Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (אונליין)
ירושלים - רביעי בוקר - פברואר מרץ 2021
מושב 9 מתוך 9 תאריך: 31/03/21 סניף: ירושלים מקדם: 10.10
Machpoints 18 boards

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - אקרמן ראובן 61.47 60.24 68.89 60.03 56.87 66.47 [A] 47.84 56.84 60.97 ROBOT 3799 26 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
2 (רובוט) - ינר יובל 57.40 52.26 65.28 55.24 66.22 53.37 [A] 55.56 53.85 [A] ROBOT 10981 21 לא חבר בהתאגדות /פ"ת - אם המושבות
3 רפאלי דוד - כהן שבתאי 56.98 55.21 [A] 52.47 55.63 47.42 59.38 72.22 52.14 51.79 4087 14630 17 י"ם - מרכז הברידג'
4 (רובוט) - קרמנשהי אריה 55.27 50.17 [A] 56.79 59.92 57.14 57.51 58.33 [A] 47.01 ROBOT 24625 13 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
5 יהל נילי - הס רנה 54.92 62.33 54.17 64.28 48.46 54.76 [A] 51.54 48.93 [A] 11658 2041 11 ירושלים
6 (רובוט) - כהן אבנר 53.57 62.85 [A] 41.17 [A] [A] 58.55 52.47 [A] 59.98 ROBOT 9199 9 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
7 יאראק יהודית - קשת דוד 52.70 49.13 49.17 43.64 50.85 59.33 54.82 52.47 43.59 53.15 18998 16997 7 ירושלים
8 רז ניסן - דנן אלן ארי 51.90 59.55 49.44 38.24 49.81 51.79 51.43 56.17 45.09 41.13 15461 21726 5 ירושלים
9 אופיר מאירה - שזיפי חנה 48.95 40.45 35.28 55.71 40.37 42.66 47.18 43.21 41.24 72.18 14620 983   ירושלים/ת"א - כיכר המדינה
10 (רובוט) - קאהן הלן 48.64 47.57 57.78 54.17 [A] 44.84 38.24 [A] 47.86 [A] ROBOT 40652   לא חבר בהתאגדות
11 גרינשפן אורי - זיידנר חנה 47.92 61.63 33.06 52.01 [A] 47.62 41.10 [A] [A] [A] 16335 16246   ירושלים/י"ם - בית בלגיה
12 (רובוט) - הנדל אביהו 47.68 43.75 [A] 46.30 50.19 [A] [A] 40.74 52.78 [A] ROBOT 23784   לא חבר בהתאגדות /פ"ת - ויצו
13 (רובוט) - ספיר עוזי 45.36 [A] 49.72 [A] 45.87 44.64 40.41 46.60 41.24 49.05 ROBOT 42970   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
14 נגר זאן קלוד - לבקוביץ אהרון 40.74 36.81 [A] 42.75 35.29 33.73 [A] [A] [A] 36.58 17217 42019   ירושלים
15 עירון טובה - למדן יצחק 39.79 34.20 44.44 [A] 37.11 44.05 43.88 38.27 36.54 [A] 42917 41948   השרון/ירושלים
(רובוט) - פרנקל גיורא         65.20 70.24   45.99 62.18   ROBOT 13119   לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
פוקס איזבלה - קפלן טלי   61.11   57.87   61.11     43.16   13063 14642   ירושלים/י"ם - מרכז הברידג'
(רובוט) - ברדיצבסקי ולדימיר     59.44 60.58 50.32       40.17   ROBOT 40837   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
רז מזל - פורת רחל         33.72   44.27   52.78 53.12 14589 22538   ירושלים
אלול סימה - שחל אריה     63.33   58.76 57.54         11811 11897   כפר סבא
(רובוט) - ליברמן ארנון           47.45   49.63 62.24   ROBOT 40047   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
(רובוט) - פישר פאולה           54.37 61.33   41.03   ROBOT 16369   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
(רובוט) - פסרמן רחל   49.83 50.83     55.95         ROBOT 8580   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
חסין נטשה - בורודצקי אדי     46.39 49.46 44.71           19019 14378   ירושלים/חולון - הקנטרי
(רובוט) - נתן מיכה       38.67   38.49       49.38 ROBOT 12111   לא חבר בהתאגדות /פ"ת - ויצו
דרזנר תרצה - שניר רותי   52.60   66.52             11054 13922   ת"א - אביבים/כפר סבא
רז מזל - דנן אלן ארי   59.55   57.49             14589 21726   ירושלים
sabinya - mazaltov               49.07 59.19   sabinya mazaltov   לא חבר בהתאגדות
רגב יורם - אלול סימה       48.70           55.51 15877 11811   כפר סבא
(רובוט) - רגב עשירה       50.15         53.63   ROBOT 18286   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
(רובוט) - ליבוביץ דוד           54.56       47.29 ROBOT 18294   לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
(רובוט) - עצמוני עוזי   45.31       51.79         ROBOT 937   לא חבר בהתאגדות /ב"ש - חברי הנגב
חסין נטשה - ברדיצבסקי ולדימיר           47.62       48.44 19019 40837   ירושלים
