Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות
פתיחת המועדון
מושב 6 מתוך 6 תאריך: 06/06/21 סניף: קריות/חיפה מקדם: 12.41

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] [6] מספרי חבר נא'מ סניף
1 שיפמן פרנסלין - בונשטיין מנחם 55.91 50.00 57.50 49.50 50.90 64.50 56.67 13809 8193 14 קריות
2 תמיר טובה - בר רבקה 55.38 51.17 58.13 66.33 55.00 46.25 44.95 667 4002 11 קריות
3 גנזל יהודה - ארד יאיר 54.58 57.08 44.79 59.67 50.25 41.17 61.08 2663 14431 9 קריות
4 שפיר רוחמה - שטרן ורד 54.41 63.10 [A] 46.08 49.88 [A] 63.00 19419 24290 7 קריות
5 מאר רוני - מאר ריבי 51.92 45.08 60.42 56.00 [A] [A] 48.08 11345 11346 6 קריות
6 שניידר טובה - שניידר מיכאל 49.43 52.50 51.88 33.91 52.42 44.17 46.17 11949 4525   קריות
7 פייטלוביץ דני - כהן בתיה 49.02 53.20 55.21 44.92 45.50 46.25 [A] 3497 8275   קריות
8 אמדור דוד - גילדין אלכסנדר 47.57 43.33 39.06 48.00 47.83 55.92 42.75 40960 41118   קריות
9 טישלר לאה - שיינר חנה 45.68 48.50 45.00 49.83 44.63 40.42 [A] 11950 15248   קריות
10 אפשטיין אהרון - אביזמר פני 37.90 34.50 42.19 42.92 28.30 38.83 31.05 24727 5090   קריות
ארזיל אתי - הורן אלי         54.45 56.67 55.52 6825 3782   קריות
רפפורט לאה - בן דוד רמי         58.75 47.08 57.05 4261 16104   קריות
לויטנוס מאיר - לויטנוס לביאה   52.58 50.52 52.83       5335 5352   קריות
בליצבלאו ויקי - דוד דינה   39.00     49.55   40.75 16105 8274   קריות
אידלמן עזרא - פלור יהודה         60.80   58.76 1812 1813   נהריה/קריות
לוי אבי - הנר ארז           57.92 58.19 5415 9643   קריות
גורדון אושרה - הנר ארז   61.75   48.92       16378 9643   קריות
ניסר לאון - פואה דורית           60.83 37.81 772 11064   קריות
ארזיל אתי - בייצר מוטי   53.75 44.79         6825 12001   קריות/חיפה כרמל
אורן אברהם - בן צבי גד             48.58 42918 43164   נהריה - לב הצפון/קריות
לייבוביץ אנטון - מונטאנו אלכסנדר   43.20           10306 4253   קריות