Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
יום ראשון בוקר יולי
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 25/07/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 6.73

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] מספרי חבר נא'מ סניף
1 אלרן ישראל - לוי רוני 59.74 55.00 59.26 58.56 66.14 19052 12052 8 חיפה כרמל
2 טייג יוסי - גוטליב ליפא 59.62 68.61 56.76 64.97 48.15 16088 16359 6 חיפה כרמל
3 גרינברג רונית - שמחון מיכל 56.55 65.28 65.35 41.22 54.37 15533 19804 5 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
4 לזינסקי מרים - זולקוב גנריאטה 55.93 49.72 61.77 58.41 53.84 20156 23264 4 חיפה כרמל
5 דה הונד יוסי - שפר לאה 55.12 48.33 58.76 52.86 60.52 19994 19995 3 חיפה כרמל
6 מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי 54.39 60.28 [A] 51.27 56.02 17418 23090 3 חיפה כרמל
7 נחמיאס יוסף - פורת מרים 53.93 57.22 57.42 45.72 55.35 40234 21564 2 חיפה כרמל
8 דוב שושנה - שאול רבקה 53.23 57.50 56.04 45.48 53.90 7241 7246 2 חיפה כרמל
9 נביא יהודה - פורטונה ארנון 53.21 53.89 46.94 61.60 50.42 15307 5150 1 חיפה כרמל
10 קמפר ראובן - שפירא בניהו 51.95 52.22 50.52 54.47 50.60 17830 17828 1 חיפה כרמל
11 שנער היידי - גודוביץ צילה 49.17 37.50 54.74 57.56 46.89 2500 15622   חיפה כרמל
12 זבירין אילנה - שיקלר רחל 49.06 51.67 48.97 45.61 [A] 15743 41020   חיפה כרמל
13 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 48.40 49.44 56.02 41.85 46.30 11069 8174   חיפה כרמל
14 וורמברנד עדנה - קלינגר אביבה 48.22 49.17 43.05 49.52 51.12 14457 14599   חיפה כרמל
15 גני רותי - אורון רות 46.90 47.50 39.00 51.10 [A] 23011 18699   חיפה כרמל
16 מעוז דפנה - אלדר ליאורה 46.57 39.72 [A] 51.66 44.91 19370 40869   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
17 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 45.32 45.83 45.23 46.11 44.11 19234 8309   חיפה כרמל
18 דנה חנה - פונדיאנו עליזה 44.88 49.44 32.79 47.31 [A] 6754 42368   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
19 דנסקי ניצה - מורג חוה 44.25 42.78 50.80 43.87 39.55 12350 9726   חיפה כרמל
20 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 41.50 28.33 50.90 36.76 [A] 42439 24411   חיפה כרמל
סמורזיק אביטל - משיח רבקה     61.20 49.38   16725 17806   חיפה כרמל
סטריאן אלכסנדר - פאוקר נילי   48.61 49.27     40532 14171   חיפה כרמל
גרינמן שמשון - פרבשטיין בן-חיים יפה   48.33   49.38   23268 4617   חיפה כרמל
רטנר דוד - רטנר פיליס   41.11   52.36   14538 14530   חיפה כרמל
ליברטל זקלין - רייס איילין       34.78 53.70 17962 41238   חיפה כרמל
אדן בני - צרטין יוסף   50.28 32.17     42559 41343   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
פולק אלישבע - ברטל רמי   40.83 39.09     14428 41270   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
עשת רונית - לזר שילה     33.91   41.18 4221 16339   לא חבר בהתאגדות
ליברטל זקלין - חממי מזל   61.39       17962 41268   חיפה כרמל/מועדון הברידג' רחובות
ברקוביץ אריה - אלרן ישראל     59.26     2502 19052   חיפה כרמל
מרחב יוסף - ברק רחל       58.38   7214 14738   חיפה - בית הלוחם/ לא חבר בהתאגדות
פורת דליה - קפלן הילדה     49.57     4142 10776   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
זלדמן אלי - שמולביץ בר     48.40     41296 17926   רעננה - הקנטרי/ לא חבר בהתאגדות
ספקטור ענת - סמורזיק אביטל         44.91 18416 16725   חיפה כרמל
דנסקי ניצה - קורן עינת         39.55 12350 20262   חיפה כרמל
רמן נחום - ברויז אברהם         37.29 18883 40433   חיפה כרמל