Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
אחרי החגים
מושב 3 מתוך 3 תאריך: 24/10/21 סניף: קריות/חיפה מקדם: 13.05

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] מספרי חבר נא'מ סניף
1 הורן אלי - ארזיל אתי 58.86 57.83 61.25 57.50 3782 6825 6 קריות
2 ארבל שמואל - לוי אבי 56.28 43.83 60.83 64.17 12060 5415 5 קריות
3 סימקה-וולך הליין דר - שר יהושע 53.50 59.67 54.17 46.67 5440 787 4 קריות
4 שפיר רוחמה - שטרן ורד 53.06 48.75 57.50 52.92 19419 24290 3 קריות
5 בונשטיין מנחם - שיפמן פרנסלין 51.03 45.17 55.83 52.08 8193 13809 2 קריות
6 לויטנוס מאיר - לויטנוס לביאה 49.58 50.42 48.33 [A] 5335 5352   קריות
7 בר רבקה - מאר ריבי 49.47 49.67 [A] 48.75 4002 11346   קריות
8 טישלר לאה - שיינר חנה 49.44 55.83 49.17 43.33 11950 15248   קריות
9 כהן בתיה - פייטלוביץ דני 47.75 57.83 40.42 45.00 8275 3497   קריות
10 שניידר טובה - שניידר מיכאל 47.25 49.67 42.50 49.58 11949 4525   קריות
11 גנזל יהודה - ארד יאיר 44.81 42.75 47.92 43.75 2663 14431   קריות
12 אביזמר פני - אפשטיין אהרון 31.94 34.58 30.83 30.42 5090 24727   קריות
מונטאנו אלכסנדר - אשכנזי יוסי       65.83 4253 2140   קריות/טבעון
בן דוד רמי - רפפורט לאה   57.42     16104 4261   קריות
כהן אברהם - בונשטיין מנחם     55.83   4292 8193   קריות
גורדון אושרה - הנר ארז     51.25   16378 9643   קריות
בליצבלאו ויקי - דוד דינה   46.58     16105 8274   קריות