Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (אונליין)
אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 25/10/21 סניף: אביבים מקדם: 9.63

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] מספרי חבר נא'מ סניף
1 שטאובר אריה - וינברג דסי 96.88 43.47 23.45 29.96 -6.82 22530 20369 15 נס ציונה/רחובות
2 (רובוט) - הראל אתי 93.02 40.76 21.03 -4.42 31.23 ROBOT 19766 12 לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
3 (רובוט) - לביא נירה 71.42 [A] 2.14 37.19 32.09 ROBOT 14641 10 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
4 לבוביץ יורם - צווייג יחזקאל 58.23 42.35 21.73 -5.85 -7.32 18179 13700 8 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
5 (רובוט) - ויסבוך לוציה 52.60 27.84 1.16 -51.96 23.59 ROBOT 8001 6 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
6 גלברד מרדכי - פולק גו 52.20 15.26 16.63 20.31 12.45 612 23835 5 נהריה - לב הצפון/ת"א - בית הלוחם אפקה
7 אפל ליוי - אפל מאיר 50.48 28.88 -9.02 7.15 14.45 22088 22089 4 ת"א - אביבים/סביון - קרית אונו
8 (רובוט) - בהירי תמר 47.01 34.04 -15.44 23.92 -10.95 ROBOT 14148 3 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
9 אליעז רות - גרוס ריצארד 41.07 15.65 5.86 14.69 10.73 22057 41601 3 חיפה כרמל
10 שדה אורי - בן חיים כרמלה 30.62 -11.50 7.57 18.96 4.09 2630 22526 2 רחובות/נס ציונה
11 (רובוט) - שפנר מיכל 28.46 8.31 -31.42 51.58 [A] ROBOT 23720 2 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
12 (רובוט) - רג'ואן מרגלית 16.87 9.20 -16.83 24.50 [A] ROBOT 18685 2 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
13 גולדרינג אהובה - בן נון אביבה 10.43 -7.66 5.28 4.15 1.00 16231 19027 2 ת"א - אביבים
14 רינות מישל - זינגר בני 9.90 7.75 13.69 -11.54 -12.82 12256 9089 1 רמת השרון/רעננה - ההגנה
15 (רובוט) - גלט אהרון 9.54 -18.37 6.77 11.77 -9.00 ROBOT 40141 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
16 דוד אילן - ירוס מיכאל 8.66 7.95 -10.09 10.81 [A] 23874 40706 1 חיפה כרמל
17 (רובוט) - כץ זאנה 5.87 -20.01 [A] 12.15 13.73 ROBOT 15094 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
18 גוברין אבי-ברטי - באן דוד 2.68 11.48 -17.34 8.54 [A] 42144 10126 1 ת"א - אביבים
19 (רובוט) - גזית גלי -1.01 24.61 [A] -1.85 -23.77 ROBOT 40227   לא חבר בהתאגדות /נהריה
20 גוראל איתן - בן אלי מיכל -6.25 [A] -9.96 2.38 1.32 17114 24591   ת"א - האקדמיה לברידג'/ת"א - אביבים
21 (רובוט) - עמיר מירה -7.38 -0.66 -5.30 -1.42 [A] ROBOT 2508   לא חבר בהתאגדות /חיפה - בית הלוחם
22 בלאט לובומיר - גנס בוב -7.68 -13.61 -1.25 -30.81 7.18 16453 113   ת"א - כיכר המדינה/ת"א - אביבים
23 (רובוט) - אנדרמן דוריאן -16.55 -16.29 11.01 -11.27 [A] ROBOT 15338   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
24 ביקוביצקי ורדה - שפירא אניטה -25.03 -14.89 -15.89 -13.96 3.82 6234 14693   ת"א - אביבים
25 (רובוט) - ברנדשטין בתיה -36.92 -1.36 [A] -20.54 -15.02 ROBOT 14192   לא חבר בהתאגדות /טבעון - רקפת
26 קימל שרה - מזרח איתמר -81.26 -36.23 -20.57 -24.46 [A] 17400 10813   חיפה כרמל/קריות
מוסקוביץ הקטור - הכרמלי אמליה       44.23 37.05 9130 8688   ת"א - אביבים
(רובוט) - קס דניאל     27.10   34.86 ROBOT 248   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
(רובוט) - אברהם חיה     27.60 16.00   ROBOT 20235   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
קלר יצחק - אוציטל בוריס       6.46 27.55 9105 11725   פ"ת - אם המושבות/נס ציונה
(רובוט) - ברב בנימין   22.03   7.92   ROBOT 664   לא חבר בהתאגדות /קריות
(רובוט) - זופניק שושי   13.40     8.59 ROBOT 41703   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
(רובוט) - מיכאלי עדי     24.02   -3.82 ROBOT 41724   לא חבר בהתאגדות /רחובות
(רובוט) - צרקהם אסתר   12.67     6.27 ROBOT 17895   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
מור אהוד - לוי רוני   5.00   13.54   40709 12052   חיפה כרמל
