Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
יום חמישי ספטמבר בוקר
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 30/09/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.71

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] מספרי חבר נא'מ סניף
1 נחמיאס יוסף - הרץ ראובן 65.81 55.38 63.10 72.69 72.09 40234 4137 9 חיפה כרמל
2 טמיר אלי - אלרן ישראל 58.87 50.19 71.43 56.28 57.56 5270 19052 7 חיפה כרמל
3 הילזנרד אנני - מיכלוביץ נחום 58.08 55.80 58.33 57.94 60.25 5598 1288 5 חיפה כרמל
4 ביגר כרמלה - גני רותי 57.55 61.02 53.17 61.11 54.91 23012 23011 4 חיפה כרמל
5 מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי 52.51 50.45 58.33 51.26 [A] 17418 23090 3 חיפה כרמל
6 רמן נחום - ברויז אברהם 51.34 56.54 45.24 51.79 51.79 18883 40433 3 חיפה כרמל
7 משיח רבקה - נביא רות 50.31 47.81 52.78 54.44 46.23 17806 15308 2 חיפה כרמל
8 גאות אדוה - ניר מרים 49.79 46.32 52.78 50.07 [A] 40797 16493   חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
9 זומר קלריסה - גיא יהודית 48.50 54.84 49.21 45.83 44.10 18665 20054   חיפה כרמל
10 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 47.45 50.91 49.60 48.74 40.56 42439 24411   חיפה כרמל
11 סמורזיק אביטל - ספקטור ענת 47.00 47.07 [A] 40.08 50.86 16725 18416   חיפה כרמל
12 מירקין לודמילה - קמה יעל 46.51 50.57 38.10 54.83 42.56 10299 19199   חיפה כרמל
13 פורת מרים - זהבי רות 45.01 37.21 50.79 47.22 44.82 21564 18919   חיפה כרמל
14 שמחון מיכל - סכנין חוה 39.74 48.73 20.24 53.17 36.82 19804 40948   חיפה כרמל
15 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 36.38 42.37 41.27 22.62 39.26 43207 43206   חיפה כרמל
16 צרטין יוסף - רלה כהנא 34.35 41.63 26.19 26.98 42.59 41343 22-0567   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
שוצמן רחל - ברקוביץ אריה     65.08   77.81 15908 2502   חיפה כרמל
מטקלף גון - מילר סידני   57.35   55.09   42887 42888   חיפה כרמל
דוב שושנה - שאול רבקה   50.87 48.41     7241 7246   חיפה כרמל
גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה       49.27 44.85 41317 41136   חיפה כרמל
גיחון מלכה - אדלר אילנה   46.62     39.23 20261 1177   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
הפטקה מיכאל - פרידלנדר אהוד   67.59       4822 4648   עמק יזרעאל/נהריה - לב הצפון
ברקוביץ אריה - וייסמן דוד   63.97       2502 3698   חיפה כרמל
וולברג ג'ון - הבר שמעון         63.73 4245 5944   חיפה כרמל
טמיר אלי - וייל טובה         57.56 5270 20153   חיפה כרמל
ברנט דוד - וייסמן דוד         56.07 40334 3698   חיפה כרמל
רייס איילין - ליברטל זקלין     55.95     41238 17962   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
לוי רוני - איסק מנחם       53.90   12052 3080   חיפה כרמל
מעוז דפנה - גני רותי     53.17     19370 23011   חיפה כרמל
אהרונוביץ מיכאל - פורטונה ארנון         50.93 803 5150   חיפה כרמל
לוי סיגלית - לירון נולי         50.83 8196 21199   חיפה כרמל
טופז דוד - לחמן מיכה   48.56       5142 1283   קריות/חיפה כרמל
גוטליב ליפא - טייג יוסי         47.56 16359 16088   חיפה כרמל
דנה חנה - ברוך ארני       47.16   6754 20293   חיפה כרמל
פורת רבקה - ברוך ארני   41.46       14981 20293   חיפה כרמל
מיליטיאנו פליצ'ה - סורוגון פנינה   41.02       23425 21576   לא חבר בהתאגדות
בר יוסף לוסי - אברהמי חנה   35.00       22054 40925   חיפה כרמל
כוכבא שלומית - זבירין אילנה         33.95 19097 15743   חיפה כרמל