
9 פרידברג ג'ק - פרידברג ג'ניס 49.93 49.93 41342 42221 קריות
10 בלוזר קובי - כרמי כרמלה 47.30 47.30 18617 2804 קריות
11 מנדר ענת - איבן פרל 43.98 43.98 40603 23-21 כרמיאל/ לא חבר בהתאגדות
12 סליגסון יואל - סליגסון בברלי 43.75 43.75 40581 40203 קריות
13 פלדמן ברברה - זטלר שולה 43.32 43.32 18862 18863 קריות
14 ברלוביץ זינה - אפשטיין דוד 37.24 37.24 42252 40890 קריות
15 אורנשטיין טינה - גוזלן משה 31.33 31.33 42759 19264 קריות