Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות
אביבים כרמל ימי ראשון בוקר
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 30/05/21 סניף: אביבים מקדם: 8.78

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] מספרי חבר נא'מ סניף
1 רום מיכל - קופמן שרה 59.43 [A] 59.05 65.47 52.01 61.17 3406 15635 20 כפר סבא/רחובות
2 אולגה סימיכ - גוברין אבי-ברטי 56.73 57.70 56.45 60.10 48.75 52.68 25063 42144 16 ת"א - אביבים
3 גלברד מרדכי - ברב בנימין 56.54 56.31 57.80 48.96 [A] 63.10 612 664 13 נהריה - לב הצפון/קריות
4 עירשי טובה - רוזנברג מירי 56.00 [A] 54.84 57.19 61.97 [A] 347 7066 10 ת"א - אביבים
5 (רובוט) - אדלשטיין אברהם 55.98 55.93 56.54 42.18 55.36 56.08 ROBOT 40533 8 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
6 (רובוט) - כהנא אלה 55.90 48.61 60.48 48.99 62.36 51.79 ROBOT 16013 7 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
7 (רובוט) - עפרון פרנסין 55.10 [A] 55.02 [A] 62.45 52.91 ROBOT 14774 5 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
8 (רובוט) - עמיר מירה 54.74 [A] 51.34 [A] 64.85 52.78 ROBOT 2508 4 לא חבר בהתאגדות /חיפה - בית הלוחם
9 (רובוט) - ויסבוך לוציה 54.70 59.47 51.08 [A] 52.11 56.15 ROBOT 8001 3 לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
10 (רובוט) - אלבר רוזה 53.65 54.17 55.20 [A] 53.45 51.79 ROBOT 40694 3 לא חבר בהתאגדות /נס ציונה
11 (רובוט) - בכר יוסי 53.49 49.37 50.81 [A] 60.92 52.88 ROBOT 722 2 לא חבר בהתאגדות /נהריה
12 גולדורגר חנה - שיף סמדר 53.31 54.42 51.88 51.19 55.75 [A] 12098 41358 2 ת"א - כיכר המדינה
13 אלקבץ אהרן - מירקין לודמילה 53.16 54.80 53.67 54.28 49.90 46.92 19218 10299 2 ת"א - אביבים/חיפה כרמל
14 גוליק אורי - גוליק איתן 52.66 48.74 52.26 52.93 56.71 [A] 1414 1413 2 הרצליה - אילה
15 פרקש רות - בן יהודה יהודית 52.47 54.55 51.79 53.06 [A] 50.50 5305 2218 1 כפר סבא/כרמיאל
16 (רובוט) - גילרמן ג ניס 51.90 52.40 46.06 54.92 43.77 54.23 ROBOT 8000 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
17 (רובוט) - זוסמן הדסה 51.74 55.30 42.29 55.42 53.93 38.32 ROBOT 17050 1 לא חבר בהתאגדות /פ"ת - אם המושבות
18 שוהם יורם - ינאי זאב 51.393 [A] [A] 42.74 48.95 63.89 40726 40727 1 סביון - קרית אונו
19 רוזנשיין אלכסנדר - בראוינר אלכסנדר 51.388 57.70 [A] [A] 46.26 51.59 3372 24488 1 חיפה כרמל
20 מזרח איתמר - קימל שרה 50.74 47.22 50.09 49.25 54.21 49.39 10813 17400 1 קריות/חיפה כרמל
21 ארידור לילי - ריינר לאה 50.64 48.11 56.72 41.53 48.08 49.66 13637 3119 1 סביון - קרית אונו
22 (רובוט) - קולסקי איתן 50.60 41.92 52.69 56.24 51.53 [A] ROBOT 16086 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
23 אלון משה - גוראל איתן 50.33 [A] 51.52 56.50 42.15 51.16 42934 17114 1 ת"א - האקדמיה לברידג'/ת"א - כיכר המדינה
24 גוראל נעמי - אפל ליוי 50.03 63.26 42.29 45.18 39.18 49.40 41017 22088 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
25 פרידמן רונית - לויט שושנה 49.85 47.98 [A] 54.29 [A] 47.13 18519 3548   ת"א - אביבים
26 (רובוט) - שרון אביגדור 49.75 [A] 51.16 45.51 50.96 51.39 ROBOT 581   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
27 מזרחי שמחה - ליבלינג לינדה 49.60 56.94 39.87 [A] 50.19 51.39 17615 20154   חיפה כרמל
28 ליבר בתיה - ברגר לאה 48.70 [A] 32.35 [A] 51.82 60.62 20248 20247   ת"א - אביבים
29 (רובוט) - מאיר יורי 48.27 [A] 45.07 [A] 44.16 53.87 ROBOT 13003   לא חבר בהתאגדות /כ"ס - הדר
30 רמתי גדעון - כרדי אברהם 48.25 47.73 [A] 46.76 47.61 50.89 1956 40383   גבעתיים - ברידג' 4 פאן/ת"א - אביבים
31 יפה פרנקי - שור שיפי 47.46 [A] 50.09 [A] 46.17 43.58 17818 23900   חיפה כרמל
32 בסיס שרית - לירון נולי 47.38 49.75 45.07 50.24 44.44 44.12 23082 21199   חיפה כרמל
