Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
יום ראשון בוקר אוקטובר
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 31/10/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.13

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] מספרי חבר נא'מ סניף
1 גולדנברג שלום - אורנשטיין איתן 72.72 73.89 66.67 71.14 79.17 [A] 1265 801 12 חיפה כרמל
2 ברנט דוד - וייסמן דוד 63.91 63.33 60.00 68.71 63.61 [A] 40334 3698 10 חיפה כרמל
3 לוי רוני - אלרן ישראל 57.67 [A] [A] 60.68 58.61 61.39 12052 19052 8 חיפה כרמל
4 לוי סיגלית - לירון נולי 56.77 50.00 62.50 49.04 65.56 45.00 8196 21199 6 חיפה כרמל
5 דוב שושנה - שאול רבקה 56.57 55.83 42.78 61.27 51.94 57.22 7241 7246 5 חיפה כרמל
6 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 56.38 60.00 51.39 62.19 51.94 45.83 11069 8174 4 חיפה כרמל
7 סמורזיק אביטל - מירקין לודמילה 53.96 63.06 [A] 53.89 [A] 48.89 16725 10299 3 חיפה כרמל
8 הילזנרד אנני - גינזבורג מרים 53.86 46.94 48.61 59.88 50.56 56.39 5598 5635 3 חיפה כרמל
9 דה הונד יוסי - שפר לאה 52.68 42.50 66.67 52.10 46.11 45.83 19994 19995 2 חיפה כרמל
10 רטנר פיליס - רטנר דוד 51.59 42.22 53.33 45.52 54.72 52.78 14530 14538 2 חיפה כרמל
11 קלינגר אביבה - וורמברנד עדנה 51.22 43.89 48.61 56.27 48.61 51.39 14599 14457 1 חיפה כרמל
12 גרינברג רונית - שמחון מיכל 51.18 [A] 48.33 [A] 51.11 55.28 15533 19804 1 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
13 פרסט רחל - נחמיאס יוסף 50.79 52.78 51.94 54.57 [A] 43.89 40871 40234 1 חיפה כרמל
14 רמן נחום - ברויז אברהם 50.21 58.33 52.78 45.00 44.72 [A] 18883 40433 1 חיפה כרמל
15 ויסבך ציפי - גודוביץ צילה 49.24 49.44 39.44 53.36 46.39 47.78 15824 15622   חיפה כרמל
16 מעוז דפנה - אלדר ליאורה 49.10 54.44 42.22 49.72 [A] [A] 19370 40869   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
17 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 47.78 [A] 45.83 57.50 37.78 [A] 42439 24411   חיפה כרמל
18 סטריאן אלכסנדר - פאוקר נילי 46.98 52.22 47.22 38.46 [A] [A] 40532 14171   חיפה כרמל
19 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 46.53 41.67 43.06 53.33 48.06 [A] 19234 8309   חיפה כרמל
20 מורג חוה - קורן עינת 45.32 44.17 42.22 45.15 49.72 [A] 9726 20262   חיפה כרמל
21 שיקלר רחל - זבירין אילנה 44.10 45.28 [A] [A] 30.83 50.28 41020 15743   חיפה כרמל
22 ליברטל זקלין - רייס איילין 43.68 44.17 [A] [A] 39.17 41.39 17962 41238   חיפה כרמל
23 צרטין יוסף - פונדיאנו עליזה 42.18 38.89 31.67 46.51 46.67 36.67 41343 42368   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
24 לבנון חנה - בר יוסף לוסי 38.97 [A] 40.28 36.14 36.94 42.50 16309 22054   חיפה כרמל
זולקוב גנריאטה - לזינסקי מרים         57.50 60.00 23264 20156   חיפה כרמל
כהן עפרה - פורת דליה         51.11 49.44 8283 4142   חיפה כרמל
סכנין חוה - מץ דליה   47.50 51.94       40948 17803   חיפה כרמל
קמפר ראובן - שפירא בניהו     52.50     46.94 17830 17828   חיפה כרמל
טייג יוסי - גוטליב ליפא     46.94 48.86     16088 16359   חיפה כרמל
מעוז דפנה - מעוז בני         50.00 45.00 19370 22572   חיפה כרמל
קמה יעל - כוכבא שלומית       46.94   42.78 19199 19097   חיפה כרמל
אורון רות - גני רותי   29.44   43.61     18699 23011   חיפה כרמל
הרץ צפורה - לחמן מיכה           66.11 4138 1283   חיפה כרמל
דנסקי ניצה - כהן עפרה     63.06       12350 8283   חיפה כרמל
שטרן בן - ברנט דוד           58.33 19887 40334   חיפה כרמל
גרינמן שמשון - פרבשטיין בן-חיים יפה         56.11   23268 4617   חיפה כרמל
יקים נוגה - פוירשטיין מיכאלה           51.67 3475 22-0625   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
סמורזיק אביטל - משיח רבקה         51.39   16725 17806   חיפה כרמל
טיבן אילנה - קפלן הילדה       49.85     923 10776   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
שמאי אילנה - ינקוביץ ציפי           49.44 13602 23090   חיפה כרמל
גרינמן שמשון - ברויז אברהם           47.78 23268 40433   חיפה כרמל
ענבר ציפורה - פאוקר נילי         31.67   4053 14171   ת"א - בית הלוחם אפקה/חיפה כרמל
ארי חנה - ארי גבריאל       30.56     18011 22-0624   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
פורת רבקה - דנה חנה       30.41     14981 6754   חיפה כרמל
דנסקי ניצה - ניצן ניצה       29.29     12350 19025   חיפה כרמל