Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
שני בוקר יוני
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 28/06/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.26

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] מספרי חבר נא'מ סניף
1 פורטונה ארנון - לוי רוני 65.11 61.27 67.22 61.86 66.26 5150 12052 9 חיפה כרמל
2 טמיר אלי - אלרן ישראל 63.33 69.01 53.15 51.67 67.84 5270 19052 7 חיפה כרמל
3 משיח רבקה - נביא רות 58.45 68.06 [A] 53.73 53.55 17806 15308 6 חיפה כרמל
4 ביגר כרמלה - גני רותי 55.67 [A] 56.13 62.35 48.55 23012 23011 5 חיפה כרמל
5 קמה יעל - אלוני ישי 52.98 55.56 52.74 50.63 50.07 19199 40970 4 חיפה כרמל
6 באבד יצחק - סרבן דניאלה 52.90 49.44 54.78 [A] 54.48 11010 20552 3 חיפה כרמל
7 ויסבך ציפי - גודוביץ צילה 52.88 55.19 54.74 48.73 42.25 15824 15622 2 חיפה כרמל
8 נחמיאס יוסף - פרסט רחל 52.37 52.99 51.03 44.03 53.09 40234 40871 2 חיפה כרמל
9 קרנבסקי מרק - קמפר ראובן 50.75 45.86 48.58 57.82 [A] 20733 17830 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
10 בן ישראל מירי - אופיר אהרן 50.45 53.02 42.05 47.04 51.30 18316 41035 1 חיפה כרמל
11 כהן מרגרט - ויזן יהושע 50.08 51.39 49.97 48.89 [A] 40941 19229 1 חיפה כרמל
12 גרינמן שמשון - גרינמן אהובה 49.63 46.20 49.46 40.05 53.22 23268 23267   חיפה כרמל
13 סכנין חוה - שמחון מיכל 48.97 31.06 56.61 39.07 51.23 40948 19804   חיפה כרמל
14 ברנבלום נירה - חיימוביץ ולריו 47.88 40.93 52.70 50.00 40.29 18418 19234   חיפה כרמל
15 גולדברג נחמה - חיינה מרדכי 44.97 30.83 30.03 55.25 48.83 19992 14979   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
16 מלברגר אראלה - אדלר אילנה 44.54 54.51 43.76 [A] 35.34 5566 1177   חיפה כרמל
17 זולקוב גנריאטה - קורן עינת 44.11 [A] 36.39 51.00 44.95 23264 20262   חיפה כרמל
נביא יהודה - ברקוביץ אריה       76.06 58.92 15307 2502   חיפה כרמל
ירוס מיכאל - וייסמן דוד   61.94 68.69     40706 3698   חיפה כרמל
זומר קלריסה - גיא יהודית   65.74   51.10   18665 20054   חיפה כרמל
טופז דוד - לחמן מיכה   60.49 54.44     5142 1283   קריות/חיפה כרמל
ירוס מיכאל - ברנט דוד       51.87 61.60 40706 40334   חיפה כרמל
רמן נחום - גולדברג אידה     57.33   53.27 18883 15305   חיפה כרמל
וורמברנד עדנה - כהן רבקה       59.10 48.05 14457 11391   חיפה כרמל
רייס איילין - ליברטל זקלין   60.90 39.57     41238 17962   חיפה כרמל
בן-חיים יזהר - פרבשטיין בן-חיים יפה   59.35     41.07 4624 4617   חיפה כרמל
גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה   45.37   50.63   41317 41136   חיפה כרמל
קפל אביגיל - סורוגון פנינה     32.13 49.28   11707 21576   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
נלי בוקסדורף - מאיה קוטלר       34.51 37.87 22-0472 22-0612   לא חבר בהתאגדות
אלרן ישראל - לחמן מיכה         67.84 19052 1283   חיפה כרמל
ירוקר מתן - ספירה אבנר         59.88 40336 40021   חיפה כרמל
הילזנרד אנני - כהן רבקה   55.28       5598 11391   חיפה כרמל
קולסקי מינה - קרמר ליאורה   54.07       11069 8174   חיפה כרמל
גנות אסתי - שוחט נטע         52.59 41036 22-0616   לא חבר בהתאגדות
שקולניק ליאורה - סורוגון פנינה         47.81 19927 21576   חיפה כרמל
זולקוב גנריאטה - לזינסקי מרים   46.39       23264 20156   חיפה כרמל
גנות אסתי - שוחט נויה       44.85   41036 41367   לא חבר בהתאגדות
אבדג'ן ג'אנה - רייצין לב         44.66 41007 22-0613   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
סמורזיק אביטל - מירקין לודמילה         42.87 16725 10299   חיפה כרמל
נוי רות - חובב אביבה   40.93       17497 15995   לא חבר בהתאגדות
אורון רות - אדלשטיין אברהם   40.22       18699 40533   חיפה כרמל
פלדמן עדנה - ניר מרים         40.03 9753 16493   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
מיליטיאנו פליצ'ה - סורוגון פנינה   40.00       23425 21576   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
קולסקי איתן - גינזבורג אלברט   39.17       16086 22580   חיפה כרמל
שקדי צפורה - אברמוביץ דורה   36.94       20365 20364   חיפה כרמל
כהן אריה - בכר אסתר       35.85   24485 17012   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
סטריאן אלכסנדר - פאוקר נילי       34.15   40532 14171   חיפה כרמל
שקולניק ליאורה - ברוך ארני   28.89       19927 20293   חיפה כרמל