Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות
מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 30/03/21 סניף: מושבות-שמריהו מקדם: 15.79

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] מספרי חבר נא'מ סניף
1 אלקלעי משה - ידלין דורון 144.3 38.0 24.8 28.1 50.8 27.4 21482 4830 12 גבעתיים - ברידג' 4 פאן/פ"ת - אם המושבות
2 גלברד מרדכי - פולק גו 84.5 9.1 13.8 43.9 17.6 4.6 612 23835 10 נהריה - לב הצפון/ת"א - בית הלוחם אפקה
3 ידלין ישראל - בקר ג'ני 37.3 -13.3 29.9 9.3 11.4 [A] 468 41452 8 פולג- ברידג' פוינט
4 בר סבר יפה - הרבסט מיכאלה 23.4 -0.3 28.8 11.0 -16.1 -16.7 5637 5638 6 פולג- ברידג' פוינט
פז שרה - פן אסתר   31.8     25.5 21.6 8631 5520   רמת השרון
שפירא דני - שפירא ורדה     44.6   -12.3 11.1 18763 18764   רמת השרון
שפלר עפרה - ציפרוט בטי   -14.8 17.4 19.7     13187 15737   רמת השרון/ת"א - אביבים
דוקטורס מרים - כץ שריל   16.9 -1.2 -4.2     17278 17509   השרון
דילנברגר זיוה - קרידי אילנה   22.8 -4.3     -11.1 19775 19762   פ"ת - אם המושבות/רמת השרון
לבל טליה - לויתן שרה     -8.9   21.1 -7.0 10397 23836   נהריה - לב הצפון/ת"א - בית הלוחם אפקה
בן-אברהם זאב - בנזראי לולה   -13.4 -33.1 -22.3     3122 1445   פ"ת - אם המושבות/רמת השרון
שטיימן ישראל - בני רות     -4.4     -0.3 1577 1011   פולג- ברידג' פוינט
טיקוצינסקי מלכה - ניצן רינה     -4.4     -3.1 8643 20459   ת"א - אביבים/ת"א - כיכר המדינה
אבידן חנה - שפירא אורה   -9.2       -7.3 13936 4844   ראשון לציון/פולג- ברידג' פוינט
שנפ מאיה - דוקטורס גפרי   -2.4   -15.9     23993 17276   רמת השרון/השרון
ניב איתנה - הראל אתי       -2.6   -25.0 19720 19766   רמת השרון
מילנר חיה - קליין יעקב   -8.1   -39.1     9800 21311   פ"ת - אם המושבות
ענבר ציפורה - לבסקי שלומית   -42.0 -21.9       4053 13890   רמת השרון/פ"ת - אם המושבות
מאור מלי - נוימן יוכבד       37.0     17366 15789   פ"ת - אם המושבות
בורלא קלמי - איסרס דב         19.5   7658 12246   רמת השרון/ת"א - כיכר המדינה
אנטין דוד - מירון רוברט           18.9 3524 43032   ת"א - בית הלוחם אפקה/פ"ת - אם המושבות
לויתן שרה - גיא יואל       16.9     23836 17603   ת"א - בית הלוחם אפקה/פולג- ברידג' פוינט
בנזראי לולה - ויסבוך לוציה         16.6   1445 8001   רמת השרון
לויט יולי - בראונשטיין יעל   14.8         3566 14651   ת"א - כיכר המדינה
גוטמן בטי - מילנר חיה     14.0       17236 9800   סביון - קרית אונו/פ"ת - אם המושבות
קוגן בן-ציון - אורן ריטה       11.4     9070 14686   פולג- ברידג' פוינט
ליבסטר בני - בקר ג'ני           8.7 3642 41452   השרון/פולג- ברידג' פוינט
אנטין דוד - לויתן שרה   8.4         3524 23836   ת"א - בית הלוחם אפקה
ולרשטיין בתיה - הראל אתי   7.4         42504 19766   פולג- ברידג' פוינט/רמת השרון