33 הלמן קרן - ברויז אברהם 46.95 34.22 49.91 37.96 61.40 38.52 9272 40433   ת"א - אביבים/חיפה כרמל
34 גרשון עודד - בר יוסף עקיבא 46.65 41.16 40.14 [A] 55.17 50.13 8104 22055   חיפה כרמל
35 גורביץ איטה - קרסטניטצקי שולמית 46.07 44.44 39.16 [A] 53.64 47.05 40317 41315   ת"א - אביבים/רמת השרון
36 אברהם חיה - שמאי אילנה 46.05 [A] 50.45 [A] 41.28 42.46 20235 13602   חיפה כרמל
37 עשבי יוכבד - מילאת נעמי 44.41 30.30 47.76 43.06 40.80 46.02 41732 14489   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
38 גולדמן גיזי - מרמלשטיין עליזה 43.98 49.87 50.09 27.31 44.92 31.02 7934 41137   חיפה כרמל
39 (רובוט) - שטרן אריה 39.37 42.55 46.60 [A] 33.52 34.82 ROBOT 24344   לא חבר בהתאגדות /ראשל"צ - מרכז ספורט
(רובוט) - קרן אורה     56.27   62.26   ROBOT 2362   לא חבר בהתאגדות /נס ציונה
צווייג יחזקאל - לביא נירה   55.18 58.24       13700 14641   ת"א - אביבים
(רובוט) - קרמרמן רותי   61.87 51.08       ROBOT 20362   לא חבר בהתאגדות /רעננה - ההגנה
(רובוט) - אנדרמן דוריאן       48.84 63.60   ROBOT 15338   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
נביא רות - נביא יהודה       49.52 62.45   15308 15307   חיפה כרמל
קס דניאל - קס גינה   52.90       57.81 248 4692   ת"א - אביבים
(רובוט) - בוגנים אתי   52.40 57.17       ROBOT 17901   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
(רובוט) - בהירי תמר     55.73     51.09 ROBOT 14148   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
(רובוט) - אופנהיים נגה   49.24     54.89   ROBOT 42058   לא חבר בהתאגדות /הרצליה - פיתוח
(רובוט) - גבע חיים   48.11   55.54     ROBOT 810   לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
(רובוט) - רום מרים       53.67   49.90 ROBOT 23497   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
גל ענת - עזר רונית     51.25   51.44   19854 42920   ת"א - אביבים
(רובוט) - ליברמן ארנון     53.05 48.93     ROBOT 40047   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
(רובוט) - גלט אהרון       51.17 48.18   ROBOT 40141   לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
אליעז רות - גרוס ריצארד   39.77     58.72   22057 41601   חיפה כרמל
שכטר קרין - גנס בוב   44.44 54.03       9073 113   ת"א - כיכר המדינה/ת"א - אביבים
(רובוט) - שיף סמדר   54.42       43.75 ROBOT 41358   לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
וכולדר איתן - כהן יוסי       50.45   46.32 6622 18280   ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
שפי אבי - קרמרמן רותי         49.04 45.73 17155 20362   גבעתיים - ברידג' 4 פאן/רעננה - ההגנה
מור אהוד - ירוס מיכאל         42.62 51.23 40709 40706   חיפה כרמל
(רובוט) - גאות אדוה         43.20 50.01 ROBOT 40797   לא חבר בהתאגדות /חיפה - רמת אלון
eylon08 - בוגנים אתי         46.26 45.14 eylon08 17901   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
(רובוט) - דויד סילביה     47.04   43.97   ROBOT 18006   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
מור משה - אביב זאב         42.15 48.20 19169 23419   השרון
קרן אורה - אלון ליאורה   64.52   24.82     2362 5585   נס ציונה/חיפה כרמל
(רובוט) - פרידמן רונית     48.66   38.70   ROBOT 18519   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
(רובוט) - קס דניאל     51.08   34.77   ROBOT 248   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
(רובוט) - כץ זאנה         32.38 53.40 ROBOT 15094   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
(רובוט) - דה פריס גבי   39.52 43.64       ROBOT 14048   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
(רובוט) - חן שנקמן גליה       46.61   34.23 ROBOT 40754   לא חבר בהתאגדות /פ"ת - אם המושבות
