Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
יום ראשון בוקר יולי - HANDICAP
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 25/07/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 6.73

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] מספרי חבר נא'מ סניף
1 טייג יוסי - גוטליב ליפא 58.99 67.78 56.04 64.6 47.54 16088 16359 8 חיפה כרמל
2 גרינברג רונית - שמחון מיכל 58.92 67.45 67.63 43.85 56.75 15533 19804 6 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
3 דה הונד יוסי - שפר לאה 56.49 49.51 60.04 54.49 61.9 19994 19995 5 חיפה כרמל
4 אלרן ישראל - לוי רוני 55.86 50.92 55.29 54.94 62.28 19052 12052 4 חיפה כרמל
5 מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי 54.88 60.7 [A] 52.15 56.66 17418 23090 3 חיפה כרמל
6 לזינסקי מרים - זולקוב גנריאטה 54.55 48.15 60.3 57.29 52.47 20156 23264 3 חיפה כרמל
7 נחמיאס יוסף - פורת מרים 54.3 57.4 57.7 46.35 55.73 40234 21564 2 חיפה כרמל
8 דוב שושנה - שאול רבקה 53.1 57.17 55.82 45.61 53.79 7241 7246 2 חיפה כרמל
9 קמפר ראובן - שפירא בניהו 52.82 52.9 51.3 55.6 51.48 17830 17828 1 חיפה כרמל
10 נביא יהודה - פורטונה ארנון 49.83 50.31 43.47 58.48 47.05 15307 5150   חיפה כרמל
11 זבירין אילנה - שיקלר רחל 49.52 52.09 49.5 46.49 [A] 15743 41020   חיפה כרמל
12 וורמברנד עדנה - קלינגר אביבה 49.08 49.84 43.83 50.65 52.01 14457 14599   חיפה כרמל
13 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 47.27 48.12 54.8 40.98 45.18 11069 8174   חיפה כרמל
14 מעוז דפנה - אלדר ליאורה 47.06 40.15 [A] 52.54 45.54 19370 40869   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
15 שנער היידי - גודוביץ צילה 47.04 35.17 52.52 55.69 44.78 2500 15622   חיפה כרמל
16 דנה חנה - פונדיאנו עליזה 46.85 51.87 35.32 50.19 [A] 6754 42368   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
17 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 45.94 46.26 45.76 46.99 44.75 19234 8309   חיפה כרמל
18 גני רותי - אורון רות 45.11 44.92 36.53 48.98 [A] 23011 18699   חיפה כרמל
19 דנסקי ניצה - מורג חוה 44.87 43.2 51.33 44.75 40.19 12350 9726   חיפה כרמל
20 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 43.65 31.01 53.68 39.89 [A] 42439 24411   חיפה כרמל
זלדמן אלי - שמולביץ בר     51.18     41296 17926   רעננה - הקנטרי/ לא חבר בהתאגדות
ליברטל זקלין - חממי מזל   63.06       17962 41268   חיפה כרמל/מועדון הברידג' רחובות
מרחב יוסף - ברק רחל       55.76   7214 14738   חיפה - בית הלוחם/ לא חבר בהתאגדות
פולק אלישבע - ברטל רמי   41.51 39.87     14428 41270   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
דנסקי ניצה - קורן עינת         39.94 12350 20262   חיפה כרמל
סמורזיק אביטל - משיח רבקה     58.48 47   16725 17806   חיפה כרמל
סטריאן אלכסנדר - פאוקר נילי   50.53 51.3     40532 14171   חיפה כרמל
עשת רונית - לזר שילה     36.44   43.82 4221 16339   לא חבר בהתאגדות
גרינמן שמשון - פרבשטיין בן-חיים יפה   48.01   49.5   23268 4617   חיפה כרמל
ברקוביץ אריה - אלרן ישראל     52.54     2502 19052   חיפה כרמל
רטנר דוד - רטנר פיליס   39.28   50.99   14538 14530   חיפה כרמל
פורת דליה - קפלן הילדה     47.85     4142 10776   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
ליברטל זקלין - רייס איילין       36.41 55.09 17962 41238   חיפה כרמל
ספקטור ענת - סמורזיק אביטל         44.79 18416 16725   חיפה כרמל
אדן בני - צרטין יוסף   52.7 34.7     42559 41343   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
רמן נחום - ברויז אברהם         37.68 18883 40433   חיפה כרמל