גרופר ענת - הראל אתי     6.5       7586 19766   רמת השרון
איסרס דב - ויסבוך לוציה   6.2         12246 8001   ת"א - כיכר המדינה/רמת השרון
קצר מרגלית - וינשטיין נילי     2.8       40158 42274   פולג- ברידג' פוינט
גוליק אורי - בורלא קלמי       2.7     1414 7658   הרצליה - אילה/רמת השרון
ירס דן - וינרבה יוחנן     2.5       42586 41049   פ"ת - אם המושבות
הוך מורין - הוך ג'ק         2.4   12656 12655   כ"ס - הדר
דוד אליהו - בנימין סלביה         2.4   11385 10037   רמת השרון
איסרס דב - זיו-לי נעים           1.4 12246 8514   ת"א - כיכר המדינה
גיא יואל - ידלין ישראל           0.4 17603 468   פולג- ברידג' פוינט
רסין רותי - בבס סופיה       -5.3     9040 20467   רמת השרון/פ"ת - אם המושבות
בורלא קלמי - כפיר שושי     -6.2       7658 15723   רמת השרון/השרון
פיזנטי ליאורה - דילנברגר זיוה       -6.3     17047 19775   רמת השרון/פ"ת - אם המושבות
בולוקן נורית - ויסבוך לוציה       -6.5     21691 8001   פולג- ברידג' פוינט/רמת השרון
שעיה יק - ליבסטר בני   -7.2         397 3642   פולג- ברידג' פוינט/השרון
מירון רוברט - אברמוביץ ענת         -7.6   43032 16263   פ"ת - אם המושבות
SJ1234567 - dmsimpson       -8.3     SJ1234567 dmsimpson   לא חבר בהתאגדות
דוקטורס מרים - דוקטורס גפרי         -8.8   17278 17276   השרון
גוליק אורי - גוליק איתן     -9.9       1414 1413   הרצליה - אילה
קלר יצחק - אנטין דוד       -10.3     9105 3524   פ"ת - אם המושבות/ת"א - בית הלוחם אפקה
לפידות אילנה - הראל אתי         -11.6   23455 19766   פולג- ברידג' פוינט/רמת השרון
קורן תקוה - זבולון מיקי     -11.8       4908 18384   פולג- ברידג' פוינט
סוקולוב-מוניץ חנה - סוקולוב ירון     -12.8       41933 42438   קיסריה
פז שרה - וכט רפאל       -13.4     8631 3191   רמת השרון
גוליק אורי - גיא יואל   -15.7         1414 17603   הרצליה - אילה/פולג- ברידג' פוינט
ויסבוך לוציה - צין נאוה     -16.9       8001 17437   רמת השרון/קיסריה
גיא יואל - מורן אורית         -20.4   17603 3724   פולג- ברידג' פוינט
דילנברגר זיוה - שואל דוד         -20.5   19775 42068   פ"ת - אם המושבות/פולג- ברידג' פוינט
טקסיר מירטה - פיס יהודית       -21.4     20643 20659   פ"ת - אם המושבות
סידי בתיה - הרץ רבקה           -23.6 22964 21735   פ"ת - אם המושבות
איסרס דב - צין נאוה       -24.4     12246 17437   ת"א - כיכר המדינה/קיסריה
דוקטורס גפרי - בבס סופיה     -24.5       17276 20467   השרון/פ"ת - אם המושבות
אנטין דוד - תמרי גדי     -24.9       3524 1448   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון
מילנר חיה - בנציוני יואל         -28.1   9800 9222   פ"ת - אם המושבות/ת"א - האקדמיה לברידג'
מירון רוברט - תמרי גדי   -28.9         43032 1448   פ"ת - אם המושבות/רמת השרון
קליין יעקב - צין נאוה         -41.9   21311 17437   פ"ת - אם המושבות/קיסריה