Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות
פתיחת המועדון
מושב 3 מתוך 6 תאריך: 02/05/21 סניף: קריות/חיפה מקדם: 12.14

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] מספרי חבר סניף
1 תמיר טובה - בר רבקה 58.54 51.17 58.13 66.33 667 4002 קריות
2 גנזל יהודה - ארד יאיר 53.85 57.08 44.79 59.67 2663 14431 קריות
3 מאר רוני - מאר ריבי 53.83 45.08 60.42 56.00 11345 11346 קריות
4 גורדון אושרה - הנר ארז 53.56 61.75 [A] 48.92 16378 9643 קריות
5 שפיר רוחמה - שטרן ורד 53.06 63.10 [A] 46.08 19419 24290 קריות
6 שיפמן פרנסלין - בונשטיין מנחם 52.33 50.00 57.50 49.50 13809 8193 קריות
7 לויטנוס מאיר - לויטנוס לביאה 51.98 52.58 50.52 52.83 5335 5352 קריות
8 פייטלוביץ דני - כהן בתיה 51.11 53.20 55.21 44.92 3497 8275 קריות
9 ארזיל אתי - בייצר מוטי 49.51 53.75 44.79 [A] 6825 12001 קריות/חיפה כרמל
10 טישלר לאה - שיינר חנה 47.78 48.50 45.00 49.83 11950 15248 קריות
11 שניידר טובה - שניידר מיכאל 46.10 52.50 51.88 33.91 11949 4525 קריות
12 אמדור דוד - גילדין אלכסנדר 43.47 43.33 39.06 48.00 40960 41118 קריות
13 אפשטיין אהרון - אביזמר פני 39.87 34.50 42.19 42.92 24727 5090 קריות
לייבוביץ אנטון - מונטאנו אלכסנדר   43.20     10306 4253 קריות
בליצבלאו ויקי - דוד דינה   39.00     16105 8274 קריות