Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (אונליין)
שלישי בוקר חודש אפריל
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 27/04/21 סניף: אביבים מקדם: 8.96

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - כהנא אלה 57.13 63.33 54.74 44.44 53.30 ROBOT 16013 11 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
2 טמיר אלי - אלרן ישראל 55.73 62.11 55.38 49.69 [A] 5270 19052 9 חיפה כרמל
3 אידלסון ארתור - קס דניאל 55.38 59.56 66.25 37.81 40.35 3163 248 7 ת"א - אביבים
4 גולדורגר חנה - שיף סמדר 55.14 48.89 64.38 52.16 [A] 12098 41358 5 ת"א - כיכר המדינה
5 לוין איטה - הוד מורי 54.53 50.78 53.43 38.73 59.40 24634 20266 4 חיפה כרמל
6 נשר יאן תמר - גילרמן ג ניס 53.95 50.11 [A] 49.69 62.05 23543 8000 3 ת"א - אביבים
7 (רובוט) - עמיר מירה 53.66 51.44 51.36 45.37 58.17 ROBOT 2508 3 לא חבר בהתאגדות /חיפה - בית הלוחם
8 (רובוט) - arkadiz 53.40 34.89 54.03 45.83 60.35 ROBOT arkadiz 2 לא חבר בהתאגדות
9 מרגוליס אדל - אייזנשטיין טובי 53.02 46.11 47.06 65.90 45.83 41606 18293 2 השרון
10 אלקבץ אהרן - בן שמחון אבי 52.42 48.56 60.10 48.61 [A] 19218 24816 2 ת"א - אביבים
11 (רובוט) - גבע חיים 52.07 46.89 55.77 53.55 36.05 ROBOT 810 1 לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
12 גרשון עודד - בר יוסף עקיבא 51.09 38.56 53.88 54.17 45.23 8104 22055 1 חיפה כרמל
13 (רובוט) - אדלשטיין אברהם 51.05 58.11 42.98 51.08 43.95 ROBOT 40533 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
14 גורביץ איטה - קרסטניטצקי שולמית 50.15 53.44 49.62 47.38 41.21 40317 41315 1 ת"א - אביבים/רמת השרון
15 אברהם חיה - שמאי אילנה 49.01 29.89 54.82 47.99 44.22 20235 13602   חיפה כרמל
16 (רובוט) - בסיס שרית 48.95 57.56 41.76 47.53 [A] ROBOT 23082   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
17 (רובוט) - זוסמן הדסה 46.719 57.33 31.74 51.08 [A] ROBOT 17050   לא חבר בהתאגדות /פ"ת - אם המושבות
18 סלטר שרה - ולדמן לוריין 46.718 [A] 45.27 49.38 45.50 23236 23237   נהריה
19 מזרח איתמר - קימל שרה 45.86 37.33 41.49 47.99 48.09 10813 17400   קריות/חיפה כרמל
גוליק אורי - גוליק איתן   64.89 56.52     1414 1413   הרצליה - אילה
(רובוט) - לביא נירה   61.89 58.23     ROBOT 14641   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
(רובוט) - בהירי תמר     53.56   62.27 ROBOT 14148   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
(רובוט) - סף יעל     47.24 65.43   ROBOT 16743   לא חבר בהתאגדות /חדרה - קדימה
גרינברג שוש - קופמן שרה   51.11   60.19   9687 15635   גבעתיים - ברידג' 4 פאן/נס ציונה
בארי רפי - בארי מיכל   61.56 49.18     16400 16401   ת"א - אביבים
ירוס מיכאל - גרוס ריצארד     54.28 55.86   40706 41601   חיפה כרמל
(רובוט) - קינן דני   49.67     58.92 ROBOT 9289   לא חבר בהתאגדות /נהריה - לב הצפון
אצבעוני זהבה - אבישר שוש   52.11 55.64     18879 18501   סביון - קרית אונו
רומן חנה - עירשי טובה   43.56 59.03     14655 347   ת"א - אביבים
מזרחי שמחה - ליבלינג לינדה   43.56 52.91     17615 20154   חיפה כרמל
(רובוט) - אלבר רוזה     49.20 45.68   ROBOT 40694   לא חבר בהתאגדות /נס ציונה
שיצר אתי - כוכבא שלומית     41.48   52.47 24656 19097   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
(רובוט) - זופניק שושי   45.89     47.23 ROBOT 41703   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
