Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
שני בוקר אוגוסט
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 30/08/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 6.96

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] מספרי חבר נא'מ סניף
1 ירוס מיכאל - וייסמן דוד 60.96 [A] 54.25 61.02 73.95 54.63 40706 3698 11 חיפה כרמל
2 טמיר אלי - אלרן ישראל 60.87 67.78 51.16 58.70 56.31 60.68 5270 19052 9 חיפה כרמל
3 משכית חניתה - קרמר ליאורה 60.45 54.01 64.85 68.15 51.91 54.78 12377 8174 7 חיפה כרמל
4 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 56.06 58.48 [A] 54.69 58.42 52.64 19234 8309 6 חיפה כרמל
5 פרסט רחל - נחמיאס יוסף 55.44 48.09 [A] 55.59 61.01 57.06 40871 40234 4 חיפה כרמל
6 גני רותי - ביגר כרמלה 55.06 57.35 55.93 52.87 49.40 54.08 23011 23012 4 חיפה כרמל
7 זומר קלריסה - גיא יהודית 53.68 59.72 53.72 37.31 48.75 52.53 18665 20054 3 חיפה כרמל
8 באבד יצחק - סרבן דניאלה 53.62 56.42 48.79 31.98 61.06 48.22 11010 20552 2 חיפה כרמל
9 מלברגר אראלה - אדלר אילנה 53.41 [A] [A] 49.72 58.30 55.62 5566 1177 2 חיפה כרמל
10 סמורזיק אביטל - מירקין לודמילה 53.19 [A] 63.13 38.89 50.20 60.53 16725 10299 1 חיפה כרמל
11 ניר מרים - רוזנברג חנה 52.87 [A] [A] 59.69 54.58 47.19 16493 13327 1 חיפה כרמל
12 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 51.51 46.39 51.16 48.98 59.52 39.60 43207 43206 1 חיפה כרמל
13 אלוני ישי - קמה יעל 50.28 51.91 49.71 54.68 44.53 44.82 40970 19199 1 חיפה כרמל
14 בן ישראל מירי - אופיר אהרן 49.57 42.38 [A] 57.04 56.14 42.72 18316 41035   חיפה כרמל
15 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 48.65 42.22 49.10 53.52 49.75 [A] 41317 41136   חיפה כרמל
16 רמן נחום - גולדברג אידה 48.21 44.57 [A] 44.91 44.34 59.01 18883 15305   חיפה כרמל
17 ויזן יהושע - כהן מרגרט 47.70 44.32 53.61 49.63 40.11 43.24 19229 40941   חיפה כרמל
18 אבדג'ן ג'אנה - רייצין לב 46.89 53.21 41.03 28.33 44.69 48.64 41007 22-0613   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
19 מיליטיאנו פליצ'ה - סורוגון פנינה 41.70 [A] 47.16 40.83 35.41 43.42 23425 21576   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
20 גולדברג נחמה - חיינה מרדכי 40.73 29.72 43.06 38.24 43.55 38.09 19992 14979   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
הילזנרד אנני - כהן רבקה       56.85 59.45   5598 11391   חיפה כרמל
טופז דוד - לחמן מיכה   54.04 62.16       5142 1283   קריות/חיפה כרמל
קורן עינת - זולקוב גנריאטה   53.61 57.07       20262 23264   חיפה כרמל
מץ דליה - סכנין חוה   46.54   58.61     17803 40948   חיפה כרמל
ברנבלום נירה - חיימוביץ ולריו   58.48 44.58       18418 19234   חיפה כרמל
שמחון מיכל - סכנין חוה         47.28 54.51 19804 40948   חיפה כרמל
דה הונד יוסי - שפר לאה     50.09   44.74   19994 19995   חיפה כרמל
סואץ אליהו - ברויז אברהם       47.37   46.39 1893 40433   עמק יזרעאל/חיפה כרמל
קרנבסקי מרק - קמפר ראובן     36.76   49.02   20733 17830   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
וורמברנד עדנה - גודוביץ צילה     47.47   33.85   14457 15622   חיפה כרמל
ריבקינד ספיה - קוסי נטליה   43.02 36.07       43074 42412   לא חבר בהתאגדות
אברהמי חנה - בר יוסף לוסי         29.51 33.43 40925 22054   חיפה כרמל
סרבן דניאלה - כהן עפרה         61.06   20552 8283   חיפה כרמל
כהן רבקה - מירקין לודמילה           60.53 11391 10299   חיפה כרמל
וורמברנד עדנה - קלינגר אביבה           59.23 14457 14599   חיפה כרמל
משיח רבקה - נביא רות   58.12         17806 15308   חיפה כרמל
ירוס מיכאל - מור אהוד           54.63 40706 40709   חיפה כרמל
טיבן אילנה - קפלן הילדה         53.91   923 10776   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
כהן רבקה - וורמברנד עדנה   52.90         11391 14457   חיפה כרמל
ויסבך ציפי - גודוביץ צילה       52.50     15824 15622   חיפה כרמל
טייג יוסי - גוטליב ליפא     52.27       16088 16359   חיפה כרמל
מץ דליה - לחמן מיכה         51.77   17803 1283   חיפה כרמל
שקולניק ליאורה - סורוגון פנינה   47.16         19927 21576   חיפה כרמל
נביא יהודה - נביא רות     47.05       15307 15308   חיפה כרמל
ברויז אברהם - רוזנברג חנה   45.32         40433 13327   חיפה כרמל
ליברטל זקלין - רייס איילין     45.03       17962 41238   חיפה כרמל
ברקוביץ אריה - מץ דליה     44.67       2502 17803   חיפה כרמל
אברמוביץ דורה - שקדי צפורה   42.90         20364 20365   חיפה כרמל
צרטין יוסף - גאות אדוה         38.15   41343 40797   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה