Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
ימי שני בוקר - HANDICAP
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 26/04/21 סניף: רמת השרון מקדם: 9.11

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] מספרי חבר נא'מ סניף
1 לוי דורית - גרינברג אריה 64.45 66.54 69.83 64.95 57.31 40123 10028 14 רמת השרון
2 גרבר זיוה - ארד נויה 60.9 62.59 69.43 65.65 59.78 14033 9048 11 רמת השרון
3 תל אור אור ברכה - צלרמאיר דבורה 57.89 46.81 50.60 69.55 57.45 20301 16463 9 רמת השרון
4 מירון איירין - אסלן זיוה 53.36 49.16 49.52 52.83 48.76 12691 41426 7 רמת השרון
5 בר-אילן אתי - הרציג רבקה 53.32 66.59 54.85 47.21 50.47 8587 13391 6 רמת השרון
6 דקל מרה - תל-נוי אילנה 52.96 57.51 55.77 51.99 49.40 15326 6986 5 רמת השרון
7 שפלר עפרה - פלד מאיה 52.56 58.37 55.47 51.15 [A] 13187 14040 4 רמת השרון
8 פרחי ורדה - מירון ישראל 51.95 63.99 45.48 39.78 49.36 17026 12690 3 רמת השרון
9 קלקשטין ציפי - צפריר שוש 51.53 52.58 52.87 42.60 54.93 15963 15725 2 רמת השרון
10 ברדה מרינה - לוי קמי 51.25 43.41 50.00 48.94 48.47 19505 20522 2 רמת השרון
11 שרגל אסתר - שטלמן שרה 51.04 [A] 54.48 54.81 52.30 9388 14053 2 רמת השרון
12 הרטוב מרים - שכנאי זהבה 50.54 43.88 62.19 50.33 39.58 11653 24560 1 ת"א - כיכר המדינה/רמת השרון
13 פוגלמן יעל - פוגלמן מונסי 50.37 57.87 39.29 43.62 50.54 40056 40057 1 רמת השרון
14 קורין נאוה - עיני אילנה 50.28 40.17 48.21 [A] 53.95 11287 2380 1 רמת השרון
15 גלסברג תמר - נחמיאס סימה 49.02 52.48 48.44 47.65 [A] 17766 17001   רמת השרון
16 קונדה ציפי - דותן לילי 49.01 46.05 [A] 46.90 50.68 41608 13801   רמת השרון
17 רינות מישל - מעוז אורה 48.9 47.67 57.43 43.75 48.60 12256 6122   רמת השרון
18 יוסף רחל - חוף מלכה 47.53 49.40 [A] 45.44 54.12 5478 5536   רמת השרון
19 זלמה שירלי - פירר אידה 47.21 42.08 42.64 44.78 47.15 9421 23787   רמת השרון
20 גרתי אברהם - בנימיני דליה 45.21 47.32 42.70 50.34 38.31 10033 40328   רמת השרון
21 אדמון אסתר - אופיר אברהם 45.208 47.62 [A] 45.88 35.67 11019 10050   רמת השרון
22 רון אדית - ספינקה גילי 44.24 44.07 34.35 47.33 47.02 21274 18858   רמת השרון/פ"ת - ויצו
23 סמיון ליאורה - בלומנפלד רחל 41.37 29.15 43.55 41.56 37.03 41327 41328   רמת השרון
24 צפריר חיה - שאול מתי 40.71 37.76 29.55 52.03 39.33 9697 9039   רמת השרון
25 רגנשטרייך אלכסנדרה - שפיר נילי 39.17 [A] 27.77 33.01 35.33 42180 19504   רמת השרון
בן שמחון אמליה - מינץ ורד         58.50 23108 4062   ת"א - אביבים/רמת השרון
תורם עדינה - סוורי אילנה       45.69   14558 18366   רמת השרון
חיות אבי - בן שמחון אבי         55.10 5366 24816   רמת השרון/ת"א - אביבים
כוגן רעיה - כוגן מיכאל       41.03   9385 40693   רמת השרון
מונטרייל רחל - פן אסתר     56.42     41481 5520   רמת השרון
חרסית ציפי - דיכנה גליה   49.45       41106 11952   רמת השרון/כפר סבא
סדן נגה - חיות אבי       62.93   17024 5366   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון
וייס כרמלה - חרסית ציפי       41.59 61.61 11861 41106   רמת השרון
פז שרה - מינץ יעקב     56.90     8631 175   רמת השרון
בן-עטר גאולה - רוטשטיין אדלה       47.06 55.14 497 2788   רמת השרון
אסא חיה - מינץ ורד     55.93     10203 4062   רמת השרון
ניב איתנה - שנפ מאיה   51.96   47.05   19720 23993   רמת השרון
בנימיני דליה - וייס כרמלה   47.32       40328 11861   רמת השרון
גורן נעמי - מאירי תמי   31.72 48.51     19286 40414   רמת השרון
בן שמחון אמליה - מינץ יעקב       62.06   23108 175   ת"א - אביבים/רמת השרון
ארליך חדוה - וולף גיה   29.76 41.20     19552 19324   רמת השרון/רעננה - ההגנה
מזרחי יפה - פז שרה   57.97       9032 8631   רמת השרון
אדלשטיין אולגה - שאול מתי   37.76     0.00 10035 9039   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
מינץ ורד - נאזאן אנט       56.62   4062 41041   רמת השרון
אברון אנית - לוטן אביבה   66.35       14814 10802   מודיעין/רמת השרון
גלברד מרדכי - אנגל שאלי   56.14       612 9873   נהריה - לב הצפון/ת"א - אביבים
הרמן עדית - פלינר דליה   66.23       11011 11012   רמת השרון
לוטן אביבה - בילר תודי     55.78     10802 4546   רמת השרון
מונטרייל רחל - פרנס אירית         63.31 41481 4236   רמת השרון
הרציג רבקה - פלד מאיה         50.47 13391 14040   רמת השרון
הבר מרדכי - שיינמן רמי     58.36 59.00   3727 2   לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
פז שרה - וכט רפאל       47.45   8631 3191   רמת השרון
בנימין סלביה - וכט רפאל   50.17 56.46     10037 3191   רמת השרון
יופה רונה - סנדר נעמי         46.81 41018 14702   רעננה - ההגנה/רמת השרון
פלינר דליה - סבו ליאורה     46.06 59.45   11012 11585   רמת השרון/פ"ת - ויצו
וייס כרמלה - נאזאן אנט     42.90     11861 41041   רמת השרון
נוף נורית - שנפ מאיה     49.06   54.17 19212 23993   פולג- ברידג' פוינט/רמת השרון
אסא חיה - אבידן לידיה   39.26       10203 1471   רמת השרון