Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
יום חמישי בוקר אפריל -מאי - HANDICAP
מושב 6 מתוך 6 תאריך: 27/05/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.62
ט.ב.

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] [6] מספרי חבר נא'מ סניף
1 טמיר אלי - אלרן ישראל 56.64 59.26 [A] 56.74 48.11 58.7 60.37 5270 19052 11 חיפה כרמל
2 נביא רות - משיח רבקה 54.93 62 41.76 67.69 49.64 53.54 36.32 15308 17806 9 חיפה כרמל
3 לוי רוני - בירמן יצחק 54.44 [A] 50.26 58.83 58.6 47.33 57.2 12052 20587 7 חיפה כרמל
4 הבר שמעון - וולברג ג'ון 52.83 [A] [A] 50.14 65.96 37.73 60.33 5944 4245 6 חיפה כרמל
5 זומר קלריסה - גיא יהודית 52.62 49.82 61.95 47.33 [A] 54.01 [A] 18665 20054 4 חיפה כרמל
6 רמן נחום - כהן אריה 52.43 49.54 61.05 50.43 51.11 [A] [A] 18883 24485 4 חיפה כרמל
7 הילזנרד אנני - מיכלוביץ נחום 51.66 56.04 47.66 44.59 52.02 51.64 50.93 5598 1288 3 חיפה כרמל
8 סכנין חוה - שמחון מיכל 46.77 [A] 46.58 53.31 46.03 44.92 43.02 40948 19804   חיפה כרמל
9 אדלר אילנה - גיחון מלכה 45.19 [A] [A] 39.16 50.07 44.26 42.44 1177 20261   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
10 מיליטיאנו פליצ'ה - סורוגון פנינה 36.48 38.73 42.11 40.28 29.66 31.63 [A] 23425 21576   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
אוסדצ'י-קפלן אורנה - טורפשטיין ירון             41.02 17014 19051   חיפה כרמל
לוי רוני - אלרן ישראל   59.01           12052 19052   חיפה כרמל
קורן עינת - זולקוב גנריאטה             52.99 20262 23264   חיפה כרמל
דנסקי ניצה - גרינמן שמשון           47.3 36.64 12350 23268   חיפה כרמל
סכנין חוה - מץ דליה       51.06       40948 17803   חיפה כרמל
שפירא אברהם - פרידלר אושרי         48.47     42742 40539   טבעון - רקפת /טבעון
זומר קלריסה - סרבן דניאלה             48.09 18665 20552   חיפה כרמל
דנסקי ניצה - ברויז אברהם     39.27         12350 40433   חיפה כרמל
צרטין יוסף - אבדג'ן ג'אנה             48.7 41343 41007   חיפה כרמל
לוין איטה - הוד מורי   49.76   47.87       24634 20266   חיפה כרמל
ברנט דוד - וייסמן דוד         58.78 67.47 55.12 40334 3698   חיפה כרמל
נחמיאס יוסף - ברקוביץ אריה     62.37         40234 2502   חיפה כרמל
שטרן בן - שדל גרג   56.1       54.54 54.1 19887 42249   חיפה כרמל
זבירין אילנה - כוכבא שלומית             56.11 15743 19097   חיפה כרמל
פורת מרים - בלנק שרה   50.82 47.01       57.57 21564 40578   חיפה כרמל
סמורזיק אביטל - משיח רבקה         49.64     16725 17806   חיפה כרמל
אוסימו הלן - גולדנבלט ליביה       42.89 49.71 51.61   42789 42772   לא חבר בהתאגדות
מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי             50.4 17418 23090   חיפה כרמל
שור שיפי - יפה פרנקי       40.31 41.22 52.41   23900 17818   חיפה כרמל
דוב שושנה - שאול רבקה             46.84 7241 7246   חיפה כרמל
שוצמן רחל - ברקוביץ אריה       60.36   48.15   15908 2502   חיפה כרמל
גני רותי - אלדר ליאורה           46.16   23011 40869   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
נחמיאס יוסף - פרסט רחל         56.8 59.24   40234 40871   חיפה כרמל
גרינמן שמשון - סכנין חוה   45.35           23268 40948   חיפה כרמל
נחמיאס יוסף - ויזן יהושע       55.68     54.84 40234 19229   חיפה כרמל
גינזבורג מרים - גינזבורג אלברט         42.6     5635 22580   חיפה כרמל
ויזן יהושע - כהן מרגרט   50.1 52.39         19229 40941   חיפה כרמל
זבירין אילנה - ברויז אברהם   34.92           15743 40433   חיפה כרמל