Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
חום הקיץ
מושב 6 מתוך 6 תאריך: 26/09/21 סניף: קריות/חיפה מקדם: 12.67

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] [6] מספרי חבר נא'מ סניף
1 הורן אלי - ארזיל אתי 64.83 79.76 60.03 53.10 65.00 59.26 60.12 3782 6825 13 קריות
2 ארבל שמואל - לוי אבי 56.05 48.21 35.16 [A] 65.42 64.81 66.67 12060 5415 10 קריות
3 שפיר רוחמה - שטרן ורד 54.94 55.36 42.71 48.80 52.08 58.33 60.12 19419 24290 8 קריות
4 שניידר טובה - שניידר מיכאל 52.43 45.12 63.80 46.83 50.83 55.56 41.15 11949 4525 6 קריות
5 בונשטיין מנחם - שיפמן פרנסלין 51.60 47.40 47.27 55.50 50.42 57.41 43.45 8193 13809 5 קריות
6 לויטנוס מאיר - לויטנוס לביאה 51.37 49.40 47.01 58.83 [A] 51.59 50.00 5335 5352 4 קריות
7 פייטלוביץ דני - כהן בתיה 47.89 48.44 48.83 48.50 46.67 [A] 47.02 3497 8275   קריות
8 סימקה-וולך הליין דר - שר יהושע 47.03 [A] [A] 52.00 54.17 47.22 31.77 5440 787   קריות
9 גנזל יהודה - ארד יאיר 44.88 51.19 52.86 51.00 39.17 30.16 [A] 2663 14431   קריות
10 אפשטיין אהרון - אביזמר פני 40.17 [A] 40.89 39.00 31.67 [A] 39.29 24727 5090   קריות
הנר ארז - גורדון אושרה   58.85     64.17   63.02 9643 16378   קריות
ניסר לאון - פואה דורית   32.74   52.92 31.25     772 11064   קריות
מאר ריבי - בר רבקה         63.75   49.40 11346 4002   קריות
דוד דינה - בליצבלאו ויקי     61.46     28.70   8274 16105   קריות
טישלר לאה - שיינר חנה   33.33   50.75       11950 15248   קריות
רמי - רבקה       39.67 37.92     23-1 23-2   לא חבר בהתאגדות
ארבל שמואל - הנר ארז       52.00       12060 9643   קריות
אמדור דוד - גילדין אלכסנדר         47.50     40960 41118   לא חבר בהתאגדות