Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
תחרות רביעי בוקר אוגוסט
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 25/08/21 סניף: אביבים מקדם: 9.55

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] מספרי חבר נא'מ סניף
1 ברט יורם - בלס רמי 65.06 63.63 49.11 72.32 59.23 14358 1188 12 ת"א - אביבים
2 רוטנברג רות - אשכנזי אידה 61.31 55.48 54.46 62.07 66.37 6932 3853 9 ת"א - אביבים
3 ידידיה שושנה - בן דוד רבקה 60.20 61.84 59.82 51.28 58.93 3108 17687 7 ת"א - אביבים
4 בלס יהודית - פורת רמי 59.22 66.65 56.25 49.95 54.76 1187 55 6 ת"א - אביבים/רמת השרון
5 הרשפט מיריי - ריגר בלה 57.77 60.80 55.06 45.92 57.44 7123 8910 5 ת"א - אביבים
6 זילברברג רינה - פסקא עפרה 54.48 61.01 48.21 54.21 42.86 40940 11758 4 ת"א - אביבים/ת"א - כיכר המדינה
7 גינסברג נתליה - רובינוב אילנה 54.01 49.70 60.42 51.91 41.07 3339 17947 3 ת"א - אביבים
8 לכטר רותי - קופמן לאה 52.08 41.06 63.10 52.09 [A] 20813 24118 2 כפר סבא/ת"א - אביבים
9 שליט נטע - פניגל רות 50.43 39.85 58.33 53.10 33.33 20757 19898 2 ת"א - אביבים
10 טלבי טונה - מלכה סילביה 48.44 45.63 56.55 [A] 43.15 10694 16030   ת"א - אביבים
11 כץ זהבה - לנגי אסף 48.31 28.10 60.42 56.42 [A] 8616 12940   ת"א - אביבים
12 רשתי בתיה - אסף רותי 47.76 50.06 46.43 46.79 41.37 12407 12340   ת"א - אביבים
13 פלד עדה - סולב אילנה 46.36 42.09 39.29 53.55 43.45 41203 41319   ת"א - אביבים
14 הירשמן איריס - פרסול לילי 46.12 [A] 36.01 44.31 58.04 11817 19906   ת"א - אביבים
15 קרפ עליזה - בן דוד אבישי 43.27 53.79 44.35 31.68 [A] 24602 17851   ת"א - אביבים
16 גלט אהרון - הלמן קרן 43.10 46.85 43.45 [A] 38.99 40141 9272   ת"א - כיכר המדינה/ת"א - אביבים
17 בהר שרה - אביטל יעל 39.00 [A] 33.04 39.33 44.64 40370 41567   ת"א - אביבים
18 רשף תמר - עמיר מרים 34.99 [A] 30.36 32.36 42.26 42729 42440   ת"א - אביבים
לב ארי טינה - סלברמן רודיקה     56.85 52.13   10969 16535   ת"א - אביבים
קייסר רעיה - זמיר אירית     46.73   59.52 20390 20763   ת"א - האקדמיה לברידג'/ת"א - אביבים
אלקון עידית - עירשי טובה   49.77   48.15   7851 347   ת"א - אביבים
שליו גל - לוי יעקב ז'אק     37.80   58.04 41690 41459   ת"א - אביבים
מור שולה - קרסטניטצקי שולמית   46.84   45.97   15148 41315   ת"א - אביבים/רמת השרון
אלדד רפי - פרחי ישראל   40.69 52.08     9627 42078   ת"א - אביבים
נאמן אריה - גונן זאב     44.05 35.12   8734 17761   ת"א - בית הלוחם אפקה/פ"ת - אם המושבות
מרן מרגלית - כהן יוסי       63.73   24256 18280   ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
רבינוביץ אפרת - כהן יוסי     61.61     20766 18280   רמת השרון/ת"א - בית הלוחם אפקה
קריסטל זאב - בירק בנימין   60.97       8110 3146   ת"א - כיכר המדינה/ת"א - אביבים
וקסלר רבקה - אמיתי אדית     59.82     410 8027   ת"א - אביבים
שוחט תמר - גילרמן ג ניס   58.67       1354 8000   ת"א - אביבים
אלקלעי רחל - רונן חוה       58.04   14036 6338   ת"א - אביבים
פרקש מרטה - שבש אוה   57.48       11678 4089   ת"א - אביבים
רוזנשטיין מלכה - עירשי טובה         55.65 5024 347   ת"א - אביבים
שבת דניס - בירק בנימין       55.44   10216 3146   ת"א - אביבים
הלמן קרן - אלדד רפי       54.25   9272 9627   ת"א - אביבים
אורנשטיין לזר - זלוציבר נלו         51.49 16414 13894   ת"א - אביבים/סביון - קרית אונו
בכור גניה - בראון ליליאן         50.89 19092 18910   ת"א - אביבים
אלדד רפי - בירק בנימין         49.70 9627 3146   ת"א - אביבים
תמיר ישעיהו - טל אריה   48.89       15867 22777   ר"ג - מרום נווה
כהן יוסי - דואדי רבקה   48.88       18280 15897   ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
בכר זנט - לב ארי טינה         48.81 6117 10969   ת"א - אביבים
סטרליץ ארלין - אס אילנה   47.15       15152 36   ת"א - אביבים
אבן-צור זהר - בריסטובסקי אברהם     46.43     23908 20684   ת"א - אביבים
שטיין נחום - שינבאום שלמה   44.13       17177 23421   פ"ת - ויצו/פ"ת - אם המושבות
גל ויגלר אורית - גל ענת   41.11       15388 19854   ת"א - אביבים
אברון רונן - גרינברג אנינה   38.30       14811 43028   מודיעין/הרצליה - אילה
מלכה סילביה - שחם סטלה       37.12   16030 41204   ת"א - אביבים