(רובוט) - יחיאלי אורנה     50.56           43.38   ROBOT 40763   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
טננהאוז אסתר - ירדני יעל                 37.18 56.31 15264 15266   ירושלים
(רובוט) - שילה ראובן           32.54     60.26   ROBOT 17368   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
שילה ראובן - ירדני יעל     42.22 49.69             17368 15266   ירושלים
כליף אילנה - סביר נח     40.83             46.75 11003 14631   רמת השרון/ירושלים
(רובוט) - המר ברוריה   41.67   43.98             ROBOT 16890   לא חבר בהתאגדות /אשקלון
(רובוט) - חסין נטשה   35.24           49.26     ROBOT 19019   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
(רובוט) - פייזר מרים       50.46 33.37           ROBOT 42164   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
רז מזל - כהן אבנר     45.56     37.10         14589 9199   ירושלים
הרדון ויליאם - (רובוט)                 74.43   17700 ROBOT   י"ם - מרכז הברידג' / לא חבר בהתאגדות
הרדון ויליאם - Mir58   63.02                 17700 Mir58   י"ם - מרכז הברידג' / לא חבר בהתאגדות
רז אמנון - הרדון עפרה                   63.00 12306 14930   י"ם - בית בלגיה/י"ם - מרכז הברידג'
מישקין דפנה - מישקין אריה   62.85                 16397 14925   ירושלים
(רובוט) - רייניץ שלמה         61.42           ROBOT 42542   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
גרינברג רבקה - ניימן עירית                 61.32   6452 7738   ירושלים
(רובוט) - גרינשפן אורי                   61.31 ROBOT 16335   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
ברקלי חזי - טננהאוז אסתר       61.29             8602 15264   ירושלים
הרדון ויליאם - זומר אהרון         61.07           17700 24413   י"ם - מרכז הברידג' /פ"ת - ויצו
כץ שרה - שטרית אבי     59.44               14791 7748   נהריה - לב הצפון/ירושלים
מוסטובוי דמיטרי - ירדני יעל         58.93           41218 15266   ירושלים
אקרמן ראובן - מנדלבאום יצחק             58.64       3799 2054   ירושלים
(רובוט) - סגל ציפי             58.27       ROBOT 40180   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
מרין רחל - גרינברג רבקה       57.41             16371 6452   ירושלים
כליף אילנה - פיברט יוסף           56.55         11003 8778   רמת השרון/מועצת יואב
(רובוט) - שואל דוד                   56.45 ROBOT 42068   לא חבר בהתאגדות /פולג- ברידג' פוינט
(רובוט) - שטרית אבי   56.42                 ROBOT 7748   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
רגב ציון - כהן אבנר         56.23           19132 9199   ירושלים
רז מזל - ירדני יעל               56.17     14589 15266   ירושלים
שרו חורחה - פיברט יוסף         55.25           3456 8778   חדרה - קדימה/מועצת יואב
רגב ציון - רגב נחום   54.51                 19132 18285   ירושלים
(רובוט) - רגב שרי   54.51                 ROBOT 42169   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
(רובוט) - מישקין אריה                   53.03 ROBOT 14925   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
backjoe - לירן ינון                 52.99   backjoe 11122   לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן
(רובוט) - כהן שירה       52.47             ROBOT 14618   לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה
mimimoo - itzkowic   52.43                 mimimoo itzkowic   לא חבר בהתאגדות
(רובוט) - toto_ibd       52.34             ROBOT toto_ibd   לא חבר בהתאגדות
(רובוט) - פרץ שמואל       51.78             ROBOT 16618   לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
אלקובי רגינה - ירדני יעל   51.39                 14790 15266   י"ם - מרכז הברידג' /ירושלים
פוקס אריק - רגב עשירה   51.22                 42907 18286   טבעון - רקפת /ירושלים
אשכנזי אריק - ירדני יעל           51.19         17541 15266   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
(רובוט) - אלול סימה                 50.85   ROBOT 11811   לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
