Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
חמישי בוקר אוקטובר
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 28/10/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.30

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] מספרי חבר נא'מ סניף
1 הרץ ראובן - נחמיאס יוסף 60.38 53.15 61.79 63.89 62.69 4137 40234 8 חיפה כרמל
2 הבר שמעון - וולברג ג'ון 59.02 61.86 46.42 60.00 67.81 5944 4245 6 חיפה כרמל
3 טמיר אלי - אלרן ישראל 56.22 70.97 52.10 55.28 46.54 5270 19052 5 חיפה כרמל
4 משיח רבקה - נביא רות 55.25 59.19 56.11 56.94 48.77 17806 15308 4 חיפה כרמל
5 הילזנרד אנני - מיכלוביץ נחום 54.82 48.77 67.16 47.22 56.11 5598 1288 3 חיפה כרמל
6 זהבי רות - פורת מרים 51.64 [A] 48.21 51.39 56.94 18919 21564 3 חיפה כרמל
7 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 47.24 43.81 48.95 40.00 56.20 43207 43206   חיפה כרמל
8 צרטין יוסף - רלה כהנא 46.90 55.40 33.86 [A] 48.33 41343 22-0567   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
9 שמחון מיכל - סכנין חוה 46.45 46.01 49.23 40.56 [A] 19804 40948   חיפה כרמל
10 גאות אדוה - ניר מרים 45.99 45.79 46.11 [A] 42.07 40797 16493   חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
11 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 41.12 43.76 39.17 43.89 37.65 42439 24411   חיפה כרמל
12 דנה חנה - ברוך ארני 38.69 30.02 [A] 38.33 36.42 6754 20293   חיפה כרמל
13 שקולניק ליאורה - פורת רבקה 37.77 44.95 32.56 35.83 37.72 19927 14981   חיפה כרמל
ברקוביץ אריה - שוצמן רחל     52.28   63.16 2502 15908   חיפה כרמל
כהן רבקה - מירקין לודמילה       54.72 59.69 11391 10299   חיפה כרמל
לוי סיגלית - לירון נולי   52.40 54.66     8196 21199   חיפה כרמל
זומר קלריסה - גיא יהודית     61.02   44.29 18665 20054   חיפה כרמל
מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי       53.61 50.68 17418 23090   חיפה כרמל
טורפשטיין ירון - אוסדצ'י-קפלן אורנה   58.26 43.98     19051 17014   חיפה כרמל
זבירין אילנה - כוכבא שלומית       53.61 45.25 15743 19097   חיפה כרמל
דוב שושנה - דנסקי ניצה   52.26   46.11   7241 12350   חיפה כרמל
וייל טובה - מץ דליה     55.44 41.94   20153 17803   חיפה כרמל
גני רותי - ביגר כרמלה   44.32 46.60     23011 23012   חיפה כרמל
סמורזיק אביטל - ספקטור ענת   48.80     39.17 16725 18416   חיפה כרמל
ברויז אברהם - רמן נחום   46.00   36.39   40433 18883   חיפה כרמל
הפטקה מיכאל - פרידלנדר אהוד     68.64     4822 4648   עמק יזרעאל/נהריה - לב הצפון
הוכברג אבלין - רוזנשיין אלכסנדר       66.94   5407 3372   חיפה כרמל
ברקוביץ אריה - לוי רוני       65.56   2502 12052   חיפה כרמל
נאור יעל - מץ דליה         58.09 15808 17803   חיפה כרמל
לוי רוני - פורטונה ארנון     57.75     12052 5150   חיפה כרמל
לוין איטה - הוד מורי         57.25 24634 20266   חיפה כרמל
שוצמן רחל - מץ דליה   56.12       15908 17803   חיפה כרמל
סמורזיק אביטל - משיח רבקה     56.11     16725 17806   חיפה כרמל
איזיפאס חנינה - ברויז אברהם         55.80 41057 40433   חיפה כרמל
מעוז דפנה - לירון נולי       53.89   19370 21199   חיפה כרמל
וויט ניצה - צוק-רמון יהודית         51.45 20210 20313   חיפה כרמל
שושני חנה - זגה מרים       50.56   11491 23876   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
קורן עינת - מורג חוה     47.44     20262 9726   חיפה כרמל
גיחון מלכה - אדלר אילנה   46.57       20261 1177   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
דוב שושנה - שאול רבקה     46.51     7241 7246   חיפה כרמל
גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה     43.61     41317 41136   חיפה כרמל
קורן עינת - זולקוב גנריאטה       43.33   20262 23264   חיפה כרמל
גרינמן שמשון - קמה יעל         42.19 23268 19199   חיפה כרמל
מירקין לודמילה - קמה יעל   42.02       10299 19199   חיפה כרמל
שושני חנה - קמה יעל     41.39     11491 19199   חיפה כרמל
פורת רבקה - צרטין יוסף       35.83   14981 41343   חיפה כרמל
אבדג'ן ג'אנה - רייצין לב         35.77 41007 22-0613   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות