Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
ראשון ערב אוקטובר נובמבר
מושב 7 מתוך 7 תאריך: 12/12/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 15.61

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] מספרי חבר נא'מ סניף
1 טל דן - שלייפר ישראל 56.70 [A] [A] 53.47 52.50 67.20 [A] 60.32 1267 3955 13 חיפה כרמל
2 אלעד אלי - איסק מנחם 55.12 58.99 39.58 50.93 49.38 50.00 66.30 36.51 5572 3080 10 חיפה כרמל
3 הוכברג אבלין - רוזנשיין אלכסנדר 53.85 [A] 58.98 43.98 53.13 [A] 63.15 [A] 5407 3372 8 חיפה כרמל
4 אביגדול אלכסנדר - הוכברג אריה 52.50 [A] 50.00 59.03 48.13 51.59 53.78 39.68 2694 5406 6 חיפה כרמל
5 רזניק פרץ - טאומן ירון 49.32 44.18 62.09 40.51 41.25 [A] 42.71 56.35 8294 1932   חיפה כרמל
6 שקד יצחק - פלדמן משה 44.46 [A] 43.88 46.06 38.75 [A] 43.62 50.00 5414 4557   קריות/חיפה כרמל
7 נאמן-ברזם יעל - יריב עוז 43.57 [A] [A] [A] 48.75 32.01 46.61 40.48 41797 10264   חיפה כרמל
פורטונה ארנון - אהרונוביץ מיכאל       63.89 55.00 59.17     5150 803   חיפה כרמל
ציפין שמואל - טל פטר         50.63 50.26   57.14 24169 16356   חיפה כרמל/חיפה - בית הלוחם
ירוקר מתן - ספירה אבנר   54.17 50.65     32.50     40336 40021   חיפה כרמל
קפלון לזר - ברסלבסקי יעקב         66.88   52.21   5727 13696   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
שלייפר ישראל - שרון אביגדור   58.99 55.86           3955 581   חיפה כרמל
שטרן בן - ציפין שמואל     36.33       52.17   19887 24169   חיפה כרמל
לנקביץ זופיה - בראוינר אלכסנדר     48.23       40.20   23263 24488   חיפה כרמל
שרן מיכאל - בוחניק אשר               59.52 6694 12605   חיפה כרמל
שקד יצחק - פלופסקי לאון           56.88     5414 5833   קריות/חיפה כרמל
בוחניק אשר - ברקוביץ אריה     54.82           12605 2502   חיפה כרמל
שוצמן רחל - טורפשטיין ירון   52.50             15908 19051   חיפה כרמל
הוכברג אריה - הוכברג אבלין   48.68             5406 5407   חיפה כרמל
ירוס מיכאל - ברנט דוד   48.15             40706 40334   חיפה כרמל
ברקוביץ אריה - אוסדצ'י-קפלן אורנה         45.63       2502 17014   חיפה כרמל
פומרנץ צפורה - יריב עוז       42.13         41474 10264   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
זייטמן אמיר - זייטמן שושנה             39.19   8720 5247   לא חבר בהתאגדות
מזרחי יהודית - רטיג רעיה   34.66             2524 5259   חיפה כרמל