Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
שני בוקר אוקטובר
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 25/10/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.73

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] מספרי חבר נא'מ סניף
1 ירוס מיכאל - וייסמן דוד 61.89 48.33 70.12 68.46 60.64 40706 3698 8 חיפה כרמל
2 טמיר אלי - אלרן ישראל 58.94 51.94 63.02 [A] 70.80 5270 19052 7 חיפה כרמל
3 משכית חניתה - קרמר ליאורה 57.22 50.83 62.86 55.19 60.00 12377 8174 5 חיפה כרמל
4 טופז דוד - לחמן מיכה 56.15 71.39 47.90 55.31 [A] 5142 1283 4 קריות/חיפה כרמל
5 פורת מרים - נחמיאס יוסף 53.99 55.83 64.23 42.16 53.73 21564 40234 3 חיפה כרמל
6 פורטונה ארנון - לוי רוני 53.94 58.33 [A] 58.83 48.61 5150 12052 3 חיפה כרמל
7 שנער היידי - גודוביץ צילה 52.41 [A] 52.81 51.52 55.31 2500 15622 2 חיפה כרמל
8 הילזנרד אנני - כהן רבקה 52.28 [A] 56.17 56.05 46.88 5598 11391 2 חיפה כרמל
9 זומר קלריסה - גיא יהודית 51.63 47.50 46.50 55.31 57.22 18665 20054 1 חיפה כרמל
10 אלוני ישי - קמה יעל 49.89 46.39 46.50 55.39 51.26 40970 19199   חיפה כרמל
11 כהן מרגרט - ויזן יהושע 47.88 52.22 [A] 47.69 41.61 40941 19229   חיפה כרמל
12 רמן נחום - גולדברג אידה 45.84 54.44 36.48 46.33 46.11 18883 15305   חיפה כרמל
13 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 45.61 42.78 46.98 42.69 50.01 19234 8309   חיפה כרמל
14 שמחון מיכל - סכנין חוה 45.19 35.00 51.42 44.35 [A] 19804 40948   חיפה כרמל
15 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 44.11 35.00 46.54 48.51 46.38 43207 43206   חיפה כרמל
16 בן ישראל מירי - אופיר אהרן 42.35 48.89 45.52 44.01 30.96 18316 41035   חיפה כרמל
17 בר יוסף לוסי - אברהמי חנה 40.12 47.22 26.48 36.76 [A] 22054 40925   חיפה כרמל
18 גולדברג נחמה - חיינה מרדכי 38.07 48.89 28.53 31.48 43.37 19992 14979   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
קיס מרים - הידה רודיקה       60.56 56.45 4577 2526   חיפה כרמל
טייג יוסי - גוטליב ליפא   60.56     53.36 16088 16359   חיפה כרמל
גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה       56.94 55.71 41317 41136   חיפה כרמל
קרנבסקי מרק - קמפר ראובן       51.76 60.25 20733 17830   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
נביא יהודה - נביא רות     60.34 51.06   15307 15308   חיפה כרמל
רוזנברג חנה - ניר מרים   58.06 52.06     13327 16493   חיפה כרמל
פרסט רחל - ורסנו דליה     48.22 55.77   40871 19087   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
זולקוב גנריאטה - לזינסקי מרים   41.94   58.73   23264 20156   חיפה כרמל
באבד יצחק - סרבן דניאלה     44.44 48.58   11010 20552   חיפה כרמל
מלברגר אראלה - אדלר אילנה   48.89   38.86   5566 1177   חיפה כרמל
קולסקי איתן - גינזבורג אלברט       41.39 38.67 16086 22580   חיפה כרמל
שקולניק ליאורה - צוק-רמון יהודית       43.79 28.22 19927 20313   חיפה כרמל
מעוז דפנה - מעוז בני       63.92   19370 22572   חיפה כרמל
כהן עפרה - ברקוביץ אריה       61.54   8283 2502   חיפה כרמל
ברנט דוד - וייסמן דוד         60.64 40334 3698   חיפה כרמל
מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי         54.64 17418 23090   חיפה כרמל
פרסט רחל - נחמיאס יוסף         53.73 40871 40234   חיפה כרמל
דנסקי ניצה - דוב שושנה     52.16     12350 7241   חיפה כרמל
זגה מרים - קפלן הילדה         50.78 23876 10776   לא חבר בהתאגדות
שקדי צפורה - אברמוביץ דורה   49.44       20365 20364   חיפה כרמל
וייל טובה - מץ דליה   46.11       20153 17803   חיפה כרמל
מורג חוה - קורן עינת         39.72 9726 20262   חיפה כרמל
רוזנברג חנה - דנסקי ניצה       25.99   13327 12350   חיפה כרמל