(רובוט) - ibaaltax       66.09     ROBOT ibaaltax   לא חבר בהתאגדות
שכטר דב - גנס בוב       65.11     9074 113   ת"א - כיכר המדינה/ת"א - אביבים
לאו קרול - ישראלי דן           64.81 41829 14669   ת"א - אביבים/סביון - קרית אונו
(רובוט) - ציפין שמואל     63.62       ROBOT 24169   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
שטיין נחום - זילברברג רינה       62.76     17177 40940   פ"ת - ויצו
(רובוט) - רונן אורה   62.25         ROBOT 3085   לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
(רובוט) - סף יעל     62.19       ROBOT 16743   לא חבר בהתאגדות /חדרה - קדימה
הראל אתי - ברויז אברהם         61.40   19766 40433   רמת השרון/חיפה כרמל
(רובוט) - אבני צבי     60.84       ROBOT 41211   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
שני גילה - רום מיכל     59.05       14956 3406   חיפה כרמל/כפר סבא
לוי שלמה - גינוסר איתמר       58.60     40350 19061   רעננה - ההגנה/ת"א - אביבים
לוטן עמרי - שפירא אניטה       58.23     42900 14693   ת"א - אביבים
(רובוט) - בנציוני יואל     57.80       ROBOT 9222   לא חבר בהתאגדות /ת"א - האקדמיה לברידג'
לוי רוני - אלרן ישראל           57.64 12052 19052   חיפה כרמל
כץ זהבה - לנגי אסף       57.62     8616 12940   ת"א - אביבים
בן שמחון אבי - חריר אילנה           57.54 24816 14840   ת"א - אביבים/נתניה
(רובוט) - אבני אבי         56.99   ROBOT 20834   לא חבר בהתאגדות /רעננה - ההגנה
(רובוט) - לביא נירה       56.59     ROBOT 14641   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
גינזבורג מרים - קולסקי איתן       56.24     5635 16086   חיפה כרמל
מושקוביץ תמר - מושקוביץ עידו       56.17     1368 25000   סביון - קרית אונו/נס ציונה
(רובוט) - פיוטרו קלוד         55.94   ROBOT 4492   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
lioraE - אלקבץ שלי     55.82       lioraE 9510   לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
באן דוד - קורן אלי       54.67     10126 42686   ת"א - אביבים/חיפה כרמל
(רובוט) - קורן אלי           54.60 ROBOT 42686   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
סולניק אריה - בלאט לובומיר         54.60   3038 16453   ת"א - כיכר המדינה
(רובוט) - סדן נגה       54.40     ROBOT 17024   לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה
(רובוט) - מירקין לודמילה       54.28     ROBOT 10299   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
בן שמחון אבי - קימל שרה         54.21   24816 17400   ת"א - אביבים/חיפה כרמל
(רובוט) - הס רנה           53.97 ROBOT 2041   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
בן שמחון אבי - פרקש רות       53.06     24816 5305   ת"א - אביבים/כפר סבא
(רובוט) - גלעדי ירון       52.88     ROBOT 20553   לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
(רובוט) - בלאט לובומיר           52.88 ROBOT 16453   לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
גוברין אבי-ברטי - גרוס ריצארד           52.68 42144 41601   ת"א - אביבים/חיפה כרמל
מרגוליס אדל - אייזנשטיין טובי       52.35     41606 18293   השרון
(רובוט) - גוליק אורי     52.26       ROBOT 1414   לא חבר בהתאגדות /הרצליה - אילה
(רובוט) - ניצן רינה     52.15       ROBOT 20459   לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
ירוס מיכאל - וייסמן דוד     51.08       40706 3698   חיפה כרמל
(רובוט) - שבת דניס       50.92     ROBOT 10216   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
שחקן מחו"ל - שחקן מחו"ל     50.90       37-0030 37-0030   לא חבר בהתאגדות
בהירי תמר - ויזל לילי   50.76         14148 21043   ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
ויזל לילי - בן שמחון אבי     50.36       21043 24816   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
