Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (אונליין)
אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 26/07/21 סניף: אביבים מקדם: 9.93

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] מספרי חבר נא'מ סניף
1 קופמן שרה - ברב בנימין 88.04 37.50 20.18 30.36 19.09 15635 664 14 נס ציונה/קריות
2 (רובוט) - מיכאלי עדי 52.46 20.55 25.29 6.63 0.29 ROBOT 41724 11 לא חבר בהתאגדות /רחובות
3 זיגרסון ורדה - טורפשטיין ירון 42.31 -1.41 17.39 -17.49 26.33 2136 19051 9 קריות/חיפה כרמל
4 גוראל איתן - בן אלי מיכל 39.45 23.05 -5.00 21.41 [A] 17114 24591 7 ת"א - האקדמיה לברידג'/ת"א - אביבים
5 טל משה - ורד רונית 36.14 [A] 66.46 -20.14 -10.18 2176 17425 6 כפר סבא
6 (רובוט) - בכר יוסי 34.90 [A] 14.07 19.47 1.36 ROBOT 722 4 לא חבר בהתאגדות /נהריה
7 דוד אילן - ירוס מיכאל 28.89 -6.41 11.07 16.17 1.65 23874 40706 4 חיפה כרמל
8 אליעז רות - גרוס ריצארד 28.73 -6.09 -8.71 23.41 11.42 22057 41601 3 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
9 (רובוט) - ליברמן ארנון 19.07 [A] -15.73 50.08 -15.28 ROBOT 40047 2 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
10 (רובוט) - מזרחי שמחה 18.33 -29.68 2.89 31.15 -15.71 ROBOT 17615 2 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
11 רג'ואן מרגלית - לויט שושנה 7.92 9.18 -1.04 -29.91 -0.23 18685 3548 2 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
12 ינאי זאב - שוהם יורם 3.49 -19.18 24.25 -1.58 [A] 40727 40726 2 סביון - קרית אונו
13 (רובוט) - כץ זאנה -7.26 -43.00 -27.04 1.58 18.19 ROBOT 15094   לא חבר בהתאגדות
14 וינברג דסי - שטאובר אריה -12.13 -12.05 -13.89 -6.88 6.79 20369 22530   רחובות/נס ציונה
15 קרביאן מרדכי - דה פריס גבי -13.53 -9.27 -15.07 -11.77 7.51 9315 14048   ת"א - אביבים
16 קימל שרה - מזרח איתמר -16.42 -2.36 4.93 -27.07 -18.98 17400 10813   חיפה כרמל/קריות
17 ביקוביצקי ורדה - שפירא אניטה -20.40 -35.68 -4.57 -35.05 19.21 6234 14693   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
18 כץ אתי - פריבר מיכל -22.91 -23.00 -13.64 -7.29 -1.98 43191 43189   ת"א - אביבים
19 בן נון אביבה - גולדרינג אהובה -25.39 [A] 0.54 -6.75 -19.17 19027 16231   ת"א - אביבים
20 (רובוט) - שרון אביגדור -42.18 5.59 -36.61 [A] -11.16 ROBOT 581   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
21 זינגר בני - רינות מישל -54.78 10.91 -45.96 [A] -19.73 9089 12256   רעננה - ההגנה/רמת השרון
22 (רובוט) - אברהם חיה -59.07 [A] -51.46 5.06 -12.66 ROBOT 20235   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
מור אהוד - לוי רוני   48.18   24.81   40709 12052   חיפה כרמל
(רובוט) - אנדרמן דוריאן   30.23 17.18     ROBOT 15338   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
וקסלבאום חנה - וקסלבאום אבנר     32.89   13.27 12405 12406   ת"א - אביבים
קליין יעקב - מילנר חיה       26.92 14.05 21311 9800   פ"ת - אם המושבות/פ"ת - ויצו
גוליק אורי - גוליק איתן   11.68 29.18     1414 1413   הרצליה - אילה
עירשי טובה - רוזנברג מירי     31.21 4.41   347 7066   ת"א - אביבים
(רובוט) - בר יוסף עקיבא   30.22 5.00     ROBOT 22055   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
(רובוט) - בסיס שרית     0.43 31.83   ROBOT 23082   לא חבר בהתאגדות
(רובוט) - גינזבורג מרים   15.18   13.10   ROBOT 5635   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
ולרשטיין בתיה - הראל אתי     26.11 -3.65   42504 19766   פולג- ברידג' פוינט/רמת השרון
לבוביץ יורם - צווייג יחזקאל       11.47 6.75 18179 13700   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
(רובוט) - גלט אהרון   -12.45     27.65 ROBOT 40141   לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
בארי מיכל - בארי רפי       9.00 1.06 16401 16400   לא חבר בהתאגדות
בן חיים כרמלה - מקוב מרדכי   -0.45 4.82     22526 11172   נס ציונה