(רובוט) - גלט אהרון   51.00 40.19     ROBOT 40141   לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
(רובוט) - קרמרמן רותי   47.44 40.12     ROBOT 20362   לא חבר בהתאגדות /רעננה - ההגנה
בייצר מוטי - אלון ליאורה   37.44 48.39     12001 5585   חיפה כרמל
(רובוט) - פרידמן רונית   53.22   30.28   ROBOT 18519   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
גולדמן גיזי - מרמלשטיין עליזה   45.22 33.09     7934 41137   חיפה כרמל
(רובוט) - קולסקי איתן     64.62     ROBOT 16086   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
(רובוט) - amik       63.89   ROBOT amik   לא חבר בהתאגדות
(רובוט) - שנפ מאיה     63.41     ROBOT 23993   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
שרון אביגדור - גלסר אנדרי       62.35   581 9069   חיפה כרמל
סולניק אריה - בלאט לובומיר     60.73     3038 16453   ת"א - כיכר המדינה
קפלן אהרון - בן נחום גילי     59.73     1763 17526   חיפה - בית הלוחם/חיפה כרמל
לאו קרול - ישראלי דן     59.14     41829 14669   ת"א - אביבים/סביון - קרית אונו
(רובוט) - גזית גלי   58.44       ROBOT 40227   לא חבר בהתאגדות /נהריה
(רובוט) - שרון אביגדור   57.89       ROBOT 581   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
(רובוט) - פיוטרו קלוד     56.80     ROBOT 4492   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
(רובוט) - רוזנשיין אלכסנדר     56.47     ROBOT 3372   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
גוראל איתן - בן אלי מיכל         56.23 17114 24591   ת"א - האקדמיה לברידג'/ת"א - אביבים
(רובוט) - איטר איריס   56.11       ROBOT 14697   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
(רובוט) - ברב בנימין   55.88       ROBOT 664   לא חבר בהתאגדות /קריות
פרקש רות - בן יהודה יהודית   55.56       5305 2218   כפר סבא/כרמיאל
(רובוט) - פרחי ישראל         55.51 ROBOT 42078   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
בן דוד אבישי - ורניה כרמל     54.66     17851 24601   ת"א - אביבים
בר יוסף עקיבא - חריר אילנה       54.17   22055 14840   חיפה כרמל/נתניה
צווייג יחזקאל - לביא נירה         54.17 13700 14641   ת"א - אביבים
שנפ מאיה - הראל אתי       54.01   23993 19766   רמת השרון
(רובוט) - מעוז גסטון   53.44       ROBOT 42530   לא חבר בהתאגדות /נהריה - לב הצפון
(רובוט) - מרמלשטיין עליזה       53.24   ROBOT 41137   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
נביא רות - נביא יהודה   52.67       15308 15307   חיפה כרמל
רום מיכל - arkadiz   52.56       3406 arkadiz   כפר סבא/ לא חבר בהתאגדות
ויזל לילי - מירקין לודמילה   52.33       21043 10299   נתניה/חיפה כרמל
(רובוט) - הראל אתי   52.11       ROBOT 19766   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
(רובוט) - ויסבוך לוציה   51.67       ROBOT 8001   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
(רובוט) - יקים נוגה         51.45 ROBOT 3475   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
לירן ינון - בינט ג'ורג' שמעון   51.11       11122 23284   גבעתיים - ברידג' 4 פאן/ר"ג - מרום נווה
רוזנברג צביה - גוראל נירה       50.93   18378 18551   לא חבר בהתאגדות
לוין איטה - כוכבא שלומית   50.78       24634 19097   חיפה כרמל
(רובוט) - ibaaltax         50.48 ROBOT ibaaltax   לא חבר בהתאגדות
אלקבץ שלי - גקמן לילית       50.31   9510 11161   ת"א - כיכר המדינה/סביון - קרית אונו
