Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
חום הקיץ
מושב 4 מתוך 6 תאריך: 05/09/21 סניף: קריות/חיפה מקדם: 12.52

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] מספרי חבר סניף
1 הורן אלי - ארזיל אתי 64.47 79.76 60.03 53.10 65.00 3782 6825 קריות
2 שניידר טובה - שניידר מיכאל 51.65 45.12 63.80 46.83 50.83 11949 4525 קריות
3 לויטנוס מאיר - לויטנוס לביאה 51.31 49.40 47.01 58.83 [A] 5335 5352 קריות
4 בונשטיין מנחם - שיפמן פרנסלין 50.14 47.40 47.27 55.50 50.42 8193 13809 קריות
5 שפיר רוחמה - שטרן ורד 49.74 55.36 42.71 48.80 52.08 19419 24290 קריות
6 ארבל שמואל - לוי אבי 49.70 48.21 35.16 [A] 65.42 12060 5415 קריות
7 גנזל יהודה - ארד יאיר 48.56 51.19 52.86 51.00 39.17 2663 14431 קריות
8 פייטלוביץ דני - כהן בתיה 48.11 48.44 48.83 48.50 46.67 3497 8275 קריות
9 ניסר לאון - פואה דורית 41.73 32.74 [A] 52.92 31.25 772 11064 קריות
10 אפשטיין אהרון - אביזמר פני 40.39 [A] 40.89 39.00 31.67 24727 5090 קריות
הנר ארז - גורדון אושרה   58.85     64.17 9643 16378 קריות
סימקה-וולך הליין דר - שר יהושע       52.00 54.17 5440 787 קריות
טישלר לאה - שיינר חנה   33.33   50.75   11950 15248 קריות
רמי - רבקה       39.67 37.92 23-1 23-2 לא חבר בהתאגדות
מאר ריבי - בר רבקה         63.75 11346 4002 קריות
דוד דינה - בליצבלאו ויקי     61.46     8274 16105 קריות
ארבל שמואל - הנר ארז       52.00   12060 9643 קריות
אמדור דוד - גילדין אלכסנדר         47.50 40960 41118 קריות