Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
ממשלה חדשה
מושב 6 מתוך 6 תאריך: 01/08/21 סניף: קריות/חיפה מקדם: 13.01

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] [6] מספרי חבר נא'מ סניף
1 הורן אלי - ארזיל אתי 56.37 60.42 42.41 55.35 53.17 58.33 54.58 3782 6825 12 קריות
2 שיפמן פרנסלין - בונשטיין מנחם 55.98 56.67 67.11 50.33 53.70 46.67 52.08 13809 8193 10 קריות
3 בן דוד רמי - רפפורט לאה 53.93 63.75 50.60 56.13 [A] 49.17 [A] 16104 4261 8 קריות
4 שניידר טובה - שניידר מיכאל 53.45 [A] [A] 49.04 58.99 63.19 46.00 11949 4525 6 קריות
5 ניסר לאון - פואה דורית 53.33 [A] 51.79 56.46 53.17 [A] 55.25 772 11064 5 קריות
6 שטרן ורד - שפיר רוחמה 53.31 45.83 59.38 52.33 49.74 [A] 59.25 24290 19419 4 קריות
7 גנזל יהודה - ארד יאיר 49.65 52.08 51.04 52.17 50.79 40.28 42.17 2663 14431   קריות
8 סימקה-וולך הליין דר - שר יהושע 48.39 [A] [A] 47.21 40.74 48.33 55.67 5440 787   קריות
9 פייטלוביץ רחל - כהן בתיה 46.33 41.67 43.01 50.75 [A] [A] 46.25 3496 8275   קריות
10 שיינר חנה - טישלר לאה 44.98 32.50 52.21 43.96 [A] [A] 46.25 15248 11950   קריות
11 אביזמר פני - אפשטיין אהרון 42.55 [A] 31.55 53.83 39.68 [A] 37.67 5090 24727   קריות
לוי אבי - ארבל שמואל   42.50       52.08 55.75 5415 12060   קריות
לויטנוס מאיר - לויטנוס לביאה     52.21     57.50   5335 5352   קריות
מאר רוני - מאר ריבי   56.67   46.25       11345 11346   קריות
גילדין אלכסנדר - אמדור דוד   46.25 48.31         41118 40960   לא חבר בהתאגדות
גורדון אושרה - הנר ארז   57.50           16378 9643   קריות
בליצבלאו ויקי - דוד דינה             49.50 16105 8274   קריות
תמיר טובה - בר רבקה   44.17           667 4002   קריות
פייטלוביץ דני - כהן בתיה           33.33   3497 8275   קריות