פרס דמיטרי - כרדי אברהם       50.15   24756 40383   ת"א - אביבים
טולדנו חנה - רום מיכל     49.87     12833 3406   ת"א - אביבים/כפר סבא
עירשי טובה - רוזנברג מירי       49.85   347 7066   ת"א - אביבים
(רובוט) - קרסטניטצקי שולמית     49.62     ROBOT 41315   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
גל ויגלר אורית - גל ענת     49.58     15388 19854   ת"א - אביבים
צור דוד - צור יהודית     49.30     9288 9373   נהריה
פרידמן רונית - לויט שושנה     49.17     18519 3548   ת"א - אביבים
ברב בנימין - זופניק שושי       48.77   664 41703   קריות/ת"א - אביבים
גקמן לילית - צווייג יחזקאל   48.44       11161 13700   סביון - קרית אונו/ת"א - אביבים
(רובוט) - צווייג יחזקאל     48.24     ROBOT 13700   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
לבנת טובה - רמתי גדעון     47.87     9115 1956   סביון - קרית אונו/ת"א - אביבים
(רובוט) - ציפין שמואל       47.84   ROBOT 24169   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
אבישר שוש - ויזל לילי         47.67 18501 21043   סביון - קרית אונו/נתניה
גנס בוב - סולניק אריה   47.22       113 3038   ת"א - אביבים/ת"א - כיכר המדינה
אלקבץ שלי - קורן אלי   46.89       9510 42686   ת"א - כיכר המדינה/חיפה כרמל
(רובוט) - מילאת נעמי         46.64 ROBOT 14489   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
(רובוט) - (רובוט)         46.62 ROBOT ROBOT   לא חבר בהתאגדות
(רובוט) - גודר שמעון     46.24     ROBOT 41065   לא חבר בהתאגדות /מועדון הברידג' רחובות
(רובוט) - בכר יוסי     45.79     ROBOT 722   לא חבר בהתאגדות /נהריה
(רובוט) - בנדיקט מימי       45.37   ROBOT 14556   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
שטאובר אריה - קרן אורה       44.91   22530 2362   נס ציונה
פרקש רות - קרמרמן רותי       44.75   5305 20362   כפר סבא/רעננה - ההגנה
אולגה סימיכ - גוברין אבי-ברטי   44.22       25063 42144   ת"א - אביבים
ויזל לילי - חריר אילנה     44.09     21043 14840   נתניה
וקסלבאום אבנר - טולדנו חנה   43.89       12406 12833   ת"א - אביבים
ויזל לילי - קינן דני       43.83   21043 9289   נתניה/נהריה - לב הצפון
בכר יוסי - גזית גלי         43.77 722 40227   נהריה
שטרן אורי - אבישר שוש       43.52   22539 18501   השרון/סביון - קרית אונו
דרמן שריל - ברלין לורנה   43.44       16462 14701   רמת השרון
(רובוט) - שבת דניס     43.32     ROBOT 10216   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
גוברין אבי-ברטי - באן דוד     42.59     42144 10126   ת"א - אביבים
(רובוט) - נחושתן אביבה     41.56     ROBOT 22528   לא חבר בהתאגדות /נס ציונה
קרן אורה - עפרון פרנסין   38.89       2362 14774   נס ציונה/סביון - קרית אונו
(רובוט) - קרן אורה     38.18     ROBOT 2362   לא חבר בהתאגדות /נס ציונה
חריר אילנה - ברב בנימין         37.89 14840 664   נתניה/קריות
רמתי גדעון - כרדי אברהם   37.56       1956 40383   ת"א - אביבים
(רובוט) - גולדמן גיזי         36.05 ROBOT 7934   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
(רובוט) - כהן עידית     35.31     ROBOT 18719   לא חבר בהתאגדות /רחובות
(רובוט) - כפיר שושי   34.89       ROBOT 15723   לא חבר בהתאגדות /השרון
ניצן ניצה - שמאי אילנה   29.89       19025 13602   חיפה כרמל
קינן דני - זופניק שושי     26.10     9289 41703   נהריה - לב הצפון/ת"א - אביבים