Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
יום חמישי בוקר אפריל -מאי
מושב 6 מתוך 6 תאריך: 27/05/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.62
ט.ב.

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] [6] מספרי חבר נא'מ סניף
1 טמיר אלי - אלרן ישראל 59.83 62.97 [A] 59.91 51.32 61.64 63.29 5270 19052 11 חיפה כרמל
2 נביא רות - משיח רבקה 57.22 64.71 44.22 69.85 51.85 55.48 38.24 15308 17806 9 חיפה כרמל
3 הבר שמעון - וולברג ג'ון 55.28 [A] [A] 53.31 69.18 40.67 63.25 5944 4245 7 חיפה כרמל
4 הילזנרד אנני - מיכלוביץ נחום 55.16 60.00 51.37 48.00 55.49 54.83 54.10 5598 1288 6 חיפה כרמל
5 לוי רוני - בירמן יצחק 54.33 [A] 50.47 58.75 58.56 47.02 56.87 12052 20587 4 חיפה כרמל
6 רמן נחום - כהן אריה 52.53 50.00 61.25 50.34 51.08 [A] [A] 18883 24485 4 חיפה כרמל
7 זומר קלריסה - גיא יהודית 51.08 48.28 60.16 45.25 [A] 51.70 [A] 18665 20054 3 חיפה כרמל
8 סכנין חוה - שמחון מיכל 44.41 [A] 44.53 50.97 43.75 42.36 40.44 40948 19804   חיפה כרמל
9 אדלר אילנה - גיחון מלכה 42.84 [A] [A] 36.32 47.29 41.20 39.37 1177 20261   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
10 מיליטיאנו פליצ'ה - סורוגון פנינה 34.53 37.19 40.31 38.20 27.62 29.32 [A] 23425 21576   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
ברנט דוד - וייסמן דוד         63.49 71.91 59.54 40334 3698   חיפה כרמל
שטרן בן - שדל גרג   56.56       54.23 53.77 19887 42249   חיפה כרמל
פורת מרים - בלנק שרה   48.28 44.22       54.24 21564 40578   חיפה כרמל
אוסימו הלן - גולדנבלט ליביה       39.05 45.93 47.55   42789 42772   לא חבר בהתאגדות
שור שיפי - יפה פרנקי       37.72 38.69 49.60   23900 17818   חיפה כרמל
שוצמן רחל - ברקוביץ אריה       65.28   52.84   15908 2502   חיפה כרמל
נחמיאס יוסף - פרסט רחל         56.02 58.18   40234 40871   חיפה כרמל
נחמיאס יוסף - ויזן יהושע       54.85     53.76 40234 19229   חיפה כרמל
ויזן יהושע - כהן מרגרט   47.81 49.84         19229 40941   חיפה כרמל
לוין איטה - הוד מורי   47.97   45.54       24634 20266   חיפה כרמל
דנסקי ניצה - גרינמן שמשון           46.49 35.81 12350 23268   חיפה כרמל
נחמיאס יוסף - ברקוביץ אריה     67.58         40234 2502   חיפה כרמל
לוי רוני - אלרן ישראל   62.97           12052 19052   חיפה כרמל
זבירין אילנה - כוכבא שלומית             56.53 15743 19097   חיפה כרמל
קורן עינת - זולקוב גנריאטה             52.16 20262 23264   חיפה כרמל
סמורזיק אביטל - משיח רבקה         51.85     16725 17806   חיפה כרמל
סכנין חוה - מץ דליה       50.97       40948 17803   חיפה כרמל
מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי             49.07 17418 23090   חיפה כרמל
זומר קלריסה - סרבן דניאלה             47.01 18665 20552   חיפה כרמל
דוב שושנה - שאול רבקה             46.26 7241 7246   חיפה כרמל
צרטין יוסף - אבדג'ן ג'אנה             45.63 41343 41007   חיפה כרמל
גני רותי - אלדר ליאורה           45.60   23011 40869   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
שפירא אברהם - פרידלר אושרי         45.19     42742 40539   טבעון - רקפת /טבעון
גרינמן שמשון - סכנין חוה   44.06           23268 40948   חיפה כרמל
אוסדצ'י-קפלן אורנה - טורפשטיין ירון             43.69 17014 19051   חיפה כרמל
גינזבורג מרים - גינזבורג אלברט         43.32     5635 22580   חיפה כרמל
דנסקי ניצה - ברויז אברהם     38.48         12350 40433   חיפה כרמל
זבירין אילנה - ברויז אברהם   34.38           15743 40433   חיפה כרמל