Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
יום שלישי בוקר מרץ
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 30/03/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 6.64

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] מספרי חבר נא'מ סניף
1 לוי רוני - בירמן יצחק 57.52 [A] 51.59 69.22 59.26 12052 20587 5 חיפה כרמל
2 הבר שמעון - הולצמן זאב 56.42 50.00 61.11 59.22 55.36 5944 23768 4 חיפה כרמל
3 גודוביץ צילה - זומר קלריסה 55.64 [A] 59.52 50.78 62.27 15622 18665 3 חיפה כרמל
4 פרלמן אמנון - ספקטור משה 52.16 63.54 38.10 [A] 57.02 20980 18417 3 חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
5 טייג יוסי - גוטליב ליפא 50.30 [A] 56.35 51.72 43.12 16088 16359 2 חיפה כרמל
6 טיבן אילנה - רמן נחום 49.82 66.67 40.48 [A] 42.13 923 18883   חיפה כרמל
7 וורמברנד עדנה - קלינגר אביבה 48.01 [A] 51.19 43.91 46.96 14457 14599   חיפה כרמל
8 סידי אראלה - בלום חנה 37.21 39.58 40.08 35.47 33.72 40943 41055   חיפה כרמל
נחמיאס יוסף - מועדון       58.91 54.50 40234 0   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
אלוני ישי - קמה יעל       57.66 50.00 40970 19199   חיפה כרמל
סכנין חוה - פרסט רחל     43.25   39.95 40948 40871   חיפה כרמל
כץ אירינה - גרינברג ויקטוריה     47.62 35.53   41136 41317   חיפה כרמל
הילזנרד אנני - סבן אאידה         67.39 5598 11598   חיפה כרמל
קולסקי מינה - קרמר ליאורה     66.27     11069 8174   חיפה כרמל
שקולניק ליאורה - מועדון     57.94     19927 0   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
כהן רבקה - ארי חנה         56.10 11391 18011   חיפה כרמל
משכית חניתה - קרמר ליאורה   55.83       12377 8174   חיפה כרמל
טמיר אלי - אלרן ישראל   55.83       5270 19052   חיפה כרמל
גרינברג ויקטוריה - רזניקוב ראיסה         50.86 41317 23644   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
לוין איטה - הוד מורי     47.62     24634 20266   חיפה כרמל
כהן מרגרט - לבנון חנה   40.63       40941 16309   חיפה כרמל
גרינמן שמשון - זולקוב גנריאטה   39.58       23268 23264   חיפה כרמל
פורת מרים - בלנק שרה     38.89     21564 40578   חיפה כרמל
ציפין שמואל - שטרן בן   38.33       24169 19887   חיפה כרמל
כהן מרגרט - פזי נחמה       36.18   40941 8309   חיפה כרמל
מיליטיאנו פליצ'ה - סורוגון פנינה         28.47 23425 21576   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל