Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
חמישי בוקר יולי - HANDICAP
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 29/07/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.38

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] מספרי חבר נא'מ סניף
1 אוסדצ'י-קפלן אורנה - טורפשטיין ירון 58.88 53.16 48.33 67.75 50.34 64.28 17014 19051 10 חיפה כרמל
2 ביגר כרמלה - גני רותי 56.98 58.39 58.2 49.12 60.98 50.35 23012 23011 8 חיפה כרמל
3 שוצמן רחל - ברקוביץ אריה 56.77 53.22 62.74 56.65 34.84 54.48 15908 2502 6 חיפה כרמל
4 טמיר אלי - אלרן ישראל 56.56 57.91 56.75 46.82 61.75 49.82 5270 19052 5 חיפה כרמל
5 משכית חניתה - בוגן זאב 56.43 55.01 53.32 58.94 58.45 [A] 12377 8410 4 חיפה כרמל
6 שמחון מיכל - סכנין חוה 55.96 53.21 59.47 63.67 [A] 47.5 19804 40948 3 חיפה כרמל
7 מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי 55.5 60.67 56.24 54.45 [A] 50.62 17418 23090 3 חיפה כרמל/טבעון - רקפת
8 נחמיאס יוסף - הרץ ראובן 54.2 52.97 57.61 48.59 57.33 48.89 40234 4137 2 חיפה כרמל/חיפה - הרץ
9 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 52.73 [A] 45.82 54.66 60.42 [A] 43207 43206 2 חיפה כרמל
10 משיח רבקה - נביא רות 51.73 58.25 50.94 47.72 [A] [A] 17806 15308 1 חיפה כרמל
11 רמן נחום - ברויז אברהם 51.08 44.09 54.66 43.51 62.05 43.1 18883 40433 1 חיפה כרמל
12 זומר קלריסה - גיא יהודית 50.89 58.85 48.84 [A] 44.85 51 18665 20054 1 חיפה כרמל
13 גיחון מלכה - אדלר אילנה 50.43 46.5 [A] 51.48 60.48 43.24 20261 1177 1 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
14 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 49.09 44.89 [A] [A] 41 60.48 42439 24411   חיפה כרמל
15 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 45.56 33.02 [A] [A] 46.45 52.77 41317 41136   חיפה כרמל
16 פורת רבקה - רלה כהנא 45 38.09 49.73 34.67 37.25 54.92 14981 22-0567   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
17 מיליטיאנו פליצ'ה - סורוגון פנינה 44.56 38.65 37.86 52.27 [A] 49.44 23425 21576   חיפה כרמל
18 קורן עינת - זולקוב גנריאטה 44.3 [A] 34.97 48.66 43.58 [A] 20262 23264   חיפה כרמל
19 ברוך ארני - דנה חנה 40.2 [A] [A] 38.29 38.65 33.85 20293 6754   חיפה כרמל
שור שיפי - יפה פרנקי     39.55       23900 17818   חיפה כרמל
ברנבלום נירה - קמפר ראובן       44.97     18418 17830   חיפה כרמל
שטרן בן - קמה יעל   55.31 53.61       19887 19199   חיפה כרמל
זבירין אילנה - כוכבא שלומית     52.3 58.85     15743 19097   חיפה כרמל
דוב שושנה - דנסקי ניצה         51.2 53.63 7241 12350   חיפה כרמל
קרנבסקי מרק - קמפר ראובן           39.24 20733 17830   חיפה כרמל
הילזנרד אנני - מיכלוביץ נחום   61.94         5598 1288   חיפה כרמל
אוסימו הלן - גולדנבלט ליביה   36.76         42789 42772   חיפה כרמל
סמורזיק אביטל - מירקין לודמילה     48.21       16725 10299   חיפה כרמל
גרינמן שמשון - כהן אריה   43.45         23268 24485   חיפה כרמל
מילר סידני - מטקלף גון           51.45 42888 42887   חיפה כרמל
צרטין יוסף - שקולניק ליאורה         45.4   41343 19927   חיפה כרמל
סכנין חוה - מץ דליה         47.41   40948 17803   חיפה כרמל
מאיה קוטלר - נלי בוקסדורף   39.25         22-0612 22-0472   לא חבר בהתאגדות
סמורזיק אביטל - ספקטור ענת         46.86   16725 18416   חיפה כרמל
לוי רוני - פורטונה ארנון       33.16     12052 5150   חיפה כרמל
בן ישראל מירי - אופיר אהרן       46.26     18316 41035   חיפה כרמל
צרטין יוסף - ברוך ארני     30.08       41343 20293   חיפה כרמל