Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות
פסח במשגב - HANDICAP
מושב 1 מתוך 6 תאריך: 09/03/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 6.23

דרוג שמותסניף תוצאה [1] מספרי חבר סניף
1 בן נאים אהוד - טרגר דרור 60.48 64.62 777 3805 קריות
2 דגון אסתר - ארליך רחל 57.78 56.42 18612 18780 קריות
3 ויסמן צבי - קריינדלר מיכאל ד"ר 56.66 56.79 19267 5441 כרמיאל
4 לילינג נעמי - פרידמן יוסף 56.22 53.86 41340 23589 קריות
5 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 55.13 57.01 40386 23310 כרמיאל/קריות
6 מורוזנסקי לאוניד - צבעוני פנחס 53.85 56.48 24822 5435 כרמיאל
7 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 53.52 53.90 40908 9650 קריות
8 פרידברג ג'ק - פרידברג ג'ניס 52.55 49.93 41342 42221 קריות
9 שטריך אליעזר - דונציס דוד 52.13 53.01 40844 21296 קריות/כרמיאל
10 סליגסון יואל - סליגסון בברלי 46.12 43.75 40581 40203 קריות
11 מנדר ענת - איבן פרל 44.54 43.98 40603 23-21 כרמיאל/ לא חבר בהתאגדות
12 בלוזר קובי - כרמי כרמלה 44.42 47.30 18617 2804 קריות
13 פלדמן ברברה - זטלר שולה 41.94 43.32 18862 18863 קריות
14 ברלוביץ זינה - אפשטיין דוד 39.85 37.24 42252 40890 קריות
15 אורנשטיין טינה - גוזלן משה 32.19 31.33 42759 19264 קריות