(רובוט) - בר יוסף עקיבא           50.13 ROBOT 22055   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
(רובוט) - אלקבץ שלי   50.00         ROBOT 9510   לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
(רובוט) - גולדמן גיזי   49.87         ROBOT 7934   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
אפל מאיר - סגל שרה       49.85     22089 17420   סביון - קרית אונו
חריר אילנה - ויזל לילי       49.00     14840 21043   נתניה/ לא חבר בהתאגדות
מאיר יורי - טננבוים אורלי       48.80     13003 17260   כ"ס - הדר/ת"א - אביבים
צווייג יחזקאל - אלון הדסה       48.74     13700 7835   ת"א - אביבים
(רובוט) - סגל אדריאן       48.52     ROBOT 40853   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
הס רנה - ססרקו לאה   48.11         2041 16554   ירושלים/י"ם - מרכז הברידג'
(רובוט) - כהן עידית   48.11         ROBOT 18719   לא חבר בהתאגדות /רחובות
עירשי טובה - וקסלבאום אבנר   47.98         347 12406   ת"א - אביבים
זומר אילן דר - בלאט לובומיר       47.88     14359 16453   ת"א - כיכר המדינה
(רובוט) - strider63       47.59     ROBOT strider63   לא חבר בהתאגדות
גוטפריד שי - מנשה ניסים           47.42 17756 40680   פולג- ברידג' פוינט/חיפה - רמת אלון
רום מיכל - שטרן אורי   46.84         3406 22539   כפר סבא/השרון
(רובוט) - שמחון מיכל     46.68       ROBOT 19804   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
קורן אלי - בהירי תמר         46.36   42686 14148   חיפה כרמל/ת"א - אביבים
(רובוט) - שוהם יורם     46.24       ROBOT 40726   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
יקים נוגה - לביא נורית         45.98   3475 5408   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
בארי רפי - בארי מיכל     45.79       16400 16401   ת"א - אביבים
ציפין שמואל - טמיר אלי         45.59   24169 5270   חיפה כרמל
פרקש רות - שחקן מחו"ל         45.21   5305 37-0030   כפר סבא/ לא חבר בהתאגדות
(רובוט) - קרסטניטצקי שולמית       45.13     ROBOT 41315   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
(רובוט) - קרביאן מרדכי     44.98       ROBOT 9315   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
גזית גלי - (רובוט)       44.49     40227 ROBOT   נהריה/ לא חבר בהתאגדות
(רובוט) - זאק טובה         43.97   ROBOT 41432   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
(רובוט) - יקים נוגה           43.35 ROBOT 3475   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
רוזנברג צביה - גוראל נירה   43.18         18378 18551   לא חבר בהתאגדות
רונן אורה - אלקבץ שלי           42.82 3085 9510   ת"א - כיכר המדינה
אבני אבי - אבני צבי   42.30         20834 41211   רעננה - ההגנה/ת"א - אביבים
חכימי תמר - ברוידא שרה     41.94       2427 16556   סביון - קרית אונו
(רובוט) - רגב אלה           41.87 ROBOT 19978   לא חבר בהתאגדות /טבעון - רקפת
סולניק אריה - פיוטרו קלוד       41.58     3038 4492   ת"א - כיכר המדינה/רמת השרון
הולצר קלרה - בן נחום גילי       41.46     11280 17526   טבעון/חיפה כרמל
(רובוט) - זופניק שושי           40.77 ROBOT 41703   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
(רובוט) - גרוס ריצארד       38.41     ROBOT 41601   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
זופניק שושי - חריר אילנה     37.28       41703 14840   ת"א - אביבים/נתניה
(רובוט) - הראל אתי       37.20     ROBOT 19766   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
קורן אלי - סדן נגה     35.75       42686 17024   חיפה כרמל/ת"א - בית הלוחם אפקה
ויסבוך לוציה - אלון ליאורה     34.23       8001 5585   רמת השרון/חיפה כרמל
טורבוביץ ציפי - אוסדצ'י-קפלן אורנה     33.51       17764 17014   חיפה כרמל