Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (אונליין)
ירושלים - שלישי בוקר - פברואר מרץ 2021
מושב 9 מתוך 9 תאריך: 30/03/21 סניף: ירושלים מקדם: 9.84
Machpoints 18 boards

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - אקרמן ראובן 60.21 51.75 65.17 59.07 [A] 58.32 49.69 71.21 52.18 63.75 ROBOT 3799 26 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
2 (רובוט) - ינר יובל 57.26 55.82 59.83 53.95 54.22 59.78 56.89 60.35 [A] [A] ROBOT 10981 21 לא חבר בהתאגדות /פ"ת - אם המושבות
3 רפאלי דוד - כהן שבתאי 52.71 61.12 54.70 56.51 46.71 41.31 52.51 [A] [A] 56.12 4087 14630 17 י"ם - מרכז הברידג'
4 אביר יעל - שזיפי חנה 51.27 43.46 51.71 [A] 41.29 43.96 57.87 51.77 54.76 55.36 41631 983 13 ירושלים/ת"א - כיכר המדינה
5 שילה תמר - גרינברג רבקה 49.56 56.00 48.29 [A] 43.31 46.44 43.75 59.09 [A] [A] 18633 6452   ירושלים
6 אבנר ברי - בוגנים אתי 49.46 47.01 55.34 53.52 53.91 43.00 43.43 [A] [A] [A] 6475 17901   ירושלים
7 חסין נטשה - ירדני יעל 49.39 46.50 54.27 53.86 [A] 46.38 46.47 43.69 54.56 37.91 19019 15266   ירושלים
8 bmlev - ashne 48.36 56.54 49.79 48.09 [A] 48.40 [A] [A] 35.71 [A] bmlev ashne   לא חבר בהתאגדות
9 הס רנה - בך ורדה 47.70 47.58 39.10 [A] [A] 50.77 49.95 51.01 55.75 39.72 2041 4529   ירושלים
10 (רובוט) - אופיר מאירה 45.76 39.72 41.67 34.59 52.16 52.21 [A] [A] [A] [A] ROBOT 14620   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
11 לבקוביץ אהרון - נגר זאן קלוד 43.63 47.78 28.85 33.77 [A] 49.99 47.14 [A] [A] 47.92 42019 17217   ירושלים
12 רגב ציון - רז ניסן 43.19 49.58 [A] 39.54 40.54 32.10 [A] 43.94 46.63 [A] 19132 15461   ירושלים
(רובוט) - ספיר עוזי     57.91       53.52 48.48 67.06   ROBOT 42970   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
קרמנשהי אריה - קשת דוד       64.02   55.47     55.36 50.14 24625 16997   ירושלים
(רובוט) - ברדיצבסקי ולדימיר   55.57   65.19   45.30       54.38 ROBOT 40837   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
(רובוט) - כהן אבנר     57.05   50.69 53.53 57.15       ROBOT 9199   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
אלול סימה - שחל אריה   48.06 64.74 48.48   53.40         11811 11897   כפר סבא
(רובוט) - עקנין רות     50.64       53.40 46.46   54.11 ROBOT 5054   לא חבר בהתאגדות /אילת
(רובוט) - פוקס אריק         42.80 40.67     53.97 53.61 ROBOT 42907   לא חבר בהתאגדות /טבעון - רקפת
pevi - hd1200tu             46.32 58.84 50.20   pevi hd1200tu   לא חבר בהתאגדות
(רובוט) - ימין דוד           58.22 48.13 41.67     ROBOT 40064   לא חבר בהתאגדות /רעננה - ההגנה
אשכנזי אברהם - חשין אסתר           46.59 42.54 55.81     24937 23719   רעננה - ההגנה
רז אמנון - רז מזל           51.00 33.37 45.20     12306 14589   י"ם - בית בלגיה/ירושלים
אופיר מאירה - שזיפי אילן             45.48 42.42   35.22 14620 984   ירושלים/ת"א - כיכר המדינה
(רובוט) - קאהן הלן   42.13 36.75           36.90   ROBOT 40652   לא חבר בהתאגדות
(רובוט) - סביר נח     73.08             52.87 ROBOT 14631   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
(רובוט) - הרדון עפרה         74.01 46.70         ROBOT 14930   לא חבר בהתאגדות /י"ם - מרכז הברידג'
רז מזל - דנן אלן ארי   65.73     52.16           14589 21726   ירושלים
פרג רחל - פרג אלי   56.94             54.17   24352 24353   פ"ת - אם המושבות
(רובוט) - אשכנזי אברהם   61.43             49.40   ROBOT 24937   לא חבר בהתאגדות /רעננה - ההגנה
(רובוט) - אהרוני אבי           55.01   55.30     ROBOT 4587   לא חבר בהתאגדות /חיפה - רמת אלון
ברקלי חזי - טננהאוז אסתר       55.64           52.84 8602 15264   ירושלים
זייטמן מגי - מנדלבאום יצחק               48.99   56.35 2307 2054   י"ם - מרכז הברידג' /ירושלים
(רובוט) - גרינשפן אורי     48.93         54.80     ROBOT 16335   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
טננהאוז אסתר - גרינשפן אורי   53.42         49.74       15264 16335   ירושלים
עמרם ציפי - דנן אלן ארי     48.72             53.20 18193 21726   ירושלים
פסטרנק פנחס - נתן מיכה     53.85   45.88           19333 12111   פ"ת - ויצו
(רובוט) - מעוז גסטון                 45.04 51.95 ROBOT 42530   לא חבר בהתאגדות /נהריה - לב הצפון
