Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
יום שלישי בוקר יוני
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 29/06/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.04

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] מספרי חבר נא'מ סניף
1 וייסמן דוד - ברנט דוד 63.15 65.09 65.69 71.82 [A] [A] 3698 40334 11 חיפה כרמל
2 טמיר אלי - אלרן ישראל 60.77 62.14 65.54 53.18 62.22 [A] 5270 19052 9 חיפה כרמל
3 שטרן בן - מירקין לודמילה 59.11 58.65 [A] [A] 61.39 66.39 19887 10299 7 חיפה כרמל
4 פורגס עמוס - אקלימי מאיר 57.47 52.10 58.38 68.58 50.83 43.61 20152 5749 6 חיפה כרמל
5 קביליו יצחק - נחמיאס יוסף 56.189 46.60 62.56 58.58 48.33 55.28 6070 40234 5 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
6 כהן רבקה - ארי חנה 56.186 63.20 47.65 [A] 53.33 60.56 11391 18011 4 חיפה כרמל
7 הבר שמעון - הולצמן זאב 55.79 68.40 42.82 [A] 51.67 60.28 5944 23768 3 חיפה כרמל
8 פורת מרים - בלנק שרה 54.76 62.06 57.82 [A] 49.17 [A] 21564 40578 2 חיפה כרמל
9 לוי רוני - איסק מנחם 53.19 [A] 55.88 51.88 51.94 53.06 12052 3080 2 חיפה כרמל
10 וורמברנד עדנה - קלינגר אביבה 52.32 54.88 50.15 53.12 49.17 51.11 14457 14599 1 חיפה כרמל
11 טיבן אילנה - רמן נחום 52.26 51.84 [A] 64.97 38.89 53.33 923 18883 1 חיפה כרמל
12 מעוז דפנה - אלדר ליאורה 50.84 51.58 46.62 53.49 51.67 [A] 19370 40869 1 חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
13 טייג יוסי - גוטליב ליפא 50.74 47.82 50.97 [A] 50.56 53.61 16088 16359 1 חיפה כרמל
14 זולקוב גנריאטה - לנקביץ זופיה 49.29 [A] [A] 52.44 50.83 43.89 23264 23263   חיפה כרמל
15 זומר קלריסה - גודוביץ צילה 47.09 [A] 47.14 44.85 50.56 45.83 18665 15622   חיפה כרמל
16 דוב שושנה - דנסקי ניצה 46.65 48.17 48.70 41.94 44.72 45.00 7241 12350   חיפה כרמל
17 ביגר כרמלה - ינקוביץ ציפי 44.58 [A] 49.31 39.85 39.17 [A] 23012 23090   חיפה כרמל
18 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 44.55 43.93 40.23 53.49 [A] 40.56 41317 41136   חיפה כרמל
19 צרטין יוסף - אבדג'ן ג'אנה 43.18 31.67 37.39 53.67 [A] [A] 41343 41007   חיפה כרמל
20 סידי אראלה - בלום חנה 33.38 27.57 34.00 25.52 25.83 46.11 40943 41055   חיפה כרמל
הילזנרד אנני - סבן אאידה     69.12 47.01     5598 11598   חיפה כרמל
קולסקי איתן - גינזבורג אלברט   44.81     65.00   16086 22580   חיפה כרמל
פרלמן אמנון - ספקטור משה     50.81     57.22 20980 18417   חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
אברמוביץ דורה - שקדי צפורה         46.94 51.11 20364 20365   חיפה כרמל
דה הונד יוסי - שפר לאה       46.11   50.56 19994 19995   חיפה כרמל
כהן מרגרט - פזי נחמה   44.89   46.36     40941 8309   חיפה כרמל
רטנר פיליס - רטנר דוד         41.11 50.00 14530 14538   חיפה כרמל
מיליטיאנו פליצ'ה - סורוגון פנינה         43.61 46.11 23425 21576   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
שמחון מיכל - סכנין חוה   35.80   36.94     19804 40948   חיפה כרמל
קפלן אהרון - ברקוביץ אריה         70.56   1763 2502   חיפה - בית הלוחם/חיפה כרמל
סבן אאידה - לירון נולי         59.72   11598 21199   חיפה כרמל
אלעד אלי - איסק מנחם   54.19         5572 3080   חיפה כרמל
אלרן ישראל - ברקוביץ אריה           50.56 19052 2502   חיפה כרמל
ברקוביץ אריה - סבן אאידה   48.33         2502 11598   חיפה כרמל
ברנבלום נירה - חיימוביץ ולריו       48.15     18418 19234   חיפה כרמל
בירמן יצחק - ברויז אברהם       47.25     20587 40433   חיפה כרמל
כהן אריה - רוזנברג חנה   47.20         24485 13327   חיפה כרמל
מעוז דפנה - גני רותי           43.89 19370 23011   חיפה כרמל
לוי רוני - בירמן יצחק   42.86         12052 20587   חיפה כרמל
ניר מרים - זינגר שולמית         42.78   16493 12598   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
שקולניק ליאורה - סורוגון פנינה       39.97     19927 21576   חיפה כרמל
קפל אביגיל - סורוגון פנינה     35.60       11707 21576   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
זולקוב גנריאטה - קורן עינת     34.32       23264 20262   חיפה כרמל
צרטין יוסף - ברוך ארני           31.94 41343 20293   חיפה כרמל