Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
יום שלישי בוקר ספטמבר -אוקטובר
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 26/10/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.99

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] מספרי חבר נא'מ סניף
1 ברנט דוד - וייסמן דוד 68.63 67.78 56.46 67.01 66.36 73.36 40334 3698 11 חיפה כרמל
2 הבר שמעון - הולצמן זאב 64.33 47.78 75.80 54.26 70.63 56.63 5944 23768 9 חיפה כרמל
3 טמיר אלי - אלרן ישראל 62.51 62.22 62.89 60.56 63.70 61.20 5270 19052 7 חיפה כרמל
4 הילזנרד אנני - סבן אאידה 60.99 58.06 64.33 48.56 44.82 73.01 5598 11598 6 חיפה כרמל
5 טייג יוסי - גוטליב ליפא 58.43 63.06 56.75 57.62 51.79 56.27 16088 16359 5 חיפה כרמל
6 כהן רבקה - ארי חנה 55.15 56.94 54.00 60.36 49.28 [A] 11391 18011 4 חיפה כרמל
7 סמורזיק אביטל - מירקין לודמילה 54.64 50.83 52.89 59.57 55.28 [A] 16725 10299 3 חיפה כרמל
8 לוי רוני - איסק מנחם 53.71 62.50 41.56 [A] 60.77 [A] 12052 3080 2 חיפה כרמל
9 פורת מרים - בלנק שרה 50.56 48.06 50.55 36.39 57.10 46.53 21564 40578 2 חיפה כרמל
10 נחמיאס יוסף - קביליו יצחק 49.87 58.61 [A] 51.82 39.06 [A] 40234 6070   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
11 קלינגר אביבה - וורמברנד עדנה 49.66 53.89 47.02 [A] 44.68 53.04 14599 14457   חיפה כרמל
12 בירמן יצחק - פורת דליה 49.34 [A] 48.18 47.47 55.37 46.33 20587 4142   חיפה כרמל
13 אבדג'ן ג'אנה - רייצין לב 47.06 [A] 48.83 52.19 37.22 [A] 41007 22-0613   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
14 שמחון מיכל - סכנין חוה 46.08 46.11 47.63 [A] 40.57 [A] 19804 40948   חיפה כרמל
15 לבנון חנה - קורן עינת 45.30 46.11 45.22 46.98 [A] 42.91 16309 20262   חיפה כרמל
16 מעוז דפנה - אלדר ליאורה 44.39 38.61 42.45 [A] 46.50 [A] 19370 40869   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
17 פרלמן אמנון - ספקטור משה 44.26 [A] 39.47 34.09 53.89 49.60 20980 18417   חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
18 בר יוסף לוסי - שקולניק ליאורה 43.40 47.22 27.97 41.70 37.59 47.08 22054 19927   חיפה כרמל
19 דוב שושנה - דנסקי ניצה 42.85 41.67 41.07 42.84 45.80 39.60 7241 12350   חיפה כרמל
20 סידי אראלה - בלום חנה 38.10 42.22 21.74 33.55 35.96 40.67 40943 41055   חיפה כרמל
פורגס עמוס - אקלימי מאיר     55.47 57.84     20152 5749   חיפה כרמל
זולקוב גנריאטה - לנקביץ זופיה     54.36   52.62   23264 23263   חיפה כרמל
זהבי רות - אבידר אופליה       48.94   51.17 18919 18947   חיפה כרמל
ביגר כרמלה - ינקוביץ ציפי   39.72       55.17 23012 23090   חיפה כרמל
זומר קלריסה - גודוביץ צילה   45.00   49.28     18665 15622   חיפה כרמל
רטנר פיליס - רטנר דוד         36.05 43.91 14530 14538   חיפה כרמל
זהבי רות - מועדון     57.76       18919 0   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
צידון רבקה - זלצר אביבה         56.55   19373 24170   חיפה כרמל
ברקוביץ אריה - נביא יהודה     54.94       2502 15307   חיפה כרמל
ביגר כרמלה - קביליו יצחק     53.90       23012 6070   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
מעוז דפנה - מעוז בני           52.50 19370 22572   חיפה כרמל
גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה       51.98     41317 41136   חיפה כרמל
פרסט רחל - נחמיאס יוסף     50.69       40871 40234   חיפה כרמל
ליברטל זקלין - רייס איילין         49.32   17962 41238   חיפה כרמל
לוי רוני - נחמיאס יוסף           46.68 12052 40234   חיפה כרמל
באבד יצחק - סרבן דניאלה           46.49 11010 20552   חיפה כרמל
וורמברנד עדנה - יצחקוב איילה       45.95     14457 14459   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
כהן מרגרט - פזי נחמה   44.72         40941 8309   חיפה כרמל
קמפר ראובן - שפירא בניהו           43.94 17830 17828   חיפה כרמל
אברמוביץ דורה - שקדי צפורה           43.79 20364 20365   חיפה כרמל
בשי סבינה - קפל אביגיל           41.89 7140 11707   לא חבר בהתאגדות
צרטין יוסף - רלה כהנא   40.28         41343 22-0567   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
טיבן אילנה - רמן נחום   38.61         923 18883   חיפה כרמל
נביא רות - נביא יהודה           38.14 15308 15307   חיפה כרמל