(רובוט) - ויסבוך לוציה     7.68 -4.04   ROBOT 8001   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
(רובוט) - פישר אהובה       -4.41 6.94 ROBOT 24341   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
בראון ליליאן - בכור גניה     7.46 -11.20   18910 19092   ת"א - אביבים
(רובוט) - עמיר מירה   5.91 -13.68     ROBOT 2508   לא חבר בהתאגדות /חיפה - בית הלוחם
(רובוט) - רגב אלה   2.77     -14.36 ROBOT 19978   לא חבר בהתאגדות /טבעון - רקפת
זמיר דיצה - אלון ליאורה       -2.58 -13.28 16208 5585   ת"א - אביבים/חיפה כרמל
(רובוט) - שטרן אריה       -45.40 19.29 ROBOT 24344   לא חבר בהתאגדות /ראשל"צ - מרכז ספורט
מיכלוביץ נחום - בנזראי לולה     -12.04 -16.01   1288 1445   חיפה כרמל/רמת השרון
(רובוט) - יעקב אברהם     -5.54   -34.94 ROBOT 40496   לא חבר בהתאגדות /מועדון הברידג' רחובות
(רובוט) - מעוז גסטון     -47.50   1.02 ROBOT 42530   לא חבר בהתאגדות /נהריה - לב הצפון
ajalagabai - orabreuer       -48.81 -34.96 ajalagabai orabreuer   לא חבר בהתאגדות
כהן נילי - ללוש יעל   43.50       11594 13303   חולון - הקנטרי
(רובוט) - ברב בנימין   37.50       ROBOT 664   לא חבר בהתאגדות /קריות
(רובוט) - קרמרמן רותי         36.21 ROBOT 20362   לא חבר בהתאגדות /רעננה - ההגנה
סף יעל - קרן אורה     35.46     16743 2362   חדרה - קדימה/נס ציונה
(רובוט) - אליוביץ עליזה         33.30 ROBOT 16173   לא חבר בהתאגדות /ב"ש - בית הברידג'
(רובוט) - בנציוני יואל         31.44 ROBOT 9222   לא חבר בהתאגדות /ת"א - האקדמיה לברידג'
ברקוביץ אריה - אוסדצ'י-קפלן אורנה     30.96     2502 17014   חיפה כרמל
(רובוט) - שפנר מיכל   27.91       ROBOT 23720   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
שמיון דגן יהודית - סולניק אריה     26.32     15048 3038   נס ציונה/ת"א - אביבים
סעדה נטלי - eylon08     26.14     18838 eylon08   ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
(רובוט) - סף יעל         25.33 ROBOT 16743   לא חבר בהתאגדות /חדרה - קדימה
(רובוט) - (רובוט)     24.75     ROBOT ROBOT   לא חבר בהתאגדות
מושקוביץ תמר - שדמון עטרה   19.36       1368 2322   סביון - קרית אונו/ לא חבר בהתאגדות
(רובוט) - הורוביץ חנה       17.81   ROBOT 13107   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
פרקש רות - (רובוט)       17.30   5305 ROBOT   כפר סבא/ לא חבר בהתאגדות
(רובוט) - קולסקי איתן         16.41 ROBOT 16086   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
(רובוט) - דויד סילביה       16.26   ROBOT 18006   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
בן שמחון אבי - אלון ליאורה     14.86     24816 5585   רמת השרון/חיפה כרמל
(רובוט) - שדה אורי   14.77       ROBOT 2630   לא חבר בהתאגדות /רחובות
פולק אוסקר - פרקש רות   14.64       1061 5305   נס ציונה/כפר סבא
(רובוט) - רוט חוה         13.24 ROBOT 15241   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
ורניה כרמל - עזוז גילדה     11.96     24601 24167   ת"א - אביבים
(רובוט) - מילנר חיה     11.93     ROBOT 9800   לא חבר בהתאגדות /פ"ת - ויצו
זמיר דיצה - ויסבוך לוציה   10.64       16208 8001   ת"א - אביבים
(רובוט) - ליברטל זקלין     9.82     ROBOT 17962   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
מחליף מחול - לביא נירה     9.54     37-0030 14641   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
(רובוט) - קרני גיא         8.97 ROBOT 14628   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
עטר אדית - רוט חוה     8.29     15815 15241   ת"א - אביבים
קרדו אורית - וינברג דסי         6.79 10888 20369   רחובות
אלון הדסה - לביא נירה         6.72 7835 14641   ת"א - אביבים
(רובוט) - ויזל לילי   5.95       ROBOT 21043   לא חבר בהתאגדות /נתניה
כהן אילן - eylon08       5.05   17258 eylon08   רמת השרון/ לא חבר בהתאגדות
וקסלבאום חנה - מלאך יעקב   3.95       12405 14443   ת"א - אביבים/נס ציונה
(רובוט) - הראל אתי         3.91 ROBOT 19766   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
