Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
יום ראשון בוקר מאי
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 30/05/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.43

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] מספרי חבר נא'מ סניף
1 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 59.55 62.96 64.22 53.89 47.62 57.14 11069 8174 10 חיפה כרמל
2 לוי רוני - אלרן ישראל 57.11 57.74 58.07 53.89 58.73 [A] 12052 19052 8 חיפה כרמל
3 זולקוב גנריאטה - לזינסקי מרים 56.64 [A] 60.78 56.67 59.52 49.60 23264 20156 6 חיפה כרמל
4 פרבשטיין בן-חיים יפה - גרינמן שמשון 56.63 50.46 65.74 [A] 62.30 48.02 4617 23268 5 חיפה כרמל
5 הילזנרד אנני - גינזבורג מרים 55.03 59.39 [A] [A] 54.37 56.35 5598 5635 4 חיפה כרמל
6 דוב שושנה - שאול רבקה 54.63 43.85 48.35 59.05 53.97 57.14 7241 7246 3 חיפה כרמל
7 טייג יוסי - גוטליב ליפא 54.52 51.32 63.49 52.86 [A] 50.40 16088 16359 3 חיפה כרמל
8 גרינברג רונית - שמחון מיכל 52.80 60.42 [A] [A] 44.05 56.75 15533 19804 2 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
9 נחמיאס יוסף - פורת מרים 50.96 49.92 55.49 [A] 50.79 47.62 40234 21564 2 חיפה כרמל
10 דה הונד יוסי - שפר לאה 50.92 55.03 43.32 55.71 49.60 [A] 19994 19995 1 חיפה כרמל
11 סכנין חוה - מץ דליה 50.07 52.58 44.51 [A] 53.17 [A] 40948 17803 1 חיפה כרמל
12 שנער היידי - גודוביץ צילה 49.86 50.23 45.63 [A] 61.11 42.46 2500 15622   חיפה כרמל
13 טיבן אילנה - שדל גרג 49.02 [A] 40.94 44.44 57.54 53.17 923 42249   חיפה כרמל
14 שפירא בניהו - קמפר ראובן 47.32 [A] 52.78 47.22 39.29 [A] 17828 17830   חיפה כרמל
15 וורמברנד עדנה - קלינגר אביבה 46.30 43.52 49.21 [A] 53.97 38.49 14457 14599   חיפה כרמל
16 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 45.72 41.73 47.09 36.11 39.29 54.76 19234 8309   חיפה כרמל
17 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 44.49 48.88 39.42 [A] 54.76 34.92 42439 24411   חיפה כרמל
18 מורג חוה - דנסקי ניצה 37.32 40.20 31.28 [A] 35.71 42.06 9726 12350   חיפה כרמל
שקולניק ליאורה - ברקוביץ אריה   52.55   49.44     19927 2502   חיפה כרמל
מעוז דפנה - גני רותי         46.83 55.16 19370 23011   חיפה כרמל
דנה חנה - פונדיאנו עליזה   37.30     30.95   6754 42368   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
ירוס מיכאל - וייסמן דוד       65.00     40706 3698   חיפה כרמל
כהן רבקה - ארי חנה   56.61         11391 18011   חיפה כרמל
ציפין שמואל - ברנט דוד           55.95 24169 40334   חיפה כרמל
סטריאן אלכסנדר - פאוקר נילי         50.79   40532 14171   חיפה כרמל
שקולניק ליאורה - ברוך ארני         50.00   19927 20293   חיפה כרמל
שקולניק ליאורה - פונדיאנו עליזה     46.30       19927 42368   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
ברקוביץ אריה - גוטליב ליפא         45.63   2502 16359   חיפה כרמל
ברקוביץ אריה - מעוז דפנה     41.67       2502 19370   חיפה כרמל
פונדיאנו עליזה - ברוך ארני       39.52     42368 20293   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
מעוז בני - מעוז דפנה   37.70         22572 19370   חיפה כרמל
בן ישראל מירי - אופיר אהרן       36.19     18316 41035   חיפה כרמל