Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
יום שני בוקר ספטמבר
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 27/09/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.82

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] מספרי חבר נא'מ סניף
1 ירוס מיכאל - וייסמן דוד 64.42 68.28 63.06 67.26 59.10 40706 3698 7 חיפה כרמל
2 פורטונה ארנון - לוי רוני 60.61 72.34 57.22 54.56 58.30 5150 12052 6 חיפה כרמל
3 טמיר אלי - אלרן ישראל 55.23 54.22 57.78 58.93 [A] 5270 19052 5 חיפה כרמל
4 טופז דוד - לחמן מיכה 54.30 53.47 58.89 58.73 46.11 5142 1283 4 קריות/חיפה כרמל
5 סרבן דניאלה - באבד יצחק 52.54 [A] 50.00 56.10 54.07 20552 11010 3 חיפה כרמל
6 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 48.74 56.72 53.61 34.65 [A] 41317 41136   חיפה כרמל
7 אלוני ישי - קמה יעל 46.16 35.34 51.67 44.98 52.65 40970 19199   חיפה כרמל
8 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 44.37 [A] 41.11 41.07 45.29 43207 43206   חיפה כרמל
9 בן ישראל מירי - אופיר אהרן 43.33 36.72 43.61 46.49 46.51 18316 41035   חיפה כרמל
10 גולדברג נחמה - חיינה מרדכי 40.07 43.28 41.11 43.21 32.69 19992 14979   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
משכית חניתה - קרמר ליאורה     55.28   62.31 12377 8174   חיפה כרמל
גני רותי - ביגר כרמלה     61.11 46.68   23011 23012   חיפה כרמל
כהן מרגרט - ויזן יהושע     50.56   56.85 40941 19229   חיפה כרמל
הילזנרד אנני - כהן רבקה     50.28 54.37   5598 11391   חיפה כרמל
זומר קלריסה - גיא יהודית     43.33 57.48   18665 20054   חיפה כרמל
מלברגר אראלה - אדלר אילנה     44.17   42.57 5566 1177   חיפה כרמל
חיימוביץ ולריו - פזי נחמה     41.11   42.15 19234 8309   חיפה כרמל
ברויז אברהם - גאות אדוה     36.39 46.43   40433 40797   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
נחמיאס יוסף - ברקוביץ אריה         72.45 40234 2502   חיפה כרמל
וורמברנד עדנה - מץ דליה     63.61     14457 17803   חיפה כרמל
לחמן מיכה - ברקוביץ אריה   53.47       1283 2502   חיפה כרמל
פורת מרים - נחמיאס יוסף     52.50     21564 40234   חיפה כרמל
בר יוסף לוסי - אברהמי חנה     51.94     22054 40925   חיפה כרמל
פרסט רחל - ורסנו דליה     51.11     40871 19087   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
דנסקי ניצה - דוב שושנה       50.73   12350 7241   חיפה כרמל
מעוז דפנה - מעוז בני         50.58 19370 22572   חיפה כרמל
נחמיאס יוסף - ויזן יהושע       50.13   40234 19229   חיפה כרמל
רמן נחום - גולדברג אידה     48.33     18883 15305   חיפה כרמל
רוזנברג חנה - ניר מרים     47.50     13327 16493   חיפה כרמל
מץ דליה - סכנין חוה       47.22   17803 40948   חיפה כרמל
קרנבסקי מרק - קמפר ראובן     47.22     20733 17830   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
פרלמן אמנון - הוד מורי         46.76 20980 20266   חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
ליברטל זקלין - רייס איילין       45.83   17962 41238   חיפה כרמל
קפל אביגיל - סורוגון פנינה   43.31       11707 21576   לא חבר בהתאגדות
גני רותי - אלדר ליאורה         43.30 23011 40869   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
פורת מרים - בלנק שרה       41.51   21564 40578   חיפה כרמל
פרסט רחל - לירון נולי         38.67 40871 21199   חיפה כרמל
אבדג'ן ג'אנה - רייצין לב   38.31       41007 22-0613   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
שקדי צפורה - אברמוביץ דורה     37.50     20365 20364   חיפה כרמל