Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות
יום שלישי בוקר אפריל
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 27/04/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.23

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] מספרי חבר נא'מ סניף
1 הילזנרד אנני - סבן אאידה 64.06 60.25 59.92 73.77 62.30 5598 11598 7 חיפה כרמל
2 הבר שמעון - הולצמן זאב 53.98 53.57 51.19 61.15 [A] 5944 23768 5 חיפה - הרץ/חיפה כרמל
3 זומר קלריסה - גודוביץ צילה 53.52 69.78 44.84 53.43 46.03 18665 15622 4 חיפה כרמל
4 וורמברנד עדנה - קלינגר אביבה 53.02 49.27 64.29 48.51 [A] 14457 14599 3 חיפה כרמל
5 לוי רוני - בירמן יצחק 52.76 55.62 48.81 65.74 40.87 12052 20587 3 חיפה כרמל
6 שטרן בן - מירקין לודמילה 52.70 [A] 40.48 55.63 64.68 19887 10299 2 חיפה כרמל
7 טייג יוסי - גוטליב ליפא 51.62 48.35 [A] 47.80 60.32 16088 16359 2 חיפה כרמל
8 קביליו יצחק - נחמיאס יוסף 50.79 42.13 57.94 36.42 66.67 6070 40234 1 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
9 סידי אראלה - בלום חנה 43.57 35.42 50.79 46.79 41.27 40943 41055   חיפה כרמל
10 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 40.03 48.74 42.06 29.63 39.68 41317 41136   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
לזינסקי מרים - כהן אריה   43.72 59.52     20156 24485   חיפה כרמל
טיבן אילנה - רמן נחום   50.60 50.00     923 18883   חיפה כרמל
פרלמן אמנון - ספקטור משה       50.56 49.60 20980 18417   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
כהן מרגרט - פזי נחמה   40.48 46.43     40941 8309   חיפה כרמל
זילבר טטיאנה - רזניקוב ראיסה     44.05 42.01   40898 23644   חיפה - רמת אלון
קפל אביגיל - סורוגון פנינה     20.63 40.66   11707 21576   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
מץ דליה - ברקוביץ אריה         65.08 17803 2502   חיפה כרמל
זולקוב גנריאטה - ברקוביץ אריה     59.92     23264 2502   חיפה כרמל
פורגס עמוס - ברקוביץ אריה       59.27   20152 2502   חיפה כרמל
ירוס מיכאל - גרוס ריצארד   56.94       40706 41601   חיפה כרמל
דוב שושנה - שאול רבקה     55.16     7241 7246   חיפה כרמל
פורת מרים - בלנק שרה     55.16     21564 40578   חיפה כרמל
כהן רבקה - וורמברנד עדנה         52.38 11391 14457   חיפה כרמל
פורגס עמוס - אקלימי מאיר         51.98 20152 5749   חיפה כרמל
קולסקי איתן - קולסקי מינה   49.80       16086 11069   חיפה כרמל
פורגס עמוס - ספקטור משה     48.81     20152 18417   חיפה כרמל
טופז דוד - לחמן מיכה         48.41 5142 1283   חיפה - הרץ/חיפה כרמל
דה הונד יוסי - שפר לאה         48.41 19994 19995   חיפה כרמל
רוזנברג חנה - ניר מרים         48.41 13327 16493   חיפה כרמל
שקולניק ליאורה - מועדון   48.33       19927 0   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
זילבר טטיאנה - דיין דליה   46.23       40898 23641   חיפה - רמת אלון/טבעון - רקפת
מעוז דפנה - אלדר ליאורה         42.06 19370 40869   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
שקולניק ליאורה - פזי נחמה       39.09   19927 8309   חיפה כרמל
שקולניק ליאורה - סורוגון פנינה         37.70 19927 21576   חיפה כרמל
שקדי צפורה - אברמוביץ דורה         34.13 20365 20364   חיפה כרמל