(רובוט) - רייניץ שלמה           44.00 52.81       ROBOT 42542   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
ברקן הלנה - ברקן יואל                 46.43 45.24 20063 16613   רעננה - ההגנה
(רובוט) - נתן מיכה             51.55 39.84     ROBOT 12111   לא חבר בהתאגדות /פ"ת - ויצו
גרינשפן אורי - רום מרים       44.44   46.67         16335 23497   ירושלים/סביון - קרית אונו
(רובוט) - פייזר מרים               52.27 37.50   ROBOT 42164   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
(רובוט) - ליבוביץ דוד           53.49       34.74 ROBOT 18294   לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
רוטברט רינה - קשת דוד   53.58 33.76               14190 16997   ירושלים
backjoe - לירן ינון                   63.79 backjoe 11122   לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן
(רובוט) - פסרמן רחל             62.72       ROBOT 8580   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
(רובוט) - זילבר משה   62.00                 ROBOT 9181   לא חבר בהתאגדות /פ"ת - ויצו
(רובוט) - פרץ שמואל               61.87     ROBOT 16618   לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
gl101 - angel2689                   60.55 gl101 angel2689   לא חבר בהתאגדות
פרחי לינה - לוי יצחק     59.83               15050 17092   ת"א - בית הלוחם אפקה/ירושלים
פרקש רות - הרדון עפרה                 59.72   5305 14930   כפר סבא/י"ם - מרכז הברידג'
(רובוט) - רגב אלה         59.23           ROBOT 19978   לא חבר בהתאגדות /טבעון - רקפת
רז מזל - כהן אבנר                 59.13   14589 9199   ירושלים
(רובוט) - חסין נטשה     58.97               ROBOT 19019   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
(רובוט) - Rb123arash           58.14         ROBOT Rb123arash   לא חבר בהתאגדות
קריספי ניסים - מנדלבאום יצחק             57.22       4534 2054   ירושלים
(רובוט) - שחל אריה         57.20           ROBOT 11897   לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
(רובוט) - קשת דוד         55.97           ROBOT 16997   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
(רובוט) - ירדני יעל   55.85                 ROBOT 15266   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
fata3 - hd1200tu           55.81         fata3 hd1200tu   לא חבר בהתאגדות
(רובוט) - גבע חיים           55.76         ROBOT 810   לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
הס רנה - ססרקו לאה                 55.75   2041 16554   ירושלים/י"ם - מרכז הברידג'
(רובוט) - deepblue66             55.58       ROBOT deepblue66   לא חבר בהתאגדות
(רובוט) - willfredj           55.49         ROBOT willfredj   לא חבר בהתאגדות
(רובוט) - שמש ורדה   55.49                 ROBOT 15371   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
CarlaER - Haggo                   55.38 CarlaER Haggo   לא חבר בהתאגדות
(רובוט) - rosemaryrn         55.14           ROBOT rosemaryrn   לא חבר בהתאגדות
ירדני יעל - ספיר מרים     54.27               15266 16245   ירושלים
(רובוט) - רגב עשירה                 53.77   ROBOT 18286   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
ברזילי ליאורה - פרי סוזנה                 53.57   17093 22920   י"ם - מרכז הברידג' /ירושלים
יודסין שלומית - פורת רחל                 53.37   15863 22538   ירושלים
(רובוט) - עצמוני עוזי       52.82             ROBOT 937   לא חבר בהתאגדות /ב"ש - חברי הנגב
(רובוט) - shlomo1293   52.81                 ROBOT shlomo1293   לא חבר בהתאגדות
הרדון ויליאם - רפאלי דוד             52.51       17700 4087   י"ם - מרכז הברידג'
(רובוט) - מוסטובוי דמיטרי                 52.38   ROBOT 41218   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
פוקס איזבלה - בן עמי זאקי   52.24                 13063 16885   ירושלים
רגב נחום - קשת דוד             51.97       18285 16997   ירושלים
הרדון ויליאם - liulional                   51.62 17700 liulional   י"ם - מרכז הברידג' / לא חבר בהתאגדות
(רובוט) - oradu     51.54               ROBOT oradu   לא חבר בהתאגדות
(רובוט) - מיכאלי נפתלי           51.48         ROBOT 10767   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
הרדון ויליאם - אבישר שוש                 51.19   17700 18501   י"ם - מרכז הברידג' /סביון - קרית אונו