קרפ דינה - רחימי רחמים     1.21     40534 13241   רחובות/מועדון הברידג' רחובות
מור אהוד - (רובוט)         0.82 40709 ROBOT   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
מילנר חיה - אלון ליאורה   -0.23       9800 5585   פ"ת - ויצו/חיפה כרמל
מור אהוד - בן נחום גילי     -0.36     40709 17526   חיפה כרמל
שוצמן רחל - ברקוביץ אריה   -1.41       15908 2502   חיפה כרמל
בצלאל רות - הכרמלי אמליה         -2.20 7549 8688   פולג- ברידג' פוינט/ת"א - אביבים
ויזל לילי - גוליק אורי       -2.33   21043 1414   נתניה/הרצליה - אילה
(רובוט) - סדן נגה       -3.03   ROBOT 17024   לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה
עפרון פרנסין - קרן אורה         -3.41 14774 2362   סביון - קרית אונו/נס ציונה
(רובוט) - בהירי תמר         -5.45 ROBOT 14148   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
טובביס אלכס - קסלין גרום         -5.92 15895 2883   ת"א - אביבים/סביון - קרית אונו
(רובוט) - שנפ מאיה         -8.42 ROBOT 23993   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
שטרן בן - ציפין שמואל     -9.57     19887 24169   חיפה כרמל
(רובוט) - הילזנרד אנני         -10.06 ROBOT 5598   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
(רובוט) - אלקבץ שלי       -11.37   ROBOT 9510   לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
בן שמחון אבי - עפרון פרנסין       -11.90   24816 14774   רמת השרון/סביון - קרית אונו
(רובוט) - בן משה אלי         -11.91 ROBOT 3260   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
אורון רות - הראל אתי   -12.05       18699 19766   חיפה כרמל/רמת השרון
אליוביץ עליזה - זינגר בני       -12.38   16173 9089   ב"ש - בית הברידג'/רעננה - ההגנה
(רובוט) - גורן עודד   -12.77       ROBOT 16436   לא חבר בהתאגדות /חולון - הקנטרי
(רובוט) - רוזנברג מירי   -13.59       ROBOT 7066   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
בן שמחון אבי - אליוביץ עליזה   -14.05       24816 16173   רמת השרון/ב"ש - בית הברידג'
גקמן לילית - אלקבץ שלי   -15.32       11161 9510   סביון - קרית אונו/ת"א - כיכר המדינה
טל ריבה - טולדנו חנה     -15.46     8791 12833   השרון/ת"א - אביבים
רום מיכל - גוטליב ליפא   -15.82       3406 16359   כפר סבא/חיפה כרמל
(רובוט) - אבני צבי       -16.06   ROBOT 41211   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
(רובוט) - עפרון פרנסין     -16.07     ROBOT 14774   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
קליין יעקב - קרן אורה   -16.91       21311 2362   פ"ת - אם המושבות/נס ציונה
(רובוט) - צרקהם אסתר         -17.79 ROBOT 17895   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
מחליף מחול - (רובוט)         -18.29 37-0030 ROBOT   לא חבר בהתאגדות
רום מיכל - פרקש רות     -19.86     3406 5305   כפר סבא
אפל מאיר - אפל ליוי   -20.32       22089 22088   סביון - קרית אונו/ת"א - אביבים
Bouaziz - אלבר רוזה     -21.14     Bouaziz 40694   לא חבר בהתאגדות /נס ציונה
גזית גלי - אלקבץ שלי         -22.18 40227 9510   נהריה/ת"א - כיכר המדינה
ויזל לילי - חריר אילנה     -22.82     21043 14840   נתניה/ לא חבר בהתאגדות
קרן אורה - בהירי תמר       -26.19   2362 14148   נס ציונה/ת"א - אביבים
(רובוט) - יגרמן עדנה     -28.36     ROBOT 14423   לא חבר בהתאגדות /ת"א - האקדמיה לברידג'
בכר יוסי - גזית גלי   -28.59       722 40227   נהריה
אברהמי סוזי - בנבנישתי רבי         -30.18 5868 16538   לא חבר בהתאגדות
(רובוט) - קורן אלי         -34.71 ROBOT 42686   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
(רובוט) - זמיר דיצה     -37.21     ROBOT 16208   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
גרינמן שמשון - חריר אילנה   -41.55       23268 14840   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
רוזנברג צביה - גוראל נירה     -44.39     18378 18551   לא חבר בהתאגדות