Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות
יום שבת אחה"צ - אפריל - אונליין
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 24/04/21 סניף: רמת גן מקדם: 8.87

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] מספרי חבר נא'מ סניף
1 דנציגר אלכס - ליפין גנאדי 55.42 49.66 50.46 65.23 56.35 3258 20896 7 רמת השרון/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
2 (רובוט) - שפיגל זהבה 54.94 57.85 60.77 51.13 [A] ROBOT 15761 5 לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן
3 ברק רות - גולני נעמי 54.57 56.41 51.42 54.73 55.73 6944 24414 4 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
4 כהן יהודה - אביטבול מרדכי 52.64 58.33 46.42 55.82 [A] 6866 40327 3 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
5 קלו תמר - רונן חנה 51.13 [A] 41.55 55.47 57.48 94 21764 3 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
6 שהרבני דולי - וולפגור אתי 48.91 43.48 55.90 [A] 46.26 20 20331   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
7 גולדורגר חנה - מוסקוביץ ליליאנה 48.21 [A] 51.17 41.88 49.77 12098 16129   ת"א - כיכר המדינה/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
8 (רובוט) - ברוור נדב 47.78 52.30 45.71 43.10 [A] ROBOT 19510   לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה
9 (רובוט) - שרון חנה 43.77 48.59 29.25 [A] 47.22 ROBOT 4073   לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן
10 (רובוט) - מנטל איה 43.21 48.94 39.92 39.32 44.67 ROBOT 21865   לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן
11 שחק אורה - ספיר לאה 33.70 37.11 35.15 36.28 26.25 40899 40876   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
לנדסמן אטי - אופן משה     65.50 61.76   12154 6455   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
אופן משה - ריזנברג אורלי   62.07     56.97 6455 16451   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
פדלון אורה - קויפמן בלהה     48.97   60.15 24901 25010   ר"ג - מרום נווה
(רובוט) - שגיא נעמי   48.32 59.71     ROBOT 24534   לא חבר בהתאגדות /הרצליה - אילה
(רובוט) - פארי אהרון     56.36 50.78   ROBOT 14383   לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
(רובוט) - ניצני רחל   49.66     49.38 ROBOT 21483   לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן
(רובוט) - פטלאך ריטה   56.55   42.23   ROBOT 40125   לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן
אמדו דליה - לרנר מנחם   44.89   51.30   40356 24584   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
פטלאך ריטה - לרנר מנחם     46.85   47.00 40125 24584   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
(רובוט) - אלעד רחל     44.03   48.98 ROBOT 3696   לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
חליפי לידיה - זלאיט לבנה   45.10 46.07     10704 2782   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
(רובוט) - חליפי לידיה       50.35 35.32 ROBOT 10704   לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן
(רובוט) - שלף מרים     48.03 36.72   ROBOT 19660   לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן
בריפמן מיכאל - ריזנברג אורלי     65.43     2776 16451   ת"א - כיכר המדינה/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
זהבי נינה - ארנון גדי         60.32 14230 4592   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
לובוציקוב אלכסנדר - רבינוביץ ריטה     59.32     42137 40728   פתח תקווה - ברידג' קורס
SJ1234567 - mdebasish6         58.16 SJ1234567 mdebasish6   לא חבר בהתאגדות
מוסקוביץ ליליאנה - ארנון גדי   58.02       16129 4592   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
Sj1234567 - וולפגור אתי       55.99   Sj1234567 20331   לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן
פלדבוי גיל - ארנון גדי     54.71     243 4592   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
kshitij100 - אופנהיים נגה       54.38   kshitij100 42058   לא חבר בהתאגדות /הרצליה - פיתוח
(רובוט) - פדלון אורה       53.52   ROBOT 24901   לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
(רובוט) - בנציוני יואל   50.17       ROBOT 9222   לא חבר בהתאגדות /ת"א - האקדמיה לברידג'
רבין עידן - דיין חי     48.83     24419 23122   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
פריד עדינה - פדלון אורה   48.80       21761 24901   ר"ג - מרום נווה
SJ1234567 - liulional     48.48     SJ1234567 liulional   לא חבר בהתאגדות
(רובוט) - רונן חנה   46.78       ROBOT 21764   לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן
SJ1234567 - vadim2018   36.97       SJ1234567 vadim2018   לא חבר בהתאגדות