Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
יום שלישי בוקר מרס גבעתיים - HANDICAP
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 30/03/21 סניף: רמת גן מקדם: 9.48

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] מספרי חבר נא'מ סניף
1 שריג בועז - ארנון גדי 58.34 55.92 66.25 62.50 56.29 58.10 40884 4592 8 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
2 חלמיש רבקה - צור נאוה 57.05 61.18 51.25 50.00 [A] 56.10 16930 40772 6 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
3 פרץ אביבה - פירוטין רפי 54.64 [A] 59.38 64.38 56.89 52.67 163 1555 5 ת"א - כיכר המדינה
4 וולפגור אתי - כהן איציק 53.49 61.18 58.13 46.25 [A] 53.71 20331 22412 4 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
5 שחם מוטי - סגל קרל 53.1 [A] [A] 46.88 58.76 55.14 21057 40722 3 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
6 לסטר מאיר - ז'רמונסקי חיים 49.76 [A] [A] 46.25 54.40 40.00 17524 21383   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
7 כהן לביא מרים - שלף מרים 47.36 46.05 42.50 [A] 51.56 [A] 19627 19660   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
8 ברק רות - תדמור אורי 46.59 41.45 53.13 47.50 45.11 [A] 6944 40088   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
9 גולדברג אבי - קוגמן שאול 44.99 44.79 [A] 48.13 44.00 42.22 40090 40810   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
10 רומנו משה - משיח משה 44.73 [A] 40.63 52.50 41.43 45.11 20548 20181   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
ניר עם אסתר - ציפין עודד         39.06   41308 17725   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
פרימו דליה - לסטר מאיר     36.25       16496 17524   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
סימציס שושנה - סבו אהובה           58.48 41307 708   גבעתיים - ברידג' 4 פאן/ת"א - בית הלוחם אפקה
פרימו דליה - ציפין עודד   52.63         16496 17725   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
רויטר משה - ברונר שושנה           63.43 10648 13753   ת"א - כיכר המדינה/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
ז'רמונסקי חיים - גשורי ארזה     46.88       21383 268   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
גולדברג חנה - בומש חוי           54.56 9814 22479   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
לביא משה - כהן איציק         68.40   24415 22412   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
לסטר מאיר - פירוטין רפי   50.00         17524 1555   גבעתיים - ברידג' 4 פאן/ת"א - כיכר המדינה
גולדברג חנה - לבינסקי יעל   46.05 45.63       9814 18016   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
ניר עם אסתר - פולנסקי לילי   42.11         41308 17343   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
פרל סלביק - קריי דניאלה         51.89 27.89 40609 40390   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
גולדברג חנה - סולקוביץ אלכס         38.57   9814 21945   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
לבינסקי יעל - מרידך תקוה         41.00 35.11 18016 22668   גבעתיים - ברידג' 4 פאן/ר"ג - מרום נווה
גולדברג חנה - עמית רות       35.63     9814 21225   גבעתיים - ברידג' 4 פאן