Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
יום שלישי בוקר יולי
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 27/07/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.80

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] מספרי חבר נא'מ סניף
1 הבר שמעון - הולצמן זאב 65.25 69.78 58.83 73.36 59.04 5944 23768 9 חיפה - הרץ/חיפה כרמל
2 ברקוביץ אריה - נביא יהודה 61.38 72.12 57.68 56.82 58.89 2502 15307 7 חיפה כרמל
3 טייג יוסי - גוטליב ליפא 55.54 60.22 52.11 54.85 55.00 16088 16359 6 חיפה כרמל
4 פרלמן אמנון - ספקטור משה 55.01 62.31 48.12 59.60 [A] 20980 18417 5 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
5 איסק מנחם - לוי רוני 54.21 [A] 57.75 58.09 50.99 3080 12052 4 חיפה כרמל
6 טמיר אלי - אלרן ישראל 53.46 50.28 54.33 55.19 54.04 5270 19052 3 חיפה כרמל
7 פורגס עמוס - אקלימי מאיר 52.595 51.14 55.19 54.04 [A] 20152 5749 2 חיפה כרמל
8 זולקוב גנריאטה - לנקביץ זופיה 52.594 43.70 57.51 53.46 55.71 23264 23263 2 חיפה כרמל
9 ביגר כרמלה - ינקוביץ ציפי 52.51 49.45 64.07 [A] 46.51 23012 23090 1 חיפה כרמל/טבעון - רקפת
10 נחמיאס יוסף - קביליו יצחק 52.21 34.88 [A] 55.37 68.61 40234 6070 1 חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
11 טיבן אילנה - רמן נחום 51.72 50.79 63.24 45.25 47.62 923 18883 1 חיפה כרמל
12 בירמן יצחק - פורת דליה 50.91 [A] 47.10 60.62 45.91 20587 4142 1 חיפה כרמל/חיפה - הרץ
13 מעוז דפנה - אלדר ליאורה 49.90 [A] 47.56 45.80 56.23 19370 40869   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
14 כהן רבקה - ארי חנה 49.35 47.22 46.19 48.43 55.56 11391 18011   חיפה כרמל
15 דוב שושנה - דנסקי ניצה 49.00 45.34 60.49 48.35 41.82 7241 12350   חיפה כרמל
16 וורמברנד עדנה - קלינגר אביבה 48.59 52.31 36.66 49.14 56.23 14457 14599   חיפה כרמל
17 פורת מרים - בלנק שרה 48.56 42.08 57.06 53.30 41.79 21564 40578   חיפה כרמל
18 זומר קלריסה - גודוביץ צילה 48.08 55.18 [A] 47.75 39.41 18665 15622   חיפה כרמל
19 שמחון מיכל - סכנין חוה 47.78 47.56 38.39 55.15 [A] 19804 40948   חיפה כרמל
20 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 45.66 54.01 35.09 43.52 [A] 41317 41136   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
21 קפל אביגיל - סורוגון פנינה 43.55 [A] 53.53 27.62 43.06 11707 21576   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
22 סידי אראלה - בלום חנה 33.90 29.04 40.71 31.11 34.75 40943 41055   חיפה כרמל
כהן מרגרט - פזי נחמה       50.00 51.51 40941 8309   חיפה כרמל
זהבי רות - אבידר אופליה       53.58 43.73 18919 18947   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
רטנר פיליס - רטנר דוד     55.83 36.14   14530 14538   לא חבר בהתאגדות
צרטין יוסף - אדן בני   47.01 39.32     41343 42559   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
אברמוביץ דורה - שקדי צפורה   37.96 29.76     20364 20365   חיפה כרמל
קפלן אהרון - ברקוביץ אריה         58.89 1763 2502   חיפה - בית הלוחם/חיפה כרמל
אלוני ישי - קמה יעל       53.98   40970 19199   חיפה כרמל
משיח רבקה - נביא רות       51.42   17806 15308   חיפה כרמל
קרפל רבקה - סבן אאידה         50.99 4126 11598   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
מירקין לודמילה - שטרן בן   48.95       10299 19887   חיפה כרמל
קרנבסקי מרק - קמפר ראובן     48.39     20733 17830   חיפה כרמל
גולדברג נחמה - חיינה מרדכי     47.00     19992 14979   חיפה כרמל
דה הונד יוסי - שפר לאה         42.65 19994 19995   חיפה כרמל
אבדג'ן ג'אנה - רייצין לב       40.71   41007 22-0613   לא חבר בהתאגדות
צרטין יוסף - שקולניק ליאורה       38.86   41343 19927   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל