Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
אחרי הקורונה
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 29/04/21 סניף: בית מכבי ראשל"צ מקדם: 5.74

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] מספרי חבר נא'מ סניף
1 בלסר אהוד - חליו אליהו 56.66 58.79 51.95 58.13 57.78 20933 16599 4 ראשל"צ - בית מכבי
2 יולביץ שלומית - עזרי אתי 52.47 59.38 [A] 54.38 46.11 40525 20112 3 ראשל"צ - בית מכבי
3 שקד חנה - אינטרטור סלביה 52.24 56.56 50.78 48.75 52.86 23327 23250 3 ראשל"צ - בית מכבי/ראשל"צ - מרכז ספורט
4 משיח אתי - הומי רבקה 47.89 43.44 [A] 48.13 50.00 20118 24394   ראשל"צ - בית מכבי
5 אבס דן - גבע קובי 47.27 39.69 [A] 44.38 55.00 23864 24801   נס ציונה
6 צבר בעז - פומרצקי מאיר 47.11 46.88 43.13 49.38 49.05 20109 20106   ראשל"צ - בית מכבי
7 אלדר פנינה - גל מלכה 46.78 [A] 58.79 50.00 28.33 41842 23326   ראשל"צ - בית מכבי
נוה משה - ווליכמן מנחם     64.38   63.81 23328 40311   ראשל"צ - בית מכבי
בלקירש חנה - גולדשטיין סימה       48.13 56.67 20536 12534   ראשל"צ - בית מכבי
קונפורטי רוני - ענב אן       43.13 58.33 24404 21099   ראשל"צ - בית מכבי
ברגר שרה סלה - גולדשטיין סימה   44.53 52.81     41791 12534   ראשל"צ - בית מכבי
צור ברכה - כץ משה   58.75       41780 23393   ראשל"צ - בית מכבי
רטנר עמירם - קרוגר שלמה   56.05       23100 22516   ראשל"צ - בית מכבי
וגמן דבורה - פרוז משה       55.63   41130 1491   ראשל"צ - בית מכבי/אשדוד
וגמן דבורה - כץ משה         55.56 41130 23393   ראשל"צ - בית מכבי
יולביץ שלומית - קונפורטי רוני     53.32     40525 24404   ראשל"צ - בית מכבי
משיח אתי - עזרי אתי     48.91     20118 20112   ראשל"צ - בית מכבי
פרוז משה - רטנר עמירם         48.89 1491 23100   אשדוד/ראשל"צ - בית מכבי
אסולין אשר - ענב אן     48.24     42554 21099   נס ציונה/ראשל"צ - בית מכבי
כהן אבינעם - כהן שלוה   44.38       20101 41391   ראשל"צ - בית מכבי
אסולין אשר - פרוז משה   44.14       42554 1491   נס ציונה/אשדוד
רטנר עמירם - קריסטל פדריקו     42.81     23100 20096   ראשל"צ - בית מכבי
רבסקי גילה - לביא מרים     34.18     20927 18365   ראשל"צ - בית מכבי/ לא חבר בהתאגדות
קריסטל רוזה - קריסטל פדריקו         27.62 20932 20096   ראשל"צ - בית מכבי