Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
רמת אלון יום שני ספטמבר-אוקטובר דני
מושב 6 מתוך 6 תאריך: 25/10/21 סניף: רמת אלון מקדם: 3.86
טופ בוטופ

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] [6] מספרי חבר נא'מ סניף
1 בר עוז מירה - בר עוז שמואל 57.44 48.64 60.19 59.77 64.55 58.33 53.18 20982 20983 10 חיפה - רמת אלון
2 ונגרובסקי אסתר - וילדר אריה 54.80 63.18 [A] 55.30 53.64 47.62 59.09 7422 22830 8 חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה - רמת אלון
3 פלדהמר משה - פלדהמר צילה 52.53 [A] 48.15 53.13 60.00 44.84 59.09 11442 11443 6 לא חבר בהתאגדות
4 כרמל טובה - כרמל מרים 52.50 57.95 [A] 52.20 59.32 55.95 39.55 13319 13320 5 חיפה - רמת אלון
5 איסלר אלכסנדר - קייט אלן 52.00 51.36 47.29 49.27 50.68 48.41 65.00 19814 41789 4 חיפה - רמת אלון
6 קלז שוש - דבי אהרון טובה 51.62 [A] 40.54 55.91 54.09 60.32 48.86 17934 24635 3 חיפה - רמת אלון/חיפה - רמת אלון צביקה
7 רזניקוב ראיסה - זילבר טטיאנה 51.52 59.32 52.05 44.82 38.41 59.52 55.00 23644 40898 2 חיפה - רמת אלון
8 בן אריה חנה - בן אריה יעקב 50.85 61.36 60.80 53.70 48.64 41.27 39.32 806 807 2 חיפה - רמת אלון צביקה
9 ברוך ארני - יוסקוביץ פסח 44.86 47.95 36.81 [A] 38.18 52.38 43.86 20293 41070   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
10 לודין חנה - מגן בתיה 44.62 47.27 40.12 40.33 44.09 46.83 49.09 15545 40927   לא חבר בהתאגדות /חיפה - רמת אלון
11 איסלר נילי - שפריר חוה 39.37 37.50 30.42 44.43 44.77 40.48 38.64 23269 42285   חיפה - רמת אלון/ לא חבר בהתאגדות
זינגר ללה - גרנות מוריה     58.13 47.86 62.95   62.95 12392 4893   חיפה - רמת אלון
פרלמן אמנון - הוד מורי     53.90 53.23 62.73 56.35   20980 20266   חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
מנדלסון ברכה - מרקביץ יפה       48.75 55.00 59.13 61.36 4116 22961   חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה - רמת אלון
גיחון מלכה - דוהן לאה   42.50   55.89 51.59 66.27   20261 41226   חיפה - רמת אלון
שמש רינה - פיינגולד חנה       41.16 59.09 40.87 62.50 21079 13780   חיפה - רמת אלון צביקה
אליאס ורה - קויטנר מאיה   50.00 46.76 42.00 52.05     4956 14455   חיפה - רמת אלון
כץ אורה - שוורץ שרה   46.59     36.14 47.22 53.41 43073 40930   חיפה - רמת אלון
גרינברג משה - מיכאל נפתלי   45.91   41.27 48.64   44.32 41127 42755   חיפה - רמת אלון/חיפה - רמת אלון צביקה
אבן גבי - כהן מזל   44.77   40.80   38.49 47.05 18797 40961   חיפה - רמת אלון
וייס אורי - שטרית לבנה   34.09     32.95 38.49 22.50 19361 42192   לא חבר בהתאגדות /חיפה - רמת אלון
ישראלי שרה - וינצברג סימונה   59.77 44.60 58.34       24389 5265   חיפה - רמת אלון
פיבין שושנה - פרובלר יששכר   40.45       55.16 47.73 17662 40926   חיפה - רמת אלון צביקה/ לא חבר בהתאגדות
שני דליה - ברנסון יוסף   50.23 62.90         16310 5266   חיפה - רמת אלון/חיפה - רמת אלון צביקה
מילגרם שרה - זינגר ללה   63.18           1895 12392   חיפה - בית הלוחם/חיפה - רמת אלון
שני דליה - כהן מלכה       62.63       16310 20072   חיפה - רמת אלון/חיפה - רמת אלון צביקה
ישראלי עמיר - רונן אילנה     61.90         844 41180   חיפה - רמת אלון/ לא חבר בהתאגדות
צלנר פלה - לזר רות   61.14           49-00028 23077   לא חבר בהתאגדות
קביליו יצחק - פרלמן אמנון             58.86 6070 20980   חיפה - רמת אלון/חיפה - רמת אלון צביקה
קלט דיצה - פזי זהבה       57.68       18241 17975   חיפה - רמת אלון
מיכאל נפתלי - לביאנו דן     53.16         42755 3489   חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה - רמת אלון
ברוך ארני - לביאנו דן       50.64       20293 3489   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
וורמברנד עדנה - דוהן לאה     49.47         14457 41226   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
דוהן לאה - מצגר אילנה             45.23 41226 9990   חיפה - רמת אלון/חיפה - רמת אלון צביקה
קויטנר מאיה - רונן אילנה             43.41 14455 41180   חיפה - רמת אלון/ לא חבר בהתאגדות
שמש רינה - גוטמן מיה   43.41           21079 13781   חיפה - רמת אלון צביקה/ לא חבר בהתאגדות
קלז נסטור - רונן אילנה   43.41           18245 41180   חיפה - רמת אלון/ לא חבר בהתאגדות
רונן אילנה - כהן מזל         43.18     41180 40961   לא חבר בהתאגדות /חיפה - רמת אלון
רונן אילנה - צוקרמן אילנה           42.06   41180 49-340   לא חבר בהתאגדות
שוורץ שרה - רונן אילנה       41.80       40930 41180   חיפה - רמת אלון/ לא חבר בהתאגדות
וינצברג סימונה - ארדרייך לאה         39.32     5265 40888   חיפה - רמת אלון