Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
יום ראשון בוקר אוגוסט
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 29/08/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 6.47

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] מספרי חבר נא'מ סניף
1 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 65.00 68.49 55.09 [A] 62.83 73.58 11069 8174 10 חיפה כרמל
2 משיח רבקה - סמורזיק אביטל 59.59 59.02 62.04 [A] 56.35 60.94 17806 16725 8 חיפה כרמל
3 דה הונד יוסי - שפר לאה 57.62 63.10 48.55 46.44 61.38 57.47 19994 19995 7 חיפה כרמל
4 טייג יוסי - גוטליב ליפא 56.80 54.10 [A] 64.18 59.13 49.78 16088 16359 5 חיפה כרמל
5 הילזנרד אנני - גינזבורג מרים 56.55 [A] [A] 61.18 55.56 59.48 5598 5635 4 חיפה כרמל
6 זבירין אילנה - שיקלר רחל 53.65 50.75 54.43 55.05 [A] 54.36 15743 41020 3 חיפה כרמל
7 אורון רות - גני רותי 52.25 48.97 52.38 43.68 51.06 56.57 18699 23011 3 חיפה כרמל
8 רמן נחום - ברויז אברהם 51.87 49.77 [A] 52.96 54.76 [A] 18883 40433 2 חיפה כרמל
9 פורת מרים - נחמיאס יוסף 51.37 48.83 49.60 52.50 54.56 46.74 21564 40234 2 חיפה כרמל
10 מרחב יוסף - ברק רחל 51.06 58.82 48.28 47.12 [A] [A] 7214 14738 1 חיפה - בית הלוחם/ לא חבר בהתאגדות
11 קמפר ראובן - שפירא בניהו 48.43 50.03 52.78 50.02 40.87 38.41 17830 17828   חיפה כרמל
12 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 47.96 46.73 50.40 47.01 47.69 38.95 42439 24411   חיפה כרמל
13 ליברטל זקלין - רייס איילין 47.95 48.94 [A] 41.65 42.53 58.67 17962 41238   חיפה כרמל
14 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 47.64 40.17 48.41 48.29 48.74 45.10 19234 8309   חיפה כרמל
15 סטריאן אלכסנדר - פאוקר נילי 47.35 [A] 49.58 54.99 [A] 34.84 40532 14171   חיפה כרמל
16 שמחון מיכל - גרינברג רונית 47.28 42.75 46.23 44.87 53.90 44.14 19804 15533   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
17 לבנון חנה - בר יוסף לוסי 47.01 [A] [A] 48.53 57.92 31.57 16309 22054   חיפה כרמל
18 דוב שושנה - שאול רבקה 46.74 55.25 40.48 49.16 42.06 37.07 7241 7246   חיפה כרמל
19 מעוז דפנה - אלדר ליאורה 46.23 39.95 46.63 53.82 44.51 [A] 19370 40869   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
קלינגר אביבה - וורמברנד עדנה   56.21       54.66 14599 14457   חיפה כרמל
לזינסקי מרים - זולקוב גנריאטה     50.00 47.96     20156 23264   חיפה כרמל
גרינמן שמשון - פרבשטיין בן-חיים יפה       48.83 47.55   23268 4617   חיפה כרמל
סכנין חוה - מץ דליה   44.64 47.50       40948 17803   חיפה כרמל
ויסבך ציפי - גודוביץ צילה         45.77 45.44 15824 15622   חיפה כרמל
גודוביץ צילה - וורמברנד עדנה     51.19 39.16     15622 14457   חיפה כרמל
דנה חנה - פונדיאנו עליזה   35.43 46.30       6754 42368   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
קרמר ליאורה - וייסמן דוד           73.58 8174 3698   חיפה כרמל
לוי רוני - אלרן ישראל           70.15 12052 19052   חיפה כרמל
ברקוביץ אריה - מץ דליה       54.02     2502 17803   חיפה כרמל
צרטין יוסף - פונדיאנו עליזה           52.96 41343 42368   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי   51.27         17418 23090   חיפה כרמל
לזר שילה - עשת רונית   51.17         16339 4221   לא חבר בהתאגדות
רייכר חיה - גני רותי         51.06   22-0623 23011   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
פורת מרים - עשת רונית     49.60       21564 4221   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
גרינמן שמשון - מורג חוה           48.15 23268 9726   חיפה כרמל
טיבן אילנה - קפלן הילדה           45.68 923 10776   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
מורג חוה - שקולניק ליאורה   43.56         9726 19927   חיפה כרמל
קורן עינת - דנסקי ניצה   43.07         20262 12350   חיפה כרמל
לוי סיגלית - לירון נולי           42.31 8196 21199   חיפה כרמל
פרסט רחל - וורמברנד עדנה         36.31   40871 14457   חיפה כרמל
עשת רונית - אשכנזי רות         36.25   4221 14739   לא חבר בהתאגדות