Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
יום שלישי בוקר אוגוסט
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 31/08/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.80

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] מספרי חבר נא'מ סניף
1 הבר שמעון - הולצמן זאב 64.04 59.88 64.62 62.04 52.31 69.62 5944 23768 11 חיפה - הרץ/חיפה כרמל
2 לוי רוני - איסק מנחם 62.42 67.90 61.31 62.93 57.55 [A] 12052 3080 8 חיפה כרמל
3 טמיר אלי - אלרן ישראל 58.88 59.94 58.07 62.93 53.62 54.56 5270 19052 7 חיפה כרמל
4 וורמברנד עדנה - קלינגר אביבה 55.62 45.00 55.14 53.43 58.18 55.71 14457 14599 5 חיפה כרמל
5 פרלמן אמנון - ספקטור משה 55.59 53.70 69.91 [A] [A] 48.77 20980 18417 4 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
6 כהן רבקה - ארי חנה 55.14 52.30 55.36 62.00 50.90 42.29 11391 18011 3 חיפה כרמל
7 טייג יוסי - גוטליב ליפא 52.66 54.54 53.31 47.99 54.81 [A] 16088 16359 3 חיפה כרמל
8 זומר קלריסה - גודוביץ צילה 51.83 52.57 52.58 53.57 [A] 48.61 18665 15622 2 חיפה כרמל
9 סכנין חוה - שמחון מיכל 50.76 43.55 49.21 53.58 50.53 49.74 40948 19804 2 חיפה כרמל
10 בירמן יצחק - פורת דליה 50.51 53.64 46.10 47.99 45.00 54.30 20587 4142 1 חיפה כרמל/חיפה - הרץ
11 ינקוביץ ציפי - ביגר כרמלה 48.69 56.10 46.10 50.72 41.28 41.85 23090 23012   טבעון - רקפת /חיפה כרמל
12 מעוז דפנה - אלדר ליאורה 48.58 47.33 [A] 45.37 51.62 [A] 19370 40869   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
13 זולקוב גנריאטה - לנקביץ זופיה 48.50 46.05 45.83 52.13 [A] [A] 23264 23263   חיפה כרמל
14 הילזנרד אנני - סבן אאידה 47.01 56.64 [A] 47.53 44.46 39.43 5598 11598   חיפה כרמל
15 דנסקי ניצה - דוב שושנה 46.58 43.92 49.68 36.42 46.33 46.39 12350 7241   חיפה כרמל
16 אברמוביץ דורה - שקדי צפורה 41.30 [A] [A] 35.15 41.34 38.73 20364 20365   חיפה כרמל
17 קפל אביגיל - סורוגון פנינה 40.49 39.47 24.58 47.63 38.66 36.19 11707 21576   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
18 סידי אראלה - בלום חנה 37.29 33.27 37.30 35.19 40.48 36.18 40943 41055   חיפה כרמל
טיבן אילנה - רמן נחום   52.50     62.50   923 18883   חיפה כרמל
פורת מרים - בלנק שרה     40.67     67.55 21564 40578   חיפה כרמל
נביא יהודה - נביא רות       49.48   56.40 15307 15308   חיפה כרמל
ברקוביץ אריה - נביא יהודה   39.78     65.48   2502 15307   חיפה כרמל
בר יוסף לוסי - שקולניק ליאורה       52.25   37.59 22054 19927   חיפה כרמל
כהן מרגרט - פזי נחמה   42.80     35.74   40941 8309   חיפה כרמל
מעוז דפנה - קביליו יצחק           65.05 19370 6070   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
טיבן אילנה - סמורזיק אביטל           61.75 923 16725   חיפה כרמל
פורגס עמוס - אקלימי מאיר           61.61 20152 5749   חיפה כרמל
נחמיאס יוסף - קביליו יצחק         60.26   40234 6070   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
קרפל רבקה - סבן אאידה   56.64         4126 11598   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
קרפל רבקה - וורמברנד עדנה     55.14       4126 14457   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
באבד יצחק - סרבן דניאלה         54.67   11010 20552   חיפה כרמל
פזי נחמה - וורמברנד עדנה       53.43     8309 14457   חיפה כרמל
קרנבסקי מרק - קמפר ראובן           52.08 20733 17830   חיפה כרמל
מץ דליה - סכנין חוה         50.53   17803 40948   חיפה כרמל
הרץ ראובן - נחמיאס יוסף       50.51     4137 40234   חיפה - הרץ/חיפה כרמל
דה הונד יוסי - שפר לאה   47.13         19994 19995   חיפה כרמל
ברוך זיזי - שכטר תמר     46.56       189 1899   לא חבר בהתאגדות
אדלר אילנה - כהן מרגרט           44.71 1177 40941   חיפה כרמל
נחמיאס יוסף - פרסט רחל     43.19       40234 40871   חיפה כרמל
אברמוב ורדה - ארי חנה           42.29 22 18011   רעננה - ההגנה/חיפה כרמל
נחמיאס יוסף - ביגר כרמלה           41.85 40234 23012   חיפה כרמל
בר יוסף לוסי - לבנון חנה         41.52   22054 16309   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
גרינמן שמשון - קמפר ראובן       41.43     23268 17830   חיפה כרמל
שקולניק ליאורה - סורוגון פנינה         38.66   19927 21576   חיפה כרמל
לבנון חנה - קורן עינת           37.50 16309 20262   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל