Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
ימי שני בוקר-מאי
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 31/05/21 סניף: רמת השרון מקדם: 9.47

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] מספרי חבר נא'מ סניף
1 חיות אבי - בן שמחון אבי 62.75 64.12 65.18 61.59 60.14 5366 24816 15 רמת השרון/ת"א - אביבים
2 פז שרה - מזרחי יפה 58.02 59.86 52.38 61.23 58.59 8631 9032 12 רמת השרון
3 לוי דורית - גרינברג אריה 57.28 60.68 53.79 56.67 57.98 40123 10028 10 רמת השרון
4 סבו ליאורה - פלינר דליה 54.57 50.73 52.38 56.65 58.53 11585 11012 8 פ"ת - ויצו/רמת השרון
5 יוסף רחל - חוף מלכה 53.81 [A] 52.44 56.55 56.24 5478 5536 6 רמת השרון
6 קלקשטין ציפי - צפריר שוש 52.45 52.35 56.86 49.74 50.85 15963 15725 5 רמת השרון
7 גרבר זיוה - ארד נויה 51.53 52.93 48.51 57.10 47.56 14033 9048 4 רמת השרון
8 תל-נוי אילנה - דקל מרה 51.24 52.17 [A] 50.73 52.07 6986 15326 3 רמת השרון
9 שרגל אסתר - שטלמן שרה 51.22 44.06 53.26 54.19 53.37 9388 14053 3 רמת השרון
10 בילר תודי - נאזאן אנט 51.08 [A] 54.59 41.87 57.85 4546 41041 2 רמת השרון
11 הרטוב מרים - שכנאי זהבה 50.87 57.10 51.30 [A] 45.07 11653 24560 2 ת"א - כיכר המדינה/רמת השרון
12 גרתי אברהם - בנימיני דליה 50.83 36.59 59.52 50.63 56.58 10033 40328 1 רמת השרון
13 פרחי ורדה - מירון ישראל 49.98 53.57 51.19 43.91 51.24 17026 12690   רמת השרון
14 גלסברג תמר - נחמיאס סימה 49.26 51.70 53.40 47.72 44.22 17766 17001   רמת השרון
15 צלרמאיר דבורה - תל אור אור ברכה 47.96 43.25 44.39 50.01 54.17 16463 20301   רמת השרון
16 פוגלמן יעל - פוגלמן מונסי 47.57 50.09 44.95 37.10 58.13 40056 40057   רמת השרון
17 רון אדית - ספינקה גילי 46.94 39.29 46.41 52.06 [A] 21274 18858   רמת השרון/פ"ת - ויצו
18 רייכר נילי - חרסית ציפי 46.93 56.33 44.64 43.17 43.58 14412 41106   רמת השרון
19 רינות מישל - מעוז אורה 45.90 [A] 56.56 41.87 35.18 12256 6122   רמת השרון
20 אדמון אסתר - אופיר אברהם 45.13 44.46 [A] 44.02 42.04 11019 10050   רמת השרון
21 עיני אילנה - קורין נאוה 45.09 50.31 43.89 44.56 41.60 2380 11287   רמת השרון
22 תורם עדינה - סוורי אילנה 44.13 50.97 39.65 48.87 37.05 14558 18366   רמת השרון
23 פירר אידה - זלמה שירלי 41.73 33.96 45.24 42.42 45.32 23787 9421   רמת השרון
24 רגנשטרייך אלכסנדרה - שפיר נילי 41.31 39.29 46.73 42.53 36.72 42180 19504   רמת השרון
שפלר עפרה - פלד מאיה       56.35 56.56 13187 14040   רמת השרון
בן שמחון אמליה - מינץ ורד   65.05   46.43   23108 4062   ת"א - אביבים/רמת השרון
בן שמחון אמליה - מינץ יעקב     56.32   54.52 23108 175   ת"א - אביבים/רמת השרון
בנימין סלביה - וכט רפאל     45.53 60.34   10037 3191   רמת השרון
אבן חן טובה - פן אסתר     47.28 55.66   8682 5520   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
טודרס בתיה - שאול מתי   48.93 50.38     9428 9039   רמת השרון
מירון איירין - אסלן זיוה   44.50 50.35     12691 41426   רמת השרון
כוגן רעיה - כוגן מיכאל       51.23 43.03 9385 40693   רמת השרון
ארליך חדוה - וולף גיה     43.38 45.26   19552 19324   רמת השרון/רעננה - ההגנה
וידר חנה - אלגואטי עליזה     38.99 49.32   41108 42184   רמת השרון
סמיון ליאורה - בלומנפלד רחל   42.46     43.95 41327 41328   רמת השרון
דותן לילי - קונדה ציפי   38.75   46.27   13801 41608   רמת השרון
הרציג רבקה - מינץ ורד         60.79 13391 4062   רמת השרון
בן דרור בני - שלף רחל         59.80 40108 20808   רמת השרון
וייס כרמלה - פרנס אירית   59.06       16038 4236   רמת השרון
מונטרייל רחל - פן אסתר         58.95 41481 5520   רמת השרון
גולדמן שי - אבן חן טובה         58.79 40367 8682   רמת השרון/ לא חבר בהתאגדות
לוי דורית - מינץ יעקב       56.67   40123 175   רמת השרון
מונטרייל רחל - פרנס אירית       55.02   41481 4236   רמת השרון
שנפ מאיה - הראל אתי   53.80       23993 19766   רמת השרון
חנוך גיורא - מינץ ורד     53.69     2094 4062   רמת השרון
נקל דליה - פרפורי שושנה   52.58       11951 13372   כפר סבא/ת"א - אביבים
לנגסנר מרים - זוק לובה       50.93   10915 20994   רמת השרון
הרמן עדית - פלינר דליה   50.73       11011 11012   רמת השרון
פוגלמן מונסי - נאזאן אנט   50.09       40057 41041   רמת השרון
קלקשטין ציפי - וייס כרמלה       49.74   15963 11861   רמת השרון
קופמן עופרה - סנדר נעמי   49.66       19318 14702   רמת השרון
בר-אילן אתי - הרציג רבקה   48.93       8587 13391   רמת השרון
אדלשטיין אולגה - שאול מתי       48.59   10035 9039   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
ניב איתנה - גרינס יונית     47.56     19720 13960   רמת השרון/נס ציונה
רוטשטיין אדלה - בן-עטר גאולה         46.43 2788 497   רמת השרון
גורן נעמי - חרסית ציפי       43.17   19286 41106   רמת השרון
צור אביבה - מירון איירין         40.10 16913 12691   רמת השרון
אברון אנית - לוטן אביבה         40.08 14814 10802   מודיעין/רמת השרון
ברלין לורנה - דרמן שריל         38.10 14701 16462   רמת השרון