Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
חמישי בוקר אוגוסט
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 26/08/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.48

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] מספרי חבר נא'מ סניף
1 טמיר אלי - אלרן ישראל 65.08 61.51 58.40 72.13 68.27 5270 19052 8 חיפה כרמל
2 הפטקה מיכאל - פרידלנדר אהוד 61.32 78.57 52.91 [A] 63.78 4822 4648 6 עמק יזרעאל/נהריה - לב הצפון
3 שוצמן רחל - ברקוביץ אריה 52.49 49.21 52.92 [A] 57.84 15908 2502 5 חיפה כרמל
4 זומר קלריסה - גיא יהודית 52.30 50.00 46.56 [A] 62.65 18665 20054 4 חיפה כרמל
5 דוב שושנה - שאול רבקה 52.28 [A] 51.79 50.34 57.00 7241 7246 3 חיפה כרמל
6 מטקלף גון - מילר סידני 50.56 46.43 53.77 55.19 46.86 42887 42888 3 לא חבר בהתאגדות
7 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 50.36 41.27 52.31 57.84 [A] 41317 41136 2 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
8 ברויז אברהם - רמן נחום 50.13 53.17 46.69 48.64 52.02 40433 18883 2 חיפה כרמל
9 נחמיאס יוסף - הרץ ראובן 47.01 54.76 53.57 39.29 40.42 40234 4137   חיפה כרמל/חיפה - הרץ
10 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 46.63 42.86 47.01 54.11 42.53 43207 43206   חיפה כרמל
11 גיחון מלכה - אדלר אילנה 45.71 42.46 43.39 [A] 47.01 20261 1177   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
12 שמחון מיכל - סכנין חוה 45.11 50.00 41.20 47.61 41.64 19804 40948   חיפה כרמל
13 דנה חנה - ברוך ארני 42.04 [A] 41.53 34.11 42.50 6754 20293   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
הילזנרד אנני - מיכלוביץ נחום       56.10 53.36 5598 1288   חיפה כרמל
מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי     61.11 43.52   17418 23090   חיפה כרמל/טבעון - רקפת
פורת מרים - זהבי רות       51.31 47.61 21564 18919   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
משיח רבקה - נביא רות       45.65 47.96 17806 15308   חיפה כרמל
צרטין יוסף - רלה כהנא       52.31 40.91 41343 22-0567   חיפה - רמת אלון/ לא חבר בהתאגדות
ביגר כרמלה - גני רותי     49.01   43.65 23012 23011   חיפה כרמל
פורת רבקה - רלה כהנא   41.27 33.33     14981 22-0567   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
שטרן אסיה - ברמן דיאנה   32.94   39.71   42439 24411   חיפה כרמל
נביא יהודה - נביא רות   67.86       15307 15308   חיפה כרמל
אוסדצ'י-קפלן אורנה - טורפשטיין ירון     64.75     17014 19051   חיפה כרמל/קריות
קרפל רבקה - לם גלינה   61.90       4126 1251   לא חבר בהתאגדות
סמורזיק אביטל - ספקטור ענת       59.17   16725 18416   חיפה כרמל
סמורזיק אביטל - מירקין לודמילה   56.35       16725 10299   חיפה כרמל
לוי רוני - בירמן יצחק     56.02     12052 20587   חיפה כרמל
ברקוביץ אריה - אוסדצ'י-קפלן אורנה       55.85   2502 17014   חיפה כרמל
פורטונה ארנון - לוי רוני         54.37 5150 12052   חיפה כרמל
שוצמן רחל - טורפשטיין ירון       49.92   15908 19051   חיפה כרמל/קריות
דנסקי ניצה - דוב שושנה   47.22       12350 7241   חיפה כרמל
וייל טובה - מץ דליה     46.16     20153 17803   חיפה כרמל
שקולניק ליאורה - דנה חנה   46.03       19927 6754   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
גרינמן שמשון - קמפר ראובן     45.97     23268 17830   חיפה כרמל
לזינסקי מרים - זולקוב גנריאטה   45.24       20156 23264   חיפה כרמל
מיליטיאנו פליצ'ה - פורת רבקה       41.01   23425 14981   חיפה כרמל
ניר מרים - גאות אדוה         38.23 16493 40797   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
מיליטיאנו פליצ'ה - סורוגון פנינה   30.95       23425 21576   חיפה כרמל