בועזיז אילנה - אלבר רוזה     32.03 -29.00   20371 40694   נס ציונה
(רובוט) - בן משה אלי   2.62   -2.96   ROBOT 3260   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
(רובוט) - שנפ מאיה     -1.48 0.23   ROBOT 23993   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
(רובוט) - וקסלבאום אבנר   12.40   -18.81   ROBOT 12406   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
(רובוט) - ליברמן ארנון   4.52     -14.73 ROBOT 40047   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
(רובוט) - אליוביץ עליזה   -4.09     -7.45 ROBOT 16173   לא חבר בהתאגדות /ב"ש - בית הברידג'
(רובוט) - בר יוסף עקיבא     -17.36 -0.08   ROBOT 22055   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
(רובוט) - מזרחי שמחה   11.74     -33.77 ROBOT 17615   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
(רובוט) - orabreuer     3.54   -27.95 ROBOT orabreuer   לא חבר בהתאגדות
(רובוט) - בכר יוסי   -16.22     -9.55 ROBOT 722   לא חבר בהתאגדות /נהריה
(רובוט) - אלקבץ שלי   -6.73 -23.33     ROBOT 9510   לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
(רובוט) - גילרמן ג ניס     -12.02 -25.42   ROBOT 8000   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
(רובוט) - הורוביץ חנה   -50.64 -4.91     ROBOT 13107   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
(רובוט) - שטרק איתי     56.57     ROBOT 10670   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
(רובוט) - מחליף מחול   34.04       ROBOT 37-0030   לא חבר בהתאגדות
רומן חנה - עירשי טובה         33.59 14655 347   ת"א - אביבים
גולדנברג שלום - עמיר אריה     31.39     1265 503   חיפה כרמל/חיפה - בית הלוחם
גלסר אנדרי - eylon08   28.02       9069 eylon08   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
נחום ניסים - אנטין דוד       27.77   4558 3524   ת"א - בית הלוחם אפקה
(רובוט) - samanthay     24.00     ROBOT samanthay   לא חבר בהתאגדות
ברקוביץ אריה - אוסדצ'י-קפלן אורנה   22.40       2502 17014   חיפה כרמל
קס דניאל - קס גינה       20.77   248 4692   ת"א - אביבים
(רובוט) - שטרן אורי   20.38       ROBOT 22539   לא חבר בהתאגדות /השרון
פולק אוסקר - פרקש רות   20.30       1061 5305   נס ציונה/כפר סבא
שכטר קרין - שכטר דב     20.27     9073 9074   ת"א - כיכר המדינה
(רובוט) - עפרון פרנסין       20.12   ROBOT 14774   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
אברהם חיה - שמאי אילנה         17.82 20235 13602   חיפה כרמל
לוי עמליה - פרץ שמואל     17.39     13470 16618   כפר סבא
(רובוט) - קרן אורה         17.27 ROBOT 2362   לא חבר בהתאגדות /נס ציונה
דה פריס גבי - קרביאן מרדכי         16.91 14048 9315   ת"א - אביבים
(רובוט) - רינות מישל     13.69     ROBOT 12256   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
פולק גו - פרקש רות         12.45 23835 5305   ת"א - בית הלוחם אפקה/כפר סבא
אנטין דוד - לויתן שרה         12.32 3524 23836   ת"א - בית הלוחם אפקה
(רובוט) - מילנר חיה   11.84       ROBOT 9800   לא חבר בהתאגדות /פ"ת - אם המושבות
(רובוט) - סף יעל   11.48       ROBOT 16743   לא חבר בהתאגדות /חדרה - קדימה
(רובוט) - לויתן שרה   11.11       ROBOT 23836   לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה
ettyso1234 - זיו-לי נעים     10.56     ettyso1234 8514   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
שיף סמדר - קרן אורה     9.76     41358 2362   ת"א - כיכר המדינה/נס ציונה
גוליק אורי - גוליק איתן       6.62   1414 1413   הרצליה - אילה
זיגרסון ורדה - טורפשטיין ירון     6.18     2136 19051   קריות/חיפה כרמל
(רובוט) - מיכלוביץ נחום       4.58   ROBOT 1288   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
מילנר חיה - מיכאלי עדי       1.38   9800 41724   פ"ת - אם המושבות/רחובות
בראון ליליאן - בכור גניה   1.30       18910 19092   ת"א - אביבים
(רובוט) - פישר אהובה         1.05 ROBOT 24341   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
בן שמחון אבי - קליין יעקב     1.04     24816 21311   ת"א - אביבים/פ"ת - אם המושבות
