Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות
מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-20:00
מושב 3 מתוך 3 תאריך: 28/03/21 סניף: מושבות-שמריהו מקדם: 14.72

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] מספרי חבר סניף
1 טל משה - פרנקל גיורא 49.83 49.55 59.67 40.28 2176 13119 כפר סבא
2 שמיס שמיל - שואל דוד 48.54 34.35 52.00 59.26 24771 42068 חדרה - קדימה/פולג- ברידג' פוינט
גוליק אורי - גוליק איתן   59.24 50.67   1414 1413 הרצליה - אילה
טיקוצינסקי מלכה - ניצן רינה     50.33 56.94 8643 20459 ת"א - אביבים/ת"א - כיכר המדינה
דקל עמי - יגל אבי   47.17 48.78   42567 42046 ת"א - אביבים/פולג- ברידג' פוינט
ליימן וייס ענת - פולק רותי   47.90   43.52 22491 22488 פ"ת - אם המושבות
גילאי גילה - קרמר שמואל   41.78 36.67   19165 11091 חולון - הקנטרי
ידלין דורון - גיא יואל       72.22 4830 17603 פ"ת - אם המושבות/פולג- ברידג' פוינט
טוויג אהרון - יקיר דני   61.17     11720 19116 פ"ת - אם המושבות
נוה גל - מזרחי יפה   58.96     18889 9032 רמת השרון
ליבסטר בני - בקר ג'ני       58.80 3642 41452 השרון/פולג- ברידג' פוינט
רסין רותי - פן אסתר   58.22     9040 5520 רמת השרון
ברוידא שרה - חכימי תמר     55.56   16556 2427 סביון - קרית אונו
רסין רותי - גיא יואל     54.33   9040 17603 רמת השרון/פולג- ברידג' פוינט
בנימין סלביה - גרבר זיוה       53.70 10037 14033 רמת השרון
אברמוביץ ענת - דורון דורית   53.63     16263 5967 פ"ת - אם המושבות/פולג- ברידג' פוינט
hakama - אנטין דוד   53.06     hakama 3524 לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה
גני יוסף - רגב יורם   52.61     13268 15877 כפר סבא
מילנר חיה - סף יעל       51.85 9800 16743 פ"ת - אם המושבות/חדרה - קדימה
מירון רוברט - serapc       50.93 43032 serapc פ"ת - אם המושבות/ לא חבר בהתאגדות
דורון דורית - בנזראי לולה     50.56   5967 1445 פולג- ברידג' פוינט/רמת השרון
הלל מאיר - אלתר חגי   50.51     20227 18423 השרון
ובר זאב - שפיר ערן   50.06     18866 8401 פולג- ברידג' פוינט
אברמוביץ ענת - שטרן אורי     49.56   16263 22539 פ"ת - אם המושבות/השרון
פן אסתר - פז שרה       49.54 5520 8631 רמת השרון
מינץ ורד - מינץ יעקב       48.15 4062 175 רמת השרון
שמואלי רן - אברמוביץ ענת       47.22 3112 16263 רמת השרון/פ"ת - אם המושבות
מזרחי יפה - רום מיכל     46.67   9032 3406 רמת השרון/כפר סבא
אהרוני אורית - זהר יעל     45.22   21418 23414 השרון
ניצן רינה - קוזיק סוניה   42.12     20459 20776 ת"א - כיכר המדינה
גיא יואל - מירון רוברט   39.68     17603 43032 פולג- ברידג' פוינט/פ"ת - אם המושבות
דורון דורית - smahajan       36.57 5967 smahajan פולג- ברידג' פוינט/ לא חבר בהתאגדות
אנטין דוד - רום מיכל       31.02 3524 3406 ת"א - בית הלוחם אפקה/כפר סבא