Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
יום שני בוקר יולי
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 26/07/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.40

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] מספרי חבר נא'מ סניף
1 משכית חניתה - קרמר ליאורה 63.30 69.85 60.88 60.70 61.77 12377 8174 9 חיפה כרמל
2 טמיר אלי - אלרן ישראל 60.96 56.92 66.44 60.52 59.96 5270 19052 7 חיפה כרמל
3 פורטונה ארנון - לוי רוני 56.98 61.27 [A] 60.59 56.04 5150 12052 5 חיפה כרמל
4 נביא יהודה - נביא רות 55.49 52.86 61.24 54.78 53.08 15307 15308 4 חיפה כרמל
5 ניר מרים - רוזנברג חנה 55.47 [A] 60.88 53.43 57.56 16493 13327 3 חיפה כרמל
6 רמן נחום - גולדברג אידה 53.85 56.52 43.81 59.66 55.42 18883 15305 3 חיפה כרמל
7 זומר קלריסה - גיא יהודית 52.83 57.50 48.02 51.61 54.19 18665 20054 2 חיפה כרמל
8 סרבן דניאלה - באבד יצחק 50.95 55.96 50.05 43.09 54.71 20552 11010 2 חיפה כרמל
9 מיליטיאנו פליצ'ה - סורוגון פנינה 50.69 54.11 43.92 [A] 54.73 23425 21576 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
10 סמורזיק אביטל - מירקין לודמילה 49.48 [A] 51.44 53.83 42.64 16725 10299   חיפה כרמל
11 ביגר כרמלה - גני רותי 49.37 52.68 49.02 52.10 43.67 23012 23011   חיפה כרמל
12 ברנבלום נירה - חיימוביץ ולריו 48.91 48.16 58.60 41.87 47.00 18418 19234   חיפה כרמל
13 ויזן יהושע - כהן מרגרט 47.71 45.12 44.00 53.88 47.84 19229 40941   חיפה כרמל
14 אלוני ישי - קמה יעל 47.07 41.76 52.73 [A] 43.78 40970 19199   חיפה כרמל
15 זולקוב גנריאטה - קורן עינת 45.59 49.76 47.57 35.05 [A] 23264 20262   חיפה כרמל
16 מלברגר אראלה - אדלר אילנה 45.34 48.13 41.79 56.20 35.25 5566 1177   חיפה כרמל
17 נחמיאס יוסף - פרסט רחל 43.58 38.02 43.26 45.37 47.65 40234 40871   חיפה כרמל
18 בוקזדורף נלי - קוטלר מאיה 42.10 42.91 41.37 44.35 39.79 43206 43207   חיפה כרמל
ירוס מיכאל - ברנט דוד   65.10 65.29     40706 40334   חיפה כרמל
כהן רבקה - וורמברנד עדנה     55.45 54.87   11391 14457   חיפה כרמל
קרנבסקי מרק - קמפר ראובן   43.59   59.33   20733 17830   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
אופיר אהרן - ברקוביץ אריה     51.06 42.99   41035 2502   חיפה כרמל
גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה     39.19   52.71 41317 41136   חיפה כרמל
גולדברג נחמה - חיינה מרדכי       36.79 47.64 19992 14979   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
אבדג'ן ג'אנה - רייצין לב   33.59     46.80 41007 22-0613   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
אופיר אהרן - בן ישראל מירי   33.34     42.26 41035 18316   חיפה כרמל
ברקוביץ אריה - כהן רבקה         67.75 2502 11391   חיפה כרמל
טופז דוד - לחמן מיכה         66.08 5142 1283   קריות/חיפה כרמל
ויסבך ציפי - גודוביץ צילה   58.13       15824 15622   חיפה כרמל
ריבקינד ספיה - קוסי נטליה       53.86   43074 42412   לא חבר בהתאגדות
בן עמי זאקי - גיא יהודית       51.61   16885 20054   ירושלים/חיפה כרמל
ברקוביץ אריה - שקולניק ליאורה   51.34       2502 19927   חיפה כרמל
גינזבורג אלברט - קולסקי איתן       49.20   22580 16086   חיפה כרמל
שקדי צפורה - אברמוביץ דורה         47.32 20365 20364   חיפה כרמל
גינזבורג מרים - גינזבורג אלברט         47.14 5635 22580   חיפה כרמל
מץ דליה - סכנין חוה   45.69       17803 40948   חיפה כרמל
ארדרייך לאה - חיינה מרדכי   45.15       9992 14979   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
פלדמן יצחק - ניר מרים   44.88       9754 16493   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
שקולניק ליאורה - סורוגון פנינה       44.48   19927 21576   חיפה כרמל
שוחט נויה - גנות אסתי       44.07   41367 41036   לא חבר בהתאגדות
דנה חנה - שקולניק ליאורה         41.27 6754 19927   חיפה כרמל
צרטין יוסף - זנה     38.96     41343 22-0609   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
שמחון מיכל - סכנין חוה       37.44   19804 40948   חיפה כרמל
פזי נחמה - גודוביץ צילה         37.30 8309 15622   חיפה כרמל
גרינמן שמשון - קמפר ראובן     34.41     23268 17830   חיפה כרמל