Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות
אביבים כרמל שני בוקר משחק מהיר
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 26/04/21 סניף: אביבים מקדם: 5.82

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - שרון אביגדור 55.86 [A] 52.43 56.23 58.93 ROBOT 581 7 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
2 (רובוט) - אנדרמן דוריאן 54.54 56.60 47.87 59.15 [A] ROBOT 15338 6 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
3 גולדורגר חנה - שיף סמדר 53.31 53.29 56.94 48.85 49.70 12098 41358 4 ת"א - כיכר המדינה
4 (רובוט) - אדלשטיין אברהם 53.25 50.46 58.20 46.03 51.08 ROBOT 40533 4 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
5 (רובוט) - קרסטניטצקי שולמית 51.23 55.52 54.17 [A] 44.01 ROBOT 41315 3 לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
6 (רובוט) - כהנא אלה 50.34 45.02 [A] 58.30 47.69 ROBOT 16013 2 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
7 (רובוט) - שמחון מיכל 50.19 46.25 [A] 57.45 46.88 ROBOT 19804 2 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
8 בכר יוסי - גזית גלי 49.34 50.23 44.64 53.15 [A] 722 40227   נהריה
(רובוט) - (רובוט)   63.18   71.43   ROBOT ROBOT   לא חבר בהתאגדות
(רובוט) - סף יעל     55.64 62.80   ROBOT 16743   לא חבר בהתאגדות /חדרה - קדימה
(רובוט) - עפרון פרנסין   50.85   59.35   ROBOT 14774   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
(רובוט) - גלט אהרון   56.34     52.60 ROBOT 40141   לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
(רובוט) - זוסמן הדסה     55.63   51.19 ROBOT 17050   לא חבר בהתאגדות /פ"ת - אם המושבות
(רובוט) - זאק טובה   63.50 42.37     ROBOT 41432   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
(רובוט) - קרמרמן רותי     52.86 52.58   ROBOT 20362   לא חבר בהתאגדות /רעננה - ההגנה
(רובוט) - ויסבוך לוציה   51.17 51.20     ROBOT 8001   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
גרשון עודד - בר יוסף עקיבא   51.37 50.36     8104 22055   חיפה כרמל
(רובוט) - גולדמן גיזי   42.33     54.39 ROBOT 7934   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
(רובוט) - מרמלשטיין עליזה   61.34   35.25   ROBOT 41137   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
פרס דמיטרי - כרדי אברהם     54.57   41.07 24756 40383   ת"א - אביבים
(רובוט) - arkadiz   50.72   43.25   ROBOT arkadiz   לא חבר בהתאגדות
(רובוט) - לביא נירה   41.68 47.63     ROBOT 14641   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
(רובוט) - פרידמן רונית   45.98 37.47     ROBOT 18519   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
בסיס שרית - לירון נולי   43.83   39.48   23082 21199   חיפה כרמל
(רובוט) - שטרן אריה   45.60 37.53     ROBOT 24344   לא חבר בהתאגדות /ראשל"צ - מרכז ספורט
בלאט לובומיר - זומר אילן דר   67.63       16453 14359   ת"א - כיכר המדינה
(רובוט) - דויד סילביה   64.30       ROBOT 18006   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
(רובוט) - גודר שמעון     62.60     ROBOT 41065   לא חבר בהתאגדות /מועדון הברידג' רחובות
(רובוט) - בלאט לובומיר     60.58     ROBOT 16453   לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
(רובוט) - אבישר שוש   57.76       ROBOT 18501   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
מידן רחל - קרן אורה       57.13   20257 2362   רחובות/נס ציונה
(רובוט) - רונן אורה     55.21     ROBOT 3085   לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
(רובוט) - שביט אסתר   53.66       ROBOT 3424   לא חבר בהתאגדות
(רובוט) - שואל דוד     53.64     ROBOT 42068   לא חבר בהתאגדות /פולג- ברידג' פוינט
(רובוט) - סדן נגה     53.37     ROBOT 17024   לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה
(רובוט) - קינן דני         53.31 ROBOT 9289   לא חבר בהתאגדות /נהריה - לב הצפון
סביר נח - כליף אילנה     53.02     14631 11003   ירושלים/רמת השרון
בארי רפי - בארי מיכל     52.23     16400 16401   ת"א - אביבים
(רובוט) - מעוז גסטון   52.04       ROBOT 42530   לא חבר בהתאגדות /נהריה - לב הצפון
שחקן מחו"ל - שחקן מחו"ל         51.38 37-0030 37-0030   לא חבר בהתאגדות
כץ אליעזר - אדלשטיין אברהם         51.08 40682 40533   חיפה כרמל
קינן דני - אורון רות   50.87       9289 18699   נהריה - לב הצפון/חיפה כרמל
בכור גניה - בראון ליליאן         50.60 19092 18910   ת"א - אביבים
(רובוט) - בסיס שרית     50.48     ROBOT 23082   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
גרשון עודד - (רובוט)       50.43   8104 ROBOT   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
ריבק נורית - טורבוביץ ציפי     50.37     21205 17764   חיפה כרמל
שני גילה - בנדיקט מימי     50.26     14956 14556   חיפה כרמל
(רובוט) - מזרה יונה         49.85 ROBOT 17679   לא חבר בהתאגדות /י"ם - מרכז הברידג'
לוי שרי - לבנת טובה   49.37       9322 9115   ת"א - אביבים/סביון - קרית אונו
(רובוט) - בראון ליליאן   48.96       ROBOT 18910   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
גזית גלי - אבישר שוש         48.85 40227 18501   נהריה/סביון - קרית אונו
(רובוט) - צווייג יחזקאל     48.30     ROBOT 13700   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
(רובוט) - עמיר מירה     48.07     ROBOT 2508   לא חבר בהתאגדות /חיפה - בית הלוחם
(רובוט) - ניצן רינה     47.86     ROBOT 20459   לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
(רובוט) - ibaaltax         47.69 ROBOT ibaaltax   לא חבר בהתאגדות
(רובוט) - בר יוסף עקיבא         47.62 ROBOT 22055   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
(רובוט) - סביר נח       47.35   ROBOT 14631   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
(רובוט) - כץ זהבה       47.35   ROBOT 8616   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
(רובוט) - אולגה סימיכ   47.04       ROBOT 25063   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
(רובוט) - בליצבלאו ויקי         46.69 ROBOT 16105   לא חבר בהתאגדות /קריות
(רובוט) - כהן ג'ני       45.65   ROBOT 22367   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
(רובוט) - בהירי תמר   45.22       ROBOT 14148   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
(רובוט) - גולומב נינה       44.90   ROBOT 12376   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
שיצר אתי - זבירין אילנה       44.13   24656 15743   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
(רובוט) - נחושתן אביבה       43.78   ROBOT 22528   לא חבר בהתאגדות /נס ציונה
קרן אורה - orabreuer   40.91       2362 orabreuer   נס ציונה/ לא חבר בהתאגדות
Reum - ברלין לורנה     40.39     Reum 14701   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
(רובוט) - ARKADIZ     40.30     ROBOT ARKADIZ   לא חבר בהתאגדות
(רובוט) - אפל ליאורה   39.81       ROBOT 5158   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
טננבוים אורלי - מאיר יורי     39.60     17260 13003   ת"א - אביבים/כ"ס - הדר
(רובוט) - אליוביץ עליזה   37.42       ROBOT 16173   לא חבר בהתאגדות /ב"ש - בית הברידג'
דרמן שריל - ניומן איליין   34.07       16462 41422   רמת השרון/ לא חבר בהתאגדות