Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
יום ראשון ערב
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 01/08/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 15.57

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] מספרי חבר נא'מ סניף
1 פורטונה ארנון - אהרונוביץ מיכאל 62.71 53.80 52.91 65.45 71.25 60.32 5150 803 9 חיפה כרמל
2 שקד יצחק - פלדמן משה 53.30 55.29 57.67 55.00 [A] 45.24 5414 4557 7 קריות/חיפה כרמל
3 איסק מנחם - אלעד אלי 52.86 48.62 52.65 59.55 50.63 48.41 3080 5572 6 חיפה כרמל
4 שלייפר ישראל - שרון אביגדור 52.82 [A] 51.67 62.73 46.88 [A] 3955 581 5 חיפה כרמל
5 רזניק פרץ - טאומן ירון 50.14 47.17 45.83 [A] 54.38 53.17 8294 1932 4 חיפה - הרץ
6 שרן מיכאל - שור חנן 47.67 48.41 [A] 45.00 42.50 54.76 6694 8250   חיפה כרמל
7 ברקוביץ אריה - אוסדצ'י-קפלן אורנה 46.38 41.27 41.53 42.73 60.00 [A] 2502 17014   חיפה כרמל
8 בראוינר אלכסנדר - לנקביץ זופיה 44.03 [A] [A] 49.09 38.13 38.89 24488 23263   חיפה כרמל
סולוביציק איריס - בוחניק אשר   59.26   58.64     5226 12605   חיפה כרמל
הוכברג אריה - הוכברג אבלין         47.50 56.35 5406 5407   חיפה כרמל
מזרחי יהודית - רטיג רעיה         51.88 48.61 2524 5259   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
אביגדול אלכסנדר - פולני באטריס   48.79 40.48       2694 3097   חיפה כרמל
שטרן בן - מירקין לודמילה   48.68   37.73     19887 10299   חיפה כרמל
אשכנזי רות - אורנשטיין איתן     57.14       14739 801   חיפה - הרץ/חיפה כרמל
רהב יוסף - אדלשטיין פרידה       55.00     1940 4631   חיפה כרמל
פוליאק יאן - ברסלבסקי יעקב         53.75   13598 13696   לא חבר בהתאגדות
שרון אביגדור - ברקוביץ אריה           44.44 581 2502   חיפה כרמל
שוצמן רחל - מץ דליה       39.09     15908 17803   חיפה כרמל
ירוקר מתן - ספירה אבנר         33.13   40336 40021   חיפה כרמל
גורביץ פנינה - ארקין ריטה       30.00     24486 23906   חיפה כרמל