נחמיאס יהודית - שנפ שולמית           50.98         6844 4513   ירושלים
(רובוט) - פדהצור פועה   50.88                 ROBOT 18142   לא חבר בהתאגדות /טבעון - רקפת
כהן אבנר - רגב שרי   50.70                 9199 42169   ירושלים
(רובוט) - אלקלעי משה           49.64         ROBOT 21482   לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן
הנדלר יהודה - שואל דוד                 49.60   24469 42068   פולג- ברידג' פוינט
בירמן אלה - ברקן יואל   49.58                 23182 16613   השרון/רעננה - ההגנה
(רובוט) - כץ שרה             49.44       ROBOT 14791   לא חבר בהתאגדות /נהריה - לב הצפון
מישקין דפנה - מישקין אריה   49.43                 16397 14925   ירושלים
יודסין שלומית - טננהאוז אסתר         48.80           15863 15264   ירושלים
הרדון ויליאם - בן-דוד זהר       48.31             17700 1255   י"ם - מרכז הברידג' /חיפה - הרץ
(רובוט) - אלעד רחל                 48.02   ROBOT 3696   לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
(רובוט) - Lord_mein             47.69       ROBOT Lord_mein   לא חבר בהתאגדות
(רובוט) - הנדל אביהו                 47.62   ROBOT 23784   לא חבר בהתאגדות /פ"ת - ויצו
כליף אילנה - יעקב מלכה             47.55       11003 14220   רמת השרון/י"ם - מרכז הברידג'
(רובוט) - רוס חנה                   47.51 ROBOT 3302   לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן
גבע חיים - קופרמן זאב   47.43                 810 3716   כפר סבא/השרון
חסין נטשה - לוי יצחק   46.50                 19019 17092   ירושלים
לוי שרה - לוי דבורה       46.48             19957 17620   ירושלים
(רובוט) - בן-שיטרית ניסים                 46.23   ROBOT 40425   לא חבר בהתאגדות /י"ם - מרכז הברידג'
יערי דליה - קרמרמן רותי   46.07                 20270 20362   השרון/רעננה - ההגנה
פוקס אריק - רגב עשירה               45.96     42907 18286   טבעון - רקפת /ירושלים
(רובוט) - חשין אסתר         45.16           ROBOT 23719   לא חבר בהתאגדות /רעננה - ההגנה
יאראק יהודית - שילה ראובן                   43.94 18998 17368   ירושלים
thadius999 - rosemaryrn   43.89                 thadius999 rosemaryrn   לא חבר בהתאגדות
שילה ראובן - ירדני יעל               43.69     17368 15266   ירושלים
(רובוט) - דיין רחל             43.26       ROBOT 40734   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
(רובוט) - בבס סופיה                 43.25   ROBOT 20467   לא חבר בהתאגדות /פ"ת - אם המושבות
(רובוט) - שרון זמירה                   42.96 ROBOT 19117   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
רגב נחום - רגב שרי               42.42     18285 42169   ירושלים
מעוז סמדר - מעוז גסטון         42.35           42531 42530   נהריה - לב הצפון
שילה ראובן - אינשטיין אבי   42.17                 17368 41427   ירושלים/סביון - קרית אונו
(רובוט) - קרמנשהי אריה     41.88               ROBOT 24625   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
פוקס אריק - אשכנזי אריק       41.71             42907 17541   טבעון - רקפת / לא חבר בהתאגדות
פוקס אריק - פייזר מרים     41.67               42907 42164   טבעון - רקפת /ירושלים
(רובוט) - אלול סימה                 41.07   ROBOT 11811   לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
רז ניסן - הנדל אביהו         40.54           15461 23784   ירושלים/פ"ת - ויצו
(רובוט) - רגב ציון     38.89               ROBOT 19132   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
חסין נטשה - קשת דוד               38.89     19019 16997   ירושלים
(רובוט) - אילוז קלוד                   38.83 ROBOT 24923   לא חבר בהתאגדות /י"ם - בית בלגיה
Kingsavenu - carolking         38.48           Kingsavenu carolking   לא חבר בהתאגדות
פרנקל גיורא - שחל אריה               37.88     13119 11897   כפר סבא
שקד שושנה - טננהאוז אסתר                 35.91   23862 15264   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
גן-אל נעמי - הנדל אביהו   35.72                 21463 23784   פ"ת - ויצו
Savsjoarne - pea     35.26               Savsjoarne pea   לא חבר בהתאגדות
לוי דבורה - פייזר מרים   34.04                 17620 42164   ירושלים
pini61 - נתן מיכה   32.02                 pini61 12111   לא חבר בהתאגדות /פ"ת - ויצו