שאצקי חוה - שאצקי שבתי                   50.55 42506 42507   הרצליה - פיתוח/פולג- ברידג' פוינט
פרי סוזנה - שיינר אליעזר                   50.54 22920 19131   ירושלים
מוסטובוי דמיטרי - יודסין שלומית   50.35                 41218 15863   ירושלים
רזניק פרץ - שור יואב             50.35       8294 41988   חיפה - הרץ/עמק יזרעאל
לוי דבורה - טננהאוז אסתר           50.20         17620 15264   ירושלים
(רובוט) - הורביץ חנה       50.20             ROBOT 15719   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
(רובוט) - וקשלק יורם           49.60         ROBOT 6487   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
(רובוט) - שחל אריה                   49.15 ROBOT 11897   לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
(רובוט) - אייזן קרולינה             49.13       ROBOT 15857   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
טל נתן - וייס פאולה               48.77     18156 16244   ירושלים
(רובוט) - מרין רחל                   48.36 ROBOT 16371   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
pini61 - נתן מיכה   48.09                 pini61 12111   לא חבר בהתאגדות /פ"ת - ויצו
(רובוט) - לוי דבורה     48.06               ROBOT 17620   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
(רובוט) - שמש ורדה                 47.96   ROBOT 15371   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
זנו מרים - רוטברט רינה     47.22               18233 14190   ירושלים
ספיר עוזי - ספיר מרים       47.07             42970 16245   ירושלים
(רובוט) - אלזם מרי                   46.27 ROBOT 41938   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
כהן שולה - יעקב מלכה         45.76           2253 14220   אשקלון/י"ם - מרכז הברידג'
לוי שרה - לוי אילן       45.52             19957 20509   ירושלים
(רובוט) - ויסבוך לוציה               45.06     ROBOT 8001   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
רוטברט רינה - סביר נח       44.91             14190 14631   ירושלים
שפט חנה - שרון זמירה                   44.27 14990 19117   גבעתיים - ברידג' 4 פאן/סביון - קרית אונו
זייטמן מגי - מנדלבאום יצחק                   42.70 2307 2054   י"ם - מרכז הברידג' /ירושלים
מעוז גסטון - בר-און דליה                   42.30 42530 1189   נהריה - לב הצפון
טל נתן - שידלוב שלמה       42.14             18156 18283   ירושלים
חסין נטשה - ירדני יעל             42.06       19019 15266   ירושלים
(רובוט) - Rb123arash   41.84                 ROBOT Rb123arash   לא חבר בהתאגדות
הרץ ראובן - בן-דוד זהר       41.57             4137 1255   חיפה - הרץ
vpbarrett - אלול סימה             41.15       vpbarrett 11811   לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
פיברט גל - פיברט יוסף               41.05     40647 8778   מועצת יואב
זנו מרים - לוי יצחק   40.45                 18233 17092   ירושלים
מעוז סמדר - מעוז גסטון   40.28                 42531 42530   נהריה - לב הצפון
לוי דבורה - מוסטובוי דמיטרי       40.12             17620 41218   ירושלים
אביר יעל - שזיפי אילן       39.81             41631 984   ירושלים/ת"א - כיכר המדינה
Golds23 - lesley1942         39.43           Golds23 lesley1942   לא חבר בהתאגדות
נחמיאס יהודית - שנפ שולמית         38.97           6844 4513   ירושלים
פוקס אריק - פייזר מרים     38.89               42907 42164   טבעון - רקפת /ירושלים
רגב שרי - רז ניסן       38.24             42169 15461   ירושלים
פרי סוזנה - נאון דניס                 37.39   22920 23024   ירושלים
(רובוט) - פוקס אריק                   37.23 ROBOT 42907   לא חבר בהתאגדות /טבעון - רקפת
פקטור גוי - כהן מוירה           36.31         41188 18110   הרצליה - פיתוח/כפר סבא
Rb123arash - יחיאלי אורנה       35.83             Rb123arash 40763   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
יחיאלי אורנה - פייזר מרים   30.73                 40763 42164   ירושלים
rosemaryrn - carolking                   26.20 rosemaryrn carolking   לא חבר בהתאגדות