Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
חום הקיץ - HANDICAP
מושב 6 מתוך 6 תאריך: 26/09/21 סניף: קריות/חיפה מקדם: 12.67

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] [6] מספרי חבר נא'מ סניף
1 הורן אלי - ארזיל אתי 63.76 79.24 58.68 51.68 63.45 58.29 59.12 3782 6825 13 קריות
2 שפיר רוחמה - שטרן ורד 55.59 56.58 43.11 49.13 52.28 59.11 60.87 19419 24290 10 קריות
3 ארבל שמואל - לוי אבי 54.97 47.69 33.81 [A] 63.86 63.84 65.67 12060 5415 8 קריות
4 שניידר טובה - שניידר מיכאל 52.26 45.6 63.45 46.41 50.28 55.58 41.15 11949 4525 6 קריות
5 בונשטיין מנחם - שיפמן פרנסלין 52.18 48.62 47.67 55.83 50.61 58.19 44.2 8193 13809 5 קריות
6 לויטנוס מאיר - לויטנוס לביאה 50.81 49.38 46.16 57.91 [A] 51.12 49.5 5335 5352 4 קריות
7 פייטלוביץ דני - כהן בתיה 47.47 48.66 48.23 47.83 45.86 [A] 46.77 3497 8275   קריות
8 סימקה-וולך הליין דר - שר יהושע 46.44 [A] [A] 51.08 53.11 46.75 31.27 5440 787   קריות
9 גנזל יהודה - ארד יאיר 44.96 51.92 52.76 50.83 38.86 30.44 [A] 2663 14431   קריות
10 אפשטיין אהרון - אביזמר פני 42.7 [A] 44.04 42.08 34.61 [A] 42.79 24727 5090   קריות
טישלר לאה - שיינר חנה   34.56   51.08       11950 15248   קריות
הנר ארז - גורדון אושרה   58.33     62.61   62.02 9643 16378   קריות
ארבל שמואל - הנר ארז       50.83       12060 9643   קריות
ניסר לאון - פואה דורית   29.22   48.49 26.7     772 11064   קריות
מאר ריבי - בר רבקה         62.45   48.65 11346 4002   קריות
רמי - רבקה       39.67 37.92     23-1 23-2   לא חבר בהתאגדות
דוד דינה - בליצבלאו ויקי     62.11     29.73   8274 16105   קריות
אמדור דוד - גילדין אלכסנדר         51.45     40960 41118   לא חבר בהתאגדות