כץ אתי - פריבר מיכל   1.01       43191 43189   ת"א - אביבים
SJ1234567 - JLTawas     0.73     SJ1234567 JLTawas   לא חבר בהתאגדות
פרקש רות - לויתן שרה     0.43     5305 23836   כפר סבא/ת"א - בית הלוחם אפקה
גקמן לילית - אלקבץ שלי       -3.00   11161 9510   סביון - קרית אונו/ת"א - כיכר המדינה
קרביאן מרדכי - בהירי תמר   -3.70       9315 14148   ת"א - אביבים
שומרוני גילה - אדלונד אטי       -4.12   12077 22779   נס ציונה
(רובוט) - המר ברוריה       -4.88   ROBOT 16890   לא חבר בהתאגדות /אשקלון
rivkasofer - זיו-לי נעים   -7.50       rivkasofer 8514   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
קופליוביץ חיה - רחימי רחמים         -7.55 18693 13241   מועדון הברידג' רחובות/רחובות
(רובוט) - גקמן לילית         -7.59 ROBOT 11161   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
(רובוט) - כץ זהבה   -8.61       ROBOT 8616   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
(רובוט) - שיף סמדר   -8.79       ROBOT 41358   לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
ורניה כרמל - voodooist         -10.32 24601 voodooist   ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
פרקש רות - סף יעל       -10.42   5305 16743   כפר סבא/חדרה - קדימה
(רובוט) - שוהם יורם       -11.42   ROBOT 40726   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
מילנר חיה - מור אהוד     -12.06     9800 40709   פ"ת - אם המושבות/חיפה כרמל
ajalagabai - orabreuer   -13.36       ajalagabai orabreuer   לא חבר בהתאגדות
מילנר חיה - בן משה אלי         -14.64 9800 3260   פ"ת - אם המושבות/רמת השרון
גן-אל נעמי - גוראל נירה   -14.82       21463 18551   פ"ת - ויצו/ לא חבר בהתאגדות
קורן אלי - זמיר דיצה       -14.85   42686 16208   חיפה כרמל/ת"א - אביבים
חיות אבי - בן שמחון אבי         -15.00 5366 24816   רמת השרון/ת"א - אביבים
כהן נילי - שמיון דגן יהודית   -15.15       11594 15048   חולון - הקנטרי/נס ציונה
המר ברוריה - שטרן אורי     -15.40     16890 22539   אשקלון/השרון
עפרון פרנסין - קרן אורה   -15.54       14774 2362   סביון - קרית אונו/נס ציונה
עטר אדית - רוט חוה       -18.15   15815 15241   ת"א - אביבים
(רובוט) - דויד סילביה       -18.31   ROBOT 18006   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
ברב בנימין - סף יעל         -19.68 664 16743   קריות/חדרה - קדימה
גוליק אורי - מיכאלי עדי   -20.19       1414 41724   הרצליה - אילה/רחובות
רום מיכל - בן שמחון אבי   -20.43       3406 24816   כפר סבא/ת"א - אביבים
(רובוט) - עקריש שרון         -20.73 ROBOT 42912   לא חבר בהתאגדות /קיסריה
(רובוט) - קרביאן מרדכי     -23.03     ROBOT 9315   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
קרן אורה - פישר אהובה       -23.69   2362 24341   נס ציונה/סביון - קרית אונו
בר יוסף עקיבא - גרשון עודד   -25.94       22055 8104   חיפה כרמל
זמיר דיצה - הורוביץ חנה         -26.00 16208 13107   ת"א - אביבים
המר ברוריה - רובין יצחק   -26.67       16890 3567   אשקלון/ת"א - אביבים
(רובוט) - בנציוני יואל   -27.42       ROBOT 9222   לא חבר בהתאגדות /ת"א - האקדמיה לברידג'
בייצר מוטי - אלון ליאורה   -27.63       12001 5585   חיפה כרמל
קימל שרה - (רובוט)         -29.59 17400 ROBOT   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
(רובוט) - מושקוביץ תמר         -31.36 ROBOT 1368   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
בנבנישתי רבי - אברהמי סוזי   -32.33       16538 5868   ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
סדן נגה - גוטליב ליפא       -32.46   17024 16359   ת"א - בית הלוחם אפקה/חיפה כרמל
dee22 - אלון ליאורה     -33.12     dee22 5585   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
(רובוט) - אלטש ענת     -42.97     ROBOT 42767   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
זמיר דיצה - גזית גלי     -43.04     16208 40227   ת"א - אביבים/נהריה
בכר יוסי - orabreuer       -52.04   722 orabreuer   נהריה/ לא חבר בהתאגדות