Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות
אפריל מאי
מושב 6 מתוך 6 תאריך: 26/05/21 סניף: מבואות חרמון מקדם: 8.57

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] [6] מספרי חבר נא'מ סניף
1 עוזר יורם - הובר אלימלך 65.42 65.90 [A] 61.90 57.44 74.70 67.13 16082 9668 13 מודיעין/מבואות חרמון
2 רוטשילד חנן - רז עופר 60.14 52.19 59.38 61.05 53.57 57.85 68.87 1751 19053 10 מבואות חרמון
3 בטר שי - אייזן בריאן 58.01 57.90 60.42 53.83 66.67 47.55 51.22 8100 42327 8 מבואות חרמון
4 פרנס גיא - אוריאל אורה 56.38 [A] [A] 55.83 51.79 61.20 63.08 40873 41952 6 מבואות חרמון
5 גלבוע רוני - גלבוע אורה 53.62 56.95 63.54 43.81 54.17 44.02 49.42 18162 18161 5 מבואות חרמון
6 שפירא משה - מהלר אבי 52.46 [A] 61.81 45.04 58.04 49.58 47.83 40785 14363 4 מבואות חרמון
7 חוטר משה - בלייר שלום 51.34 53.81 51.04 [A] 44.35 58.41 49.07 6813 40715 3 מבואות חרמון
8 כהן בני - כהן יעקב 51.11 56.00 52.43 52.29 47.92 46.91 [A] 6806 6805 3 מבואות חרמון
9 כץ אברהם - גלפז מתנן 47.29 45.05 45.83 48.70 48.81 47.16 45.95 1755 2170   מבואות חרמון
10 אופיר קלמן - רונן אורי 44.46 43.08 41.32 53.30 42.56 [A] 42.05 41529 40904   מבואות חרמון
11 קפלן בלה - נוי אסתר 40.38 29.71 [A] 42.76 [A] 41.01 38.43 42580 42658   מבואות חרמון
כהן ישע - יוגב אייל         66.67 56.98 57.00 1726 40842   מבואות חרמון
בקרמן שרה - בקרמן בני   41.42 44.79   52.38     40872 13613   מבואות חרמון
דויטש שמחה - דויטש סוזן     45.14   38.69 50.75   42660 42659   מבואות חרמון
מורד יצחק - זמיר אורי   38.26 44.44     51.35   5921 4664   מבואות חרמון
דדיה יעקב - כרמלי מיכל       45.92 34.52 36.11   21740 40782   מבואות חרמון
דויטש פיק לאה - מריס אורן   34.57   30.10     39.18 41558 42925   מבואות חרמון
שינדלר ליאורה - חסד אסתר       55.05 44.05     40877 41654   מבואות חרמון
שטרן מרדכי - גור עמי יורם           27.20 41.09 43170 43171   מבואות חרמון
שפירא משה - כהן ישע   75.22           40785 1726   מבואות חרמון
פרנס גיא - כהן ישע     56.60         40873 1726   מבואות חרמון
תומר דני - דדיה יעקב             38.77 40784 21740   מבואות חרמון
קריק דליה - בלייר עודד         38.39     17634 42173   מבואות חרמון/ לא חבר בהתאגדות
חסד אסתר - יוגב אייל     38.19         41654 40842   מבואות חרמון
תומר דני - כהן זק     35.07         40784 